" />

KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 01:12
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 291.106.537 6.008.477 34.897.360 215.018.724 644.606.624 644.606.624
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.431.643 -39.091.077 -54.522.720 -54.522.720
Diğer Düzeltmeler
-180.505.742 -6.019.080 150.970.128 -35.554.694 -35.554.694
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 95.169.152 -10.603 34.897.360 326.897.775 554.529.210 554.529.210
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.039.427 -32.137
Dönem Karı (Zararı)
-84.208.942 -84.208.942 -84.208.942
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
146.328.047 -32.137 146.295.910 146.295.910
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.039.427 1.039.427 1.039.427
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 241.497.199 -42.740 34.897.360 326.897.775 -84.208.942 617.655.605 617.655.605
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 241.497.199 -42.740 34.897.360 326.897.775 -84.208.942 617.655.605 617.655.605
Diğer Düzeltmeler
66.835.395 66.835.395
Transferler
-84.208.942 84.208.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.600.270 -81.764.875 -179.495 -81.944.370
Dönem Karı (Zararı)
-148.600.270 -179.495 -148.779.765
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.447.265 68.244.161 38.499 498.184 498.184
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.647.727 -70.824.368
Dönem Karı (Zararı)
-148.779.765 -84.208.942
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-148.779.765 -84.208.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
167.761.085 -27.465.492
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-19 61.430.161 32.539.262
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.289.044 -2.753.150
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.289.044 12.981.830
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -15.734.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.077.918 43.012.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 40.560.967 38.862.231
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.557.603 1.643.580
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.040.652 2.506.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
162.839.937 71.214.846
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -9.838.767 -9.655.423
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 179.721.554 81.948.273
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -7.042.850 -1.078.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -63.071.033 -146.059.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.000.942 -375.187
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -29.457.192 -24.990.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
231.280 -53.999
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 231.280 -53.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
150.599.894 71.674.754
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.882.255 282.908.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -7.903.507 -6.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 58.785.762 282.914.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.600.368 15.640.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-19 -3.600.368 15.640.633
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.120.001 24.312.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -14.651.748 2.420.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
136.708.210 -230.492.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 88.968.206 -1.866.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 47.740.004 -228.625.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -575.461 5.638.503
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-13.700.613 -31.620.114
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 -13.700.613 -31.620.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.743.312 1.944.456
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.743.312 1.944.456
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 11.304.944 6.328.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.390.636 -5.406.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.581.214 -39.999.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -41.705.721 -26.394.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -5.150.867 -3.016.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -1.076.899 -1.413.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.017.060 -8.003.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.437 72.674
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 85.437 72.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.907.144 -17.732.020
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.470.680 -15.910.061
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.436.464 -1.821.959
Alınan Faiz
25 9.838.767 9.655.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.242.360 79.770.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 90.767.785 155.460.036
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.016.801 0
Ödenen Faiz
-154.993.344 -75.689.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.422.427 941.865
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-36.869.572 4.633.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.552.855 5.575.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 192.787.683 187.212.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 195.340.538 192.787.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 195.340.538 192.787.683 187.212.070
Ticari Alacaklar
871.112.583 820.134.934 783.373.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 8.287.038 7.142 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 862.825.545 820.127.792 783.373.147
Diğer Alacaklar
531.110 1.728.286 1.479.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 531.110 1.728.286 1.479.485
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
239.795.554 199.663.095 118.376.945
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 239.795.554 199.663.095 118.376.945
Stoklar
9 124.259.454 89.782.997 74.080.893
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.409.097 12.956.423 8.178.799
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 16.324.031 5.335.193 227.117
Diğer Dönen Varlıklar
19 37.412.723 37.658.384 42.612.430
ARA TOPLAM
1.495.185.090 1.360.046.995 1.215.540.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.495.185.090 1.360.046.995 1.215.540.886
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.533.199 4.733.887 2.928.818
