KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 20:43
KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.335.894 3.887.768
Dönem Karı (Zararı)
5.408.114 1.389.966
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.408.114 1.389.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.456.954 -7.367.785
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 2.812.803 294.191
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.040 3.037.578
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.463 50.922
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.423 2.986.656
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.321 472.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.321 472.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-237.776 -1.315.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -498.400
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 170.270
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
70.293 175.067
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-308.069 -1.162.136
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.102.462 -6.675.080
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.011.987 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.011.987 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.188.629 -3.134.972
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 -25.712
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -25.712
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
40.533.462 -21.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.995.907 9.848.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.326.875 17.644.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -5.571.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.326.875 23.216.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.080.858 -506.633
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.543 -580.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.094.401 73.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-18.512.983 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-18.512.983 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.743 179.122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-297.730 -1.810.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -73.387.406 -10.225.318
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.296.092 -1.503.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-69.091.314 -8.721.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
147.435 166.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.557.702 286.081
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.557.702 286.081
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22 16.932 3.996.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.557 118.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-117.918 -12.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
360.475 130.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.130.839 3.870.481
Alınan Kira
50.091 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 17.287
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-255.146 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.365.010 -9.942.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.269.589
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 1.269.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.335.520 -11.212.273
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.335.520 -11.212.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.490 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.675.679 5.914.699
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 274.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.428.052 20.908.676
Kredilerden Nakit Girişleri
6 120.428.052 20.908.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.948.462 -9.958.842
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -87.948.462 -9.958.842
Ödenen Faiz
-12.803.911 -5.309.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.025.225 -140.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.025.225 -140.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.888.737 695.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.863.512 555.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.211.250 -7.380.156 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 100.361.710 100.361.710
Transferler
1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.799 1.389.966 1.555.764 1.555.764
Dönem Karı (Zararı)
165.799 165.798 165.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389.966 1.389.966 1.389.966
Sermaye Avansı
3.700.000 -2.937.250 762.750 762.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-781.890 781.890
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 274.000 -7.380.156 84.174.840 198.118 1.013.087 -1.989.631 1.389.966 102.680.224 102.680.224
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.618 213.742.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.797 5.408.114 5.398.317 5.398.317
Dönem Karı (Zararı)
-9.797 -9.797 -9.797
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.408.114 5.408.114 5.408.114
Sermaye Avansı
39.486 67.731.848 -67.771.334
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 156.761 1.052.573 5.408.114 219.140.935 219.140.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.863.512 26.888.737
Ticari Alacaklar
8 7.480.726 11.807.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.480.726 11.807.601
Diğer Alacaklar
9-24 42.670 4.123.527
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.618 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.052 4.123.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
17 18.512.983 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
18.512.983 0
Stoklar
236.704 181.960
Peşin Ödenmiş Giderler
7 845.616 533.356
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.230 3.965
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.265.199 1.146.547
ARA TOPLAM
36.250.640 44.685.693
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.250.640 44.685.693
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 50.000 50.000
Diğer Alacaklar
9 19.468 244.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.468 244.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 24.468.571 24.409.420
Maddi Duran Varlıklar
12 498.899.567 497.423.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
286.394 283.503
Şerefiye
15 79.243 79.243
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
207.151 204.260
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 14.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
523.724.000 522.425.991
TOPLAM VARLIKLAR
559.974.640 567.111.684
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.000.000 6.000.088
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 49.739.972 45.494.460
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 21.988 104.053
Ticari Borçlar
8-24 14.074.783 87.462.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 4.296.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.074.783 83.166.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
447.884 300.449
Diğer Borçlar
9-24 7.942.298 11.500.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.942.298 11.500.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 216.450 199.518
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 252.391
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.551 21.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
32.551 21.128
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 723.905 363.430
ARA TOPLAM
79.199.831 151.697.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.199.831 151.697.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 197.217.464 142.484.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.416 10.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
54.416 10.543
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 64.361.994 59.176.120
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.633.874 201.671.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
340.833.705 353.369.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
219.140.935 213.742.618
Ödenmiş Sermaye
16 33.000.000 33.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 37.015.414 37.015.414
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -7.380.156 -7.380.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 81.677.594 81.687.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 81.677.594 81.687.391
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 81.520.833 81.520.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 156.761 166.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.052.573 1.013.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 68.367.396 635.548
Net Dönem Karı veya Zararı
16 5.408.114 67.771.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
219.140.935 213.742.618
TOPLAM KAYNAKLAR
559.974.640 567.111.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 28.878.995 23.431.049
Satışların Maliyeti
3 -4.275.950 -5.188.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.603.045 18.242.064
BRÜT KAR (ZARAR)
24.603.045 18.242.064
Genel Yönetim Giderleri
3-18 -2.661.048 -1.385.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 992.841 164.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.111.226 -1.452.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.823.612 15.568.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.062.738 43.720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -19.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.886.350 15.593.072
Finansman Gelirleri
20 308.070 1.660.536
Finansman Giderleri
21 -21.597.677 -12.047.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.596.743 5.205.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.188.629 -3.816.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -22.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.188.629 -3.793.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.408.114 1.389.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.408.114 1.389.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16 5.408.114 1.389.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,16000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.797 165.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.552 212.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.755 -46.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.755 -46.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.797 165.798
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.398.317 1.555.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.398.317 1.555.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847511


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.