KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:21
KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 0 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-172.174 -9.755.715 9.927.889 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 -338.779 -984.978 -1.323.757 -1.323.757
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
14 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.273.690 0 -2.269.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.700.573 -984.978 0 52.220.754 52.220.754
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 -158.222 3.532 1.920.070 1.765.380 1.765.380
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -2.851.173 0 0 0 3.565.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -148.450 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 1.920.070 0 99.601.591 99.601.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.898.932 399.566
Dönem Karı (Zararı)
1.920.070 -984.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.920.070 -984.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.499.289 472.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 362.702 218.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 372.678 -49.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
797.492 815.192
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 797.492 815.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -33.583 -511.947
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.318.291 911.711
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -546.383 -97.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -2.574.897 -377.917
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.833.359 -488.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -416.343 -98.560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 52.691 1.974.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.898.932 399.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.666 -88.950
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -21.666 -88.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.551.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.551.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
630.402 310.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
630.402 310.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.830.020 7.965.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.460.422 8.276.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.460.422 1.830.020
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5.010.533 4.464.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 2.760.637 2.526.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.249.896 1.937.226
Diğer Alacaklar
9.827.308 7.652.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.794.088 7.136.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.033.220 516.417
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16 0 0
Stoklar
8 4.640.329 2.806.970
Peşin Ödenmiş Giderler
9 493.632 194.833
Diğer Dönen Varlıklar
13 402.694 301.447
ARA TOPLAM
22.834.918 17.249.877
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.834.918 17.249.877
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 13.909.844 14.703.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.220.000 20.220.000
Maddi Duran Varlıklar
67.001.618 67.346.401
Arazi ve Arsalar
50.557.500 50.557.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
135.358 161.856
Binalar
8.585.338 8.688.144
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.084.045 7.280.191
Taşıtlar
413.892 435.447
Mobilya ve Demirbaşlar
122.905 128.263
Yapılmakta Olan Yatırımlar
102.580 95.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.968 2.221
Diğer Haklar
5.968 2.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.150.591 102.285.587
TOPLAM VARLIKLAR
123.985.509 119.535.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.551.000 0
Ticari Borçlar
3.185.273 3.601.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 489.921 487.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.695.352 3.114.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 681.724 703.849
Diğer Borçlar
13.825 805.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 13.825 795.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 9.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.614.214 2.824.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.523.102 2.565.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 238.553 280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.284.549 2.284.549
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 353.694 1.145.973
ARA TOPLAM
13.922.832 11.647.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.922.832 11.647.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.947.923 4.417.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.947.923 4.417.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 5.513.163 5.546.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 87.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.461.086 10.051.597
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.383.918 21.699.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.601.591 97.836.211
Ödenmiş Sermaye
14 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.060.557 50.597.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.643.087 47.034.667
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 49.494.260 49.727.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.851.173 -2.692.951
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 3.417.470 3.562.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.281.632 -16.183.073
Net Dönem Karı veya Zararı
22 1.920.070 3.519.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.601.591 97.836.211
TOPLAM KAYNAKLAR
123.985.509 119.535.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.092.488 3.669.701
Satışların Maliyeti
15 -2.716.455 -3.362.933
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
376.033 306.768
BRÜT KAR (ZARAR)
376.033 306.768
Genel Yönetim Giderleri
-1.632.590 -1.075.678
Pazarlama Giderleri
-397.899 -154.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 4.701.729 547.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -513.666 -696.242
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.533.607 -1.071.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -797.492 -815.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.736.115 -1.886.848
Finansman Gelirleri
18 306.545 581.905
Finansman Giderleri
19 -116.618 -107.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.926.042 -1.412.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.972 427.252
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.972 427.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.920.070 -984.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.920.070 -984.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22 1.920.070 -984.978
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,03600000 -0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-154.690 -338.779
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -197.777 -423.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23 4.415 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.672 84.695
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20,21 39.555 84.695
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
23 -883 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-154.690 -338.779
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.765.380 -1.323.757
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.765.380 -1.323.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6074 Değişim: 0,29%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7954 Değişim: 0,38%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.417,04 Değişim: -0,65%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.