Ticari Alacaklar
42.312.492 37.505.767 71.865.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 42.312.492 37.505.767 71.865.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 9.401.553 7.784.350 6.155.424
Maddi Duran Varlıklar
12 58.083.609 51.441.407 36.598.628
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 52.251.621 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
190.731.271 129.450.068 103.327.185
Şerefiye
13 108.872.627 96.422.343 69.131.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 81.858.644 33.027.725 34.195.394
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.626.760 554.765 416.766
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 121.177.871 78.991.455 36.474.440
Diğer Duran Varlıklar
19 29.887.249 25.401.602 18.909.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
511.005.625 335.863.301 276.676.540
TOPLAM VARLIKLAR
2.006.190.715 1.695.910.296 1.492.217.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
434.015.226 487.836.269 302.073.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
434.015.226 487.836.269 302.073.547
Banka Kredileri
6 407.122.680 487.836.269 302.073.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 26.892.546 0 0
Ticari Borçlar
512.397.434 326.972.225 415.020.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 93.593.477 353.107 1.715.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 418.803.957 326.619.118 413.304.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 24.660.041 22.373.870 11.623.440
Diğer Borçlar
22.141.209 17.064.203 10.710.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 22.141.209 17.064.203 10.710.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
106.554.998 83.881.957 55.182.524
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 106.554.998 83.881.957 55.182.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 349.165 5.064.848 2.994.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.704.941 32.824.733 25.889.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 29.428.553 24.116.396 20.324.706
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.276.388 8.708.337 5.564.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 61.319.303 66.589.646 52.676.354
ARA TOPLAM
1.198.142.317 1.042.607.751 876.171.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.198.142.317 1.042.607.751 876.171.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
226.254.958 0 24.044.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
226.254.958 0 24.044.293
Banka Kredileri
6 196.209.584 0 24.044.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 30.045.374 0 0
Ticari Borçlar
61.801 57.416 46.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 61.801 57.416 46.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.114.925 33.762.755 26.385.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 29.114.925 33.762.755 26.385.750
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 16.407.295 1.826.769 11.040.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.838.979 35.646.940 61.517.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.469.981.296 1.078.254.691 937.688.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
535.890.730 617.655.605 554.529.210
Ödenmiş Sermaye
20 64.864.800 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
20 41.612.160 41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
300.432.088 233.635.192 86.267.718
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.309.272 -7.862.007 -8.901.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.309.272 -7.862.007 -8.901.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
309.741.360 241.497.199 95.169.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.241 -42.740 -10.603
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.241 -42.740 -10.603
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 34.897.360 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
242.688.833 326.897.775 326.897.775
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -148.600.270 -84.208.942 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
318.689 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
536.209.419 617.655.605 554.529.210
TOPLAM KAYNAKLAR
2.006.190.715 1.695.910.296 1.492.217.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.327.640.194 1.024.463.920
Satışların Maliyeti
21 -1.167.599.493 -890.226.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.040.701 134.237.849
BRÜT KAR (ZARAR)
160.040.701 134.237.849
Genel Yönetim Giderleri
22 -87.612.151 -83.895.910
Pazarlama Giderleri
22 -97.234.551 -67.776.617
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -7.405.105 -13.407.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 14.807.993 1.483.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -44.448.943 -146.363.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-61.852.056 -175.722.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 85.437 72.674
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -316.717 -18.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.000.942 375.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-61.082.394 -175.293.322
Finansman Gelirleri
25 72.110.488 153.910.189
Finansman Giderleri
25 -189.265.051 -87.815.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-178.236.957 -109.198.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29.457.192 24.990.023
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -437.037 -5.150.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 29.894.229 30.140.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-148.779.765 -84.208.942
DÖNEM KARI (ZARARI)
-148.779.765 -84.208.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-179.495 0
Ana Ortaklık Payları
-148.600.270 -84.208.942
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.796.896 147.367.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.809.081 1.299.284
Yabancı Para Çevrim Farkları
68.244.161 146.328.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
361.816 -259.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 361.816 -259.857
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.499 -32.137
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.499 -32.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.835.395 147.335.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.944.370 63.126.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-179.495 0
Ana Ortaklık Payları
-81.764.875 63.126.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824791


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.