KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:13
KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 3.951.967 -2.760.461 1.138.498 -44.815.551 6.067.659 37.129.846 37.129.846
Transferler
6.067.659 -6.067.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.881.505 47.881.505 47.881.505
Dönem Karı (Zararı)
47.881.505 47.881.505 47.881.505
Sermaye Avansı
33.725.633 33.725.633 33.725.633
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.014.071 -2.014.071 -2.014.071
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -4.774.532 1.138.498 -38.747.892 47.881.505 116.722.913 116.722.913
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -4.774.532 1.138.498 -38.747.892 47.881.505 116.722.913 116.722.913
Transferler
47.881.505 -47.881.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.779.957 61.779.957 61.779.957
Dönem Karı (Zararı)
61.779.957 61.779.957 61.779.957
Sermaye Avansı
33.725.633 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.490.336 -1.490.336 -1.490.336
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -6.264.868 1.138.498 9.133.613 61.779.957 177.012.534 177.012.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.475.157 -58.746.010
Dönem Karı (Zararı)
61.779.957 47.881.505
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.964.197 14.033.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.037.394 10.639.447
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.754.188 399.787
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.754.188 399.787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.172.615 2.994.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.912.402 -122.341.897
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.579.271 -55.700.765
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.507.795 -31.659.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.071.476 -24.041.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.325.626 -7.088.758
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.779.087 -7.092.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-546.539 3.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.374.060 -6.568.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.194.114 -4.141.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.448.266 -16.464.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.745.848 12.322.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.834.867 2.030.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.763.542 -26.798.359
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.745.532 -26.542.483
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.010 -255.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.425.968 -24.074.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.425.968 -24.074.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.831.752 -60.426.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-387.504 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.030.909 1.680.970
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.825.913 -44.443.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.070 192.796
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.070 192.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.852.983 -44.636.521
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.852.983 -44.636.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.311.299 109.032.653
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.311.299 109.032.653
Kredilerden Nakit Girişleri
64.311.299 75.307.020
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 33.725.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.960.543 5.842.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.960.543 5.842.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.684.318 5.841.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.644.861 11.684.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 37.644.861 11.684.318
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
318.987.288 246.050.191
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 117.739.421 71.873.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 201.247.867 174.176.391
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
19.492.020 6.182.664
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 18.477.396 5.698.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.014.624 484.355
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 63.690.869 55.070.997
Peşin Ödenmiş Giderler
3.034.117 4.833.404
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.034.117 4.833.404
Diğer Dönen Varlıklar
25.581.366 9.311.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 25.581.366 9.311.101
ARA TOPLAM
468.430.521 333.132.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
468.430.521 333.132.675
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.788.406 3.788.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
28 3.788.406 3.788.406
Ticari Alacaklar
91.426.102 120.783.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 91.426.102 120.783.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
133.315 117.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 133.315 117.045
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
141.515.301 82.037.388
Arazi ve Arsalar
10 3.129.468 1.837.481
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 266.216 282.486
Binalar
10 24.441.014 25.201.877
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 10.559.661 10.475.092
Taşıtlar
10 2.810.809 1.486.345
Mobilya ve Demirbaşlar
10 5.625.740 2.798.321
Özel Maliyetler
10 114.826 152.747
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 94.542.693 39.793.635
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 24.874 9.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.183.535 52.872.929
Lisanslar
11 27.343.999 27.470.259
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 25.839.536 25.402.670
Peşin Ödenmiş Giderler
29.460.138 18.030.916
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 29.460.138 18.030.916
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.052.224 4.298.032
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
325.559.021 281.928.644
TOPLAM VARLIKLAR
793.989.542 615.061.319
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
185.968.917 161.671.122
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
185.968.917 161.671.122
Banka Kredileri
28 185.968.917 161.671.122
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.610.934 39.722.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.610.934 39.722.400
Banka Kredileri
28 57.610.934 39.722.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
66.810.517 32.198.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 16.211.091 4.762.825
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 50.599.426 27.436.012
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.247.462 3.412.595
Diğer Borçlar
1.165.726 1.319.034
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 1.112.508 1.283.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 53.218 35.208
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
7.423.012 6.114.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 7.423.012 6.114.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.711.879 1.680.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.869.426 1.389.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.869.426 1.389.425
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.520.241 2.834.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.520.241 2.834.707
ARA TOPLAM
334.328.114 250.343.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.328.114 250.343.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
195.073.003 172.948.033
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
195.073.003 172.948.033
Banka Kredileri
28 195.073.003 172.948.033
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
1.582.434 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.582.434 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 19.867.120 18.391.704
Diğer Borçlar
58.464.450 54.547.600
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 58.464.450 54.547.600
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 7.661.887 2.107.664
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.648.894 247.995.001
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
616.977.008 498.338.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
177.012.534 116.722.913
Ödenmiş Sermaye
16 73.547.734 73.547.734
Sermaye Avansı
16 33.725.633 33.725.633
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 3.951.967 3.951.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.264.868 -4.774.532
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -6.264.868 -4.774.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.138.498 1.138.498
Yasal Yedekler
16 1.138.498 1.138.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.133.613 -38.747.892
Net Dönem Karı veya Zararı
61.779.957 47.881.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
177.012.534 116.722.913
TOPLAM KAYNAKLAR
793.989.542 615.061.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 586.608.838 448.598.196
Satışların Maliyeti
18 -219.011.855 -165.608.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
367.596.983 282.989.375
BRÜT KAR (ZARAR)
367.596.983 282.989.375
Genel Yönetim Giderleri
20 -43.536.594 -34.136.318
Pazarlama Giderleri
20 -212.189.837 -163.923.722
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -18.870.770 -18.471.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 69.009.711 63.611.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -27.286.445 -9.286.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.723.048 120.782.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 516.455 4.225.813
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -976.196 -157.933
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.263.307 124.850.872
Finansman Gelirleri
24 26.237.776 3.686.470
Finansman Giderleri
24 -80.390.208 -75.213.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.110.875 53.323.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.330.918 -5.441.865
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -14.158.303 -2.447.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.172.615 -2.994.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.779.957 47.881.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.779.957 47.881.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.779.957 47.881.505
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.490.336 -2.014.071
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 -1.862.920 -2.517.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
372.584 503.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 372.584 503.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.490.336 -2.014.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.289.621 45.867.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.289.621 45.867.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664777


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.