KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:21
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.240.661 238.296.811 16.764.885 33.182.076 144.545.795 18.670.011 549.695.877 549.695.877
Transferler
1.735.414 16.934.597 -18.670.011 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.840.295 -12.115.343 16.307.024 3.260.239 9.292.215 9.292.215
Dönem Karı (Zararı)
3.260.239 3.260.239 3.260.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.840.295 -12.115.343 16.307.024 6.031.976 6.031.976
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.240.661 240.137.106 4.649.542 34.917.490 177.787.416 3.260.239 558.988.092 558.988.092
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 291.106.537 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 644.606.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.989.935 -39.091.077 -62.081.012 -62.081.012
Transferler
53.518.202 -53.518.202 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
305.883.029 22.811.214 -46.014.824 282.679.419 282.679.419
Dönem Karı (Zararı)
-46.014.824 -46.014.824 -46.014.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
305.883.029 22.811.214 328.694.243 328.694.243
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 573.999.631 28.819.691 34.897.360 175.927.647 -46.014.824 865.205.031 865.205.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.239.328 54.479.919
Dönem Karı (Zararı)
-46.014.824 3.260.239
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-46.014.824 3.260.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-64.869.832 56.841.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.896.690 19.398.462
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.349.671 2.208.154
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.518.375 2.204.410
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -13.168.704 3.744
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.770.807 28.092.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.040.818 27.333.320
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.402.652 863.922
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 327.337 -105.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.768.457 28.100.793
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.682.790 -1.075.793
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 59.018.295 30.827.140
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 1.432.952 -1.650.554
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17 -182.016.977 -1.428.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.654.988
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.654.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -240.955 -161.135
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 16.322.587 -16.684.906
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
279.888 -27.605
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 279.888 -27.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.674.890 21.697.006
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
440.417.680 50.032.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -5.719 27.394.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 440.423.399 22.637.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.648.682 -2.671.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.648.682 -2.671.887
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -102.719.250 -23.263.193
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 14.559.290 -8.667.197
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 5.012.091 2.509.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.739.258 24.773.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -1.355.591 1.128.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -306.383.667 23.645.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.177.855 2.795.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.571.929 -1.733.035
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.571.929 -1.733.035
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4 -25.239.369 -10.134.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.515.192 -11.943.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-89.209.766 81.799.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.868.646 -26.456.659
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -2.160.916 -862.607
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.485.770 -3.777.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
534.524 43.672
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 534.524 43.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.391.527 -4.674.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.097.896 -3.975.961
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.293.631 -698.874
Alınan Temettüler
0 240.378
Alınan Faiz
17 6.682.790 1.075.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.311.557 -462.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.855.041 -50.971.989
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.560.204 -23.466.279
Ödenen Faiz
-49.705.163 -27.505.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.870.057 -269.218
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.140.729 -1.952.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.729.328 -2.221.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
187.212.070 115.641.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
139.482.742 113.420.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 139.482.742 187.212.070
Ticari Alacaklar
767.769.701 806.226.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 7.494 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 767.762.207 806.226.238
Diğer Alacaklar
1.552.923 1.479.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.552.923 1.479.485
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
4 397.434.196 165.497.546
Stoklar
8 110.618.944 70.801.802
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.572.316 11.457.890
Diğer Dönen Varlıklar
50.910.050 43.642.600
ARA TOPLAM
1.479.340.872 1.286.317.631
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.479.340.872 1.286.317.631
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.240.375 2.928.818
Ticari Alacaklar
82.681.963 83.903.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 82.681.963 83.903.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 8.264.189 6.155.424
Maddi Duran Varlıklar
10 53.859.618 36.598.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
151.591.904 103.327.185
Şerefiye
11 109.789.033 69.131.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.802.871 34.195.394
Peşin Ödenmiş Giderler
9 718.015 416.766
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 20.440.827 11.294.492
Diğer Duran Varlıklar
25.125.156 18.909.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
347.922.047 263.534.876
TOPLAM VARLIKLAR
1.827.262.919 1.549.852.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 432.609.731 302.073.547
Ticari Borçlar
180.652.641 382.578.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 948.525 1.715.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 179.704.116 380.862.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.984.574 11.623.440
Diğer Borçlar
3.156.522 10.710.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.156.522 10.710.962
Ertelenmiş Gelirler
4 145.769.953 55.182.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 2.994.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.094.072 27.300.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.599.173 21.736.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.494.899 5.564.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 75.454.381 52.676.354
ARA TOPLAM
878.721.874 845.140.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
878.721.874 845.140.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 24.044.293
Ticari Borçlar
68.001 46.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.001 46.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.858.036 24.974.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.858.036 24.974.362
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 54.409.977 11.040.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.336.014 60.105.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
962.057.888 905.245.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
865.205.031 644.606.624
Ödenmiş Sermaye
64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
565.098.197 282.205.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.901.434 -8.901.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.901.434 -8.901.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
573.999.631 291.106.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.819.691 6.008.477
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.819.691 6.008.477
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
175.927.647 161.500.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.014.824 53.518.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
865.205.031 644.606.624
TOPLAM KAYNAKLAR
1.827.262.919 1.549.852.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 601.180.083 688.303.593 193.279.320 195.000.825
Satışların Maliyeti
-553.370.057 -611.865.653 -182.266.407 -171.056.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.810.026 76.437.940 11.012.913 23.944.809
BRÜT KAR (ZARAR)
47.810.026 76.437.940 11.012.913 23.944.809
Genel Yönetim Giderleri
-30.963.981 -24.478.894 -13.125.424 -8.964.345
Pazarlama Giderleri
-41.367.423 -39.389.953 -13.118.361 -13.077.564
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-12.566.952 0 -7.688.624 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.367.041 5.253.413 -2.288.180 3.459.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -119.737.980 -6.457.127 -77.788.587 -4.614.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-155.459.269 11.365.379 -102.996.263 747.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
842.011 267.983 829.631 5.733
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.121.899 -16.067 -1.106.049 -3.674
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 240.955 161.135 105.187 90.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-155.498.202 11.778.430 -103.167.494 839.520
Finansman Gelirleri
17 188.699.767 8.400.566 119.103.196 3.391.756
Finansman Giderleri
17 -62.893.802 -33.603.663 -27.387.490 -11.952.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.692.237 -13.424.667 -11.451.788 -7.721.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.322.587 16.684.906 -11.543.600 3.590.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -83.788 -21.891 -6.378 -21.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -16.238.799 16.706.797 -11.537.222 3.612.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.014.824 3.260.239 -22.995.388 -4.130.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.014.824 3.260.239 -22.995.388 -4.130.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-46.014.824 3.260.239 -22.995.388 -4.130.992
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç 19 -0,70940000 0,05030000 -0,35450000 -0,06370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
305.883.029 1.840.295 184.949.662 3.824.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
305.883.029 1.840.295 184.949.662 3.824.279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.811.214 4.191.681 17.857.953 3.238.086
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.811.214 4.191.681 17.857.953 3.238.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
328.694.243 6.031.976 202.807.615 7.062.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
282.679.419 9.292.215 179.812.227 2.931.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
282.679.419 9.292.215 179.812.227 2.931.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718334


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.389 Değişim: 0,44% Hacim : 66.772 Mio.TL Son veri saati : 13:02
Düşük 9.349 23.02.2024 Yüksek 9.400
Açılış: 9.362
31,0827 Değişim: 0,31%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6702 Değişim: 0,09%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7389
Açılış: 33,6386
2.015,79 Değişim: -0,06%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.026,16
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.