KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:22
KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.456.109 37.456.109
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-153.869 -3.335.795 3.489.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -238.502 -2.383.341 -2.621.843 -2.621.843
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 0 0 0 -79.966 0 4.606.452 0 0 0 0 8.607.167 0 -1.288.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -2.953.029 -2.383.341 0 34.834.266 34.834.266
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.204.872 -1.341.206 1.035.543 -2.953.029 -4.131.651 32.631.204 32.631.204
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-139.822 -3.991.829 4.131.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 4.380.814 -416.918 -12.223.923 -8.260.027 -8.260.027
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
27.000.000 27.000.000 27.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 79.966 -29.588 50.378 50.378
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.445.864 0 -1.758.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -6.944.858 -12.223.923 0 51.421.555 51.421.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.541.818 -330.861
Dönem Karı (Zararı)
-12.223.923 -2.383.341
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.223.923 -2.383.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.404.366 569.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 720.978 797.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 -84.204 -39.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.094.255 -64.689
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 9.094.255 -64.689
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -86.110 -119.556
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -240.553 -4.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.277.739 1.482.594
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 117.410 107.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 5.467.189 2.127.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 804.101 1.577.083
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.311.849 -6.541.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -3.778.985 -1.951.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 2.979.873 6.164.179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.541.818 -330.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.642.697 -407.612
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 270.508 4.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.913.205 -412.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.915.606 -1.008.918
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 27.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
50.378 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 50.378 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -10.134.772 -1.008.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.731.091 -1.747.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.731.091 -1.747.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.806.084 2.757.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.537.175 1.010.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.537.175 2.806.084
Finansal Yatırımlar
5 0 117.410
Ticari Alacaklar
5.046.652 10.513.841
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 1.336.990 1.232.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.709.662 9.281.562
Diğer Alacaklar
2.542.584 2.517.073
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 1.843.731 1.894.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 698.853 622.107
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 360.654 1.241.601
Stoklar
9 9.989.353 5.677.504
Peşin Ödenmiş Giderler
10 449.227 158.032
Diğer Dönen Varlıklar
14 351.574 596.022
ARA TOPLAM
29.277.219 23.627.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.277.219 23.627.567
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.161 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 11.779.725 20.873.980
Maddi Duran Varlıklar
34.862.244 22.678.512
Arazi ve Arsalar
11 28.224.000 17.113.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 463.887 408.497
Binalar
11 4.100.256 3.055.962
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.615.226 1.672.892
Taşıtlar
11 341.840 389.811
Mobilya ve Demirbaşlar
11 54.715 38.350
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 62.320 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.516 6.582
Diğer Haklar
11 3.516 6.582
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 413.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.658.646 43.980.828
TOPLAM VARLIKLAR
75.935.865 67.608.395
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 744.317 10.879.089
Ticari Borçlar
2.457.449 6.236.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 7 599.792 557.874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.857.657 5.678.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 861.992 820.008
Diğer Borçlar
910.023 329.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 904.631 329.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.392 0
Ertelenmiş Gelirler
10 13.465.554 10.256.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.281.792 2.261.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 315.529 409.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.966.263 1.852.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 92.353 964.225
ARA TOPLAM
20.813.480 31.747.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.813.480 31.747.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.562.541 3.229.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.562.541 3.229.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 138.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.700.830 3.229.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.514.310 34.977.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.421.555 32.631.204
Ödenmiş Sermaye
15 54.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 -79.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.606.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.687.740 6.863.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.687.740 6.863.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 12.445.864 8.204.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.758.124 -1.341.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.944.858 -2.953.029
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -12.223.923 -4.131.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.421.555 32.631.204
TOPLAM KAYNAKLAR
75.935.865 67.608.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 17.670.648 17.942.932 5.799.409 5.634.863
Satışların Maliyeti
16 -17.316.108 -17.129.622 -5.587.037 -5.201.642
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
354.540 813.310 212.372 433.221
BRÜT KAR (ZARAR)
354.540 813.310 212.372 433.221
Genel Yönetim Giderleri
0 -2.975.553 -2.193.615 -1.200.047 -749.536
Pazarlama Giderleri
0 -484.919 -462.915 -162.104 -161.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.707.502 1.143.773 522.971 402.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -993.393 -754.673 -308.947 -415.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.391.823 -1.454.120 -935.755 -491.489
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 330.175 109.108 240.553 33.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -9.094.255 64.689 -6.073.058 -878.305
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.155.903 -1.280.323 -6.768.260 -1.336.794
Finansman Gelirleri
20 754.144 409.532 460.470 146.234
Finansman Giderleri
21 -1.804.045 -1.572.481 -377.010 -602.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.205.804 -2.443.272 -6.684.800 -1.793.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.119 59.931 36.763 -52.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -18.119 59.931 36.763 -52.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.223.923 -2.383.341 -6.648.037 -1.846.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.223.923 -2.383.341 -6.648.037 -1.846.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24 -12.223.923 -2.383.341 -6.648.037 -1.846.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,22600000 -0,08800000 -0,12300000 -0,06800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.963.896 -238.502 28.068 -144.256
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 5.018.393 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -521.147 -298.127 35.085 -180.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-533.350 59.625 -7.017 36.064
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22,23 -637.579 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22,23 104.229 59.625 -7.017 36.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.963.896 -238.502 28.068 -144.256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.260.027 -2.621.843 -6.619.969 -1.990.272
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.260.027 -2.621.843 -6.619.969 -1.990.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.