KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 18:13
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 241.497.199 -42.740 34.897.360 326.897.775 -84.208.942 617.655.605 0 617.655.605
Diğer Düzeltmeler
65.505.589 -6.178 65.499.411 65.499.411
Transferler
-84.208.942 84.208.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.505.589 -6.178 -32.460.415 33.038.996 33.038.996
Dönem Karı (Zararı)
-32.460.415 -32.460.415 -32.460.415
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 307.002.788 -48.918 34.897.360 242.688.833 -32.460.415 650.694.601 650.694.601
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Diğer Düzeltmeler
14.175.711 -198.409 13.977.302 13.977.302
Transferler
-148.600.270 148.600.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.175.711 -198.409 -2.918.998 11.058.304 -150.920 10.907.384
Dönem Karı (Zararı)
-2.918.998 -2.918.998 -2.918.998
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.184 498.184
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 323.917.071 -202.650 34.897.360 94.088.563 -2.918.998 546.949.034 347.264 547.296.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.848.959 16.536.360
Dönem Karı (Zararı)
-3.069.918 -32.460.415
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 -3.069.918 -32.460.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.082.420 4.643.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.061.353 13.790.039
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.315.101 -10.494.384
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.315.101 -10.494.384
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.180.865 9.157.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.065.006 7.665.010
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
739.399 376.460
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
376.460 1.115.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.084.632 34.688.045
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -97.295 -3.096.438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 26.262.641 39.876.492
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 -80.714 -2.092.009
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17 -32.925.432 -34.942.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -15.582 -84.721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -21.146.216 -7.460.633
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.939 -10.185
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.939 -10.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
195.226.980 68.976.020
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
123.425.841 108.586.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.515.248 -181.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
121.910.593 108.768.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.391.507 -13.426.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.391.507 -13.426.076
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.108.371 -92.799.224
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
1.108.371 -92.799.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.784.275 -18.722.102
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.548.082 1.684.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.358.043 30.769.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.253.472 2.280.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
80.104.571 28.489.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.849.763 23.173.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.204.551 28.092.352
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.204.551 28.092.352
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.444.002 -540.688
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.444.002 -540.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.364.789 2.157.081
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
191.074.642 41.158.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.486.284 -23.716.387
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-739.399 -906.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.395.503 -6.329.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.675 10.775
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.675 10.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-966.125 -8.993.334
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -958.672 -6.665.540
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.453 -2.327.794
Alınan Faiz
17 97.295 3.096.438
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-536.348 -443.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.663.690 149.575.141
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -94.749.334 180.834.265
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.248.361 -8.047.935
Ödenen Faiz
-38.665.995 -23.211.189
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.789.766 159.782.126
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.303.247 44.087.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.486.519 203.869.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 195.340.538 192.787.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 206.827.057 396.657.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 206.827.057 195.340.538
Ticari Alacaklar
819.186.282 871.112.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 7.470.122 8.287.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 811.716.160 862.825.545
Diğer Alacaklar
575.271 531.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
575.271 531.110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
261.854.454 239.795.554
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
3 261.854.454 239.795.554
Stoklar
144.627.727 124.259.454
Peşin Ödenmiş Giderler
12.972.802 10.409.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.880.123 16.324.031
Diğer Dönen Varlıklar
31.100.050 37.412.723
ARA TOPLAM
1.496.023.766 1.495.185.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.496.023.766 1.495.185.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.069.547 5.533.199
Ticari Alacaklar
47.659.428 42.312.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 47.659.428 42.312.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 9.959.539 9.401.553
Maddi Duran Varlıklar
8 82.721.940 58.083.609
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 47.637.849 52.251.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
202.629.097 190.731.271
Şerefiye
9 119.425.952 108.872.627
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 83.203.145 81.858.644
Peşin Ödenmiş Giderler
1.885.038 1.626.760
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 117.545.842 121.177.871
Diğer Duran Varlıklar
31.472.493 29.887.249
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
547.580.773 511.005.625
TOPLAM VARLIKLAR
2.043.604.539 2.006.190.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.469.545 434.015.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.469.545 434.015.226
Banka Kredileri
6 290.048.756 407.122.680
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 27.420.789 26.892.546
Ticari Borçlar
651.197.455 512.397.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 106.144.579 93.593.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 545.052.876 418.803.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 21.864.718 24.660.041
Diğer Borçlar
5.635.137 22.141.209
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.635.137 22.141.209
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
118.171.655 106.554.998
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
3 118.171.655 106.554.998
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 75.964.792 61.319.303
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 349.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.738.832 36.704.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 18.919.885 29.428.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.818.947 7.276.388
ARA TOPLAM
1.217.042.134 1.198.142.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.042.134 1.198.142.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
233.348.836 226.254.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
233.348.836 226.254.958
Banka Kredileri
6 206.644.822 196.209.584
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 26.704.014 30.045.374
Ticari Borçlar
64.809 61.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 64.809 61.801
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.202.315 29.114.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 28.202.315 29.114.925
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 17.650.147 16.407.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.266.107 271.838.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.496.308.241 1.469.981.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
546.949.034 535.890.730
Ödenmiş Sermaye
20 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
314.607.799 300.432.088
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.309.272 -9.309.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.309.272 -9.309.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
323.917.071 309.741.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-202.650 -4.241
Yabancı Para Çevrim Farkları
-202.650 -4.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
94.088.563 242.688.833
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -2.918.998 -148.600.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
347.264 318.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
547.296.298 536.209.419
TOPLAM KAYNAKLAR
2.043.604.539 2.006.190.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 304.329.367 219.414.265
Satışların Maliyeti
-274.105.830 -202.114.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.223.537 17.299.659
BRÜT KAR (ZARAR)
30.223.537 17.299.659
Genel Yönetim Giderleri
-16.990.302 -18.941.779
Pazarlama Giderleri
-23.528.519 -23.874.661
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-910.199 -2.999.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.675.613 16.710.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -23.622.992 -24.704.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.152.862 -36.509.471
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.675 10.775
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.736 -590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 15.582 84.721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.130.341 -36.414.565
Finansman Gelirleri
17 33.022.727 38.038.667
Finansman Giderleri
17 -28.108.520 -41.545.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.216.134 -39.921.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.146.216 7.460.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 21.146.216 7.460.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.069.918 -32.460.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.069.918 -32.460.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-150.920 0
Ana Ortaklık Payları
-2.918.998 -32.460.415
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp) -0,04730000 -0,50040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.175.711 65.505.589
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.175.711 65.505.589
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-198.409 -6.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
-198.409 -6.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.977.302 65.499.411
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.907.384 33.038.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-150.920 0
Ana Ortaklık Payları
11.058.304 33.038.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845492


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: 0,00% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2981 Değişim: 0,22%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3089
Açılış: 8,2798
10,0824 Değişim: -0,05%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0963
Açılış: 10,0874
488,88 Değişim: -0,05%
Düşük 487,96 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.