KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:34
KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -454.254 -4.170 1.093.802 635.378 635.378
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 4.576.864 49.494.260 -3.147.205 3.409.768 1.035.543 -12.281.632 1.093.802 98.471.589 98.471.589
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 4.576.864 49.494.260 -3.250.230 673.464 1.035.543 -12.415.070 -6.496.340 87.908.680 87.908.680
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-356.690 -15.484 -6.124.166 6.496.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -770.160 -826 -1.312.813 -2.083.799 -2.083.799
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 4.576.864 49.137.570 -4.020.390 657.154 1.035.543 -18.539.236 -1.312.813 85.824.881 85.824.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.696.085 -2.508.320
Dönem Karı (Zararı)
-1.312.813 1.093.802
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.312.813 1.093.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
754.065 1.887.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 845.840 1.082.112
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 178.725 153.275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-41.620 809.909
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -41.620 809.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -166.999 -157.391
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -61.881 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.137.337 -5.490.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 35.230 -4.974.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,8 -5.060.700 -1.607.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.572.486 -3.192.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 1.946.838 -584.721
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,8 3.513.781 4.868.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.696.085 -2.508.320
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-263.123 -751.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 68.251 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -331.374 -751.110
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.337.000 3.950.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.337.000 3.950.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-622.208 690.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-622.208 690.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.077.132 1.830.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.454.924 2.520.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.454.924 3.077.132
Ticari Alacaklar
7.539.960 7.575.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,7 4.375.783 2.971.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.164.177 4.603.651
Diğer Alacaklar
10.811.095 5.885.671
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.372.495 5.382.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 438.600 503.618
Stoklar
9 6.447.311 4.874.825
Peşin Ödenmiş Giderler
292.251 184.020
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5,10 0 60.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 292.251 123.197
Diğer Dönen Varlıklar
14 267.275 240.230
ARA TOPLAM
27.812.816 21.837.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.812.816 21.837.068
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 4.172.768 4.131.974
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.220.000 20.220.000
Maddi Duran Varlıklar
67.217.738 67.737.575
Arazi ve Arsalar
50.551.130 50.557.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 55.864
Binalar
8.073.679 8.391.428
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.400.431 7.749.149
Taşıtlar
585.977 499.207
Mobilya ve Demirbaşlar
148.386 124.042
Yapılmakta Olan Yatırımlar
458.135 360.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.543 4.542
Diğer Haklar
3.543 4.542
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.627.210 92.107.252
TOPLAM VARLIKLAR
119.440.026 113.944.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.337.000 0
Ticari Borçlar
5.273.955 3.327.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 538.537 115.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.735.418 3.211.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.015.622 655.750
Diğer Borçlar
5.517 34.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.517 34.540
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.624.255 7.722.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.356.622 3.109.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 254.160 267.659
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.102.462 2.841.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 885.671 852.168
ARA TOPLAM
22.498.642 15.701.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.498.642 15.701.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.139.273 5.190.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.139.273 5.190.388
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.977.230 5.144.229
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.116.503 10.334.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.615.145 26.035.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.824.881 87.908.680
Ödenmiş Sermaye
15 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.774.334 46.917.494
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.117.180 46.244.030
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 49.137.570 49.494.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.020.390 -3.250.230
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 657.154 673.464
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.539.236 -12.415.070
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -1.312.813 -6.496.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.824.881 87.908.680
TOPLAM KAYNAKLAR
119.440.026 113.944.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 31.287.012 15.746.698 15.620.867 7.934.882
Satışların Maliyeti
16 -28.273.181 -14.168.767 -13.766.779 -7.619.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.013.831 1.577.931 1.854.088 315.721
BRÜT KAR (ZARAR)
3.013.831 1.577.931 1.854.088 315.721
Genel Yönetim Giderleri
-4.430.496 -3.832.956 -1.435.410 -1.289.357
Pazarlama Giderleri
-1.048.136 -1.249.130 -469.613 -433.472
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.251.142 5.596.665 338.095 404.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.840.042 -913.892 -732.477 -284.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.053.701 1.178.618 -445.317 -1.286.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 201.881 0 166.881 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 41.620 -809.909 3.695 -419.968
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.810.200 368.709 -274.741 -1.706.959
Finansman Gelirleri
19 1.577.264 1.112.768 624.429 478.074
Finansman Giderleri
19 -54.336 -431.502 -29.229 -163.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.287.272 1.049.975 320.459 -1.392.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.541 43.827 -60.441 74.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -25.541 43.827 -60.441 74.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.312.813 1.093.802 260.018 -1.317.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.312.813 1.093.802 260.018 -1.317.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.312.813 1.093.802 260.018 -1.317.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 22 -0,02400000 0,02000000 0,00500000 -0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-770.986 -458.424 -158.756 -134.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-770.986 -458.424 -158.756 -134.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 192.540 113.564 39.558 32.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20,21 -962.700 -567.818 -197.790 -164.499
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-1.032 -5.213 -655 -4.191
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
206 1.043 131 839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-770.986 -458.424 -158.756 -134.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.083.799 635.378 101.262 -1.452.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.083.799 635.378 101.262 -1.452.581
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973654


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.375 Değişim: 0,30% Hacim : 12.309 Mio.TL Son veri saati : 10:11
Düşük 9.349 23.02.2024 Yüksek 9.383
Açılış: 9.362
31,0828 Değişim: 0,31%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6773 Değişim: 0,12%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7389
Açılış: 33,6386
2.019,29 Değişim: 0,11%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.026,16
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.