KAP ***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:12
KAP ***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-90.524 -90.524 -96.057 -186.581
Transferler
-22.665 4.891.949 -4.869.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-574.358 -58.618 25.445 19.086.926 18.479.395 19.176.969 37.656.364
Dönem Karı (Zararı)
19.086.926 19.086.926 19.903.220 38.990.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-574.358 -58.618 25.445 -607.531 -726.251 -1.333.782
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -1.057.332 -427.595 35.614 1.714.917 -42.649.709 19.086.926 16.380.815 86.358.277 102.739.092
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
33.712.840 -33.712.840
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -10.099.491 14.090.091 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Transferler
14.090.091 -14.090.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.608 132.222 362 18.433.499 18.583.691 11.483.772 30.067.463
Dönem Karı (Zararı)
18.433.499 18.583.691 11.483.772 30.067.463
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.608 132.222 362 150.192 -2.788.580 -2.638.388
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
61.739.978 61.739.978 61.739.978
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.157.663 -150.301 796.178 -4.201.419 -4.713.204 4.713.204 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -2.362.663 -391.436 78.192 2.511.095 61.529.159 18.433.499 121.411.883 135.248.973 256.660.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.713.545 -6.506.885
Dönem Karı (Zararı)
20 32.705.851 38.990.146
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.602.269 -4.645.969
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 4.483.181 3.308.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.700.075 1.044.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.553.534 970.914
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.146.541 73.453
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 -2.624.244 -2.734.565
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -15.567.065 -6.490.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 12.942.821 3.755.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
362 25.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
362 25.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 8.421.886 6.373.324
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-378.991 -12.662.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-378.991 -12.662.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.064.508 -37.236.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-807.618 -9.438.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.147 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-801.471 -9.438.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.539.303 -15.242.970
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.994.197 -10.904.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.545.106 -4.338.624
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.255.067 -4.361.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.478.846 18.616.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.476 57.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.489.322 18.559.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.552.507 -805.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.955 404.620
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.988.103 367.508
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.174.058 37.112
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.267.385 -14.655.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.412.443 -11.752.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.412.443 -11.752.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.243.612 -2.891.952
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.939.743 -3.614.933
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.982.586 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.720.299 12.085.207
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
61.739.978 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-74.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
382.070
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
382.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.551.766 -2.234.138
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.551.766 -2.234.138
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 14.092.125
Alınan Faiz
784.396 227.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.826.781 -4.593.954
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.590.818
Kredilerden Nakit Girişleri
10.590.818
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.512.094 -6.785.262
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.512.094 -6.785.262
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.791 -316.037
Ödenen Faiz
-12.942.821 -3.755.899
Alınan Faiz
14.782.669 6.263.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.607.063 984.368
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-77.480 -58.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.684.543 925.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.911.105 6.068.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.226.562 6.993.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.226.562 77.911.105
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 20.843.080 22.182.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.836.933 22.182.003
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 34.947.820 23.456.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.380.070 14.433.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.567.750 9.022.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 76.611.127 72.356.060
Peşin Ödenmiş Giderler
41.352.564 6.888.765
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 41.352.564 6.888.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.647.445 7.256.123
Diğer Dönen Varlıklar
6.322.024 3.373.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 6.322.024 3.373.380
ARA TOPLAM
185.950.622 213.423.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.950.622 213.423.668
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
81.410 81.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
81.410 81.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 81.410 81.048
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 27.893.674 27.818.697
Diğer Alacaklar
44.773.622 30.725.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 44.751.308 30.703.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.314 22.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.706.387 3.850.686
Maddi Duran Varlıklar
146.683.729 8.500.167
Binalar
13 120.761.200 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 7.141.087 5.777.651
Taşıtlar
13 296.490 401.180
Mobilya ve Demirbaşlar
13 382.642 394.798
Özel Maliyetler
13 133.000 164.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.969.310 1.762.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.102.335 1.035.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 113.329 154.318
Lisanslar
15 113.329 154.318
Peşin Ödenmiş Giderler
93.227 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 93.227 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 5.482.485 3.136.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.930.198 75.302.264
TOPLAM VARLIKLAR
415.880.820 288.725.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.147.436 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.147.436 0
Banka Kredileri
8 3.147.436 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.823.292 1.702.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.823.292 1.702.567
Banka Kredileri
8 4.324.750 1.140.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 498.542 561.775
Ticari Borçlar
41.823.822 14.344.976
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 58.779 69.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.765.043 14.275.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.367.846 1.815.339
Diğer Borçlar
11.401.727 5.086.537
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.953.589 2.840.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.448.138 2.245.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.058.240 52.158.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 43.058.240 52.158.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 7.342.201 10.834.169
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.165.105 1.449.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.165.105 1.449.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 28.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.235
ARA TOPLAM
117.129.669 87.420.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.129.669 87.420.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.217.009 2.350.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.217.009 2.350.801
Banka Kredileri
8 5.672.134 1.777.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 544.875 573.433
Diğer Borçlar
9 17.929.865 24.030.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 17.929.865 24.030.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.110.062 10.070.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 17.110.062 10.070.466
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.090.295 36.452.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.219.964 123.872.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.411.883 45.801.418
Ödenmiş Sermaye
21 10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 30.778.036 30.778.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.362.663 -1.222.608
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.362.663 -1.222.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.362.663 -1.222.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-313.244 -295.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -391.436 -373.357
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
78.192 77.830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
78.192 77.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 2.511.095 1.714.917
Yasal Yedekler
21 1.356.072 559.894
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 1.155.023 1.155.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 61.529.160 -43.812.331
Net Dönem Karı veya Zararı
20 18.433.499 47.802.931
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
135.248.973 119.051.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.660.856 164.853.415
TOPLAM KAYNAKLAR
415.880.820 288.725.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 301.265.845 189.704.769
Satışların Maliyeti
22 -232.202.326 -136.831.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.063.519 52.873.104
BRÜT KAR (ZARAR)
69.063.519 52.873.104
Genel Yönetim Giderleri
23 -13.071.567 -9.729.718
Pazarlama Giderleri
23 -21.388.666 -15.315.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 10.343.915 6.410.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -7.231.027 -4.100.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.716.174 30.137.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.571.715 12.718.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.287.889 42.856.125
Finansman Gelirleri
27 14.782.669 6.263.244
Finansman Giderleri
27 -12.942.821 -3.755.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.127.737 45.363.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.421.886 -6.373.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.127.715 -6.841.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.705.829 468.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.705.851 38.990.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.705.851 38.990.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.272.352 19.903.220
Ana Ortaklık Payları
18.433.499 19.086.926
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.561.270 -1.237.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.201.588 -1.604.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
640.318 367.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 640.318 367.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -77.118 -96.140 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -77.480 -121.585
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
362 25.445 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
362 25.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.638.388 -1.333.784 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.067.463 37.656.362 ı
18.583.691 18.388.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976353


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.345 Değişim: 0,00% Hacim : 132.323 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.200 20.02.2024 Yüksek 9.351
Açılış: 9.239
30,9265 Değişim: 0,05%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 30,9590
Açılış: 30,9102
33,4657 Değişim: 0,05%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.018,17 Değişim: 0,31%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.020,06
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.