KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:01
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.739.730 1.701.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.739.730 1.701.752
BRÜT KAR (ZARAR)
3.739.730 1.701.752
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.215.341 -2.074.331
Pazarlama Giderleri
-10.325 -10.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
193.905 2.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-581 -31
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
707.388 -380.785
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 677.906 455.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.385.294 74.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.385.294 74.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-397.488 -23.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -397.488 -10.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 0 -13.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
987.806 50.327
DÖNEM KARI (ZARARI)
987.806 50.327
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
987.806 50.327
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.729.922 -451.211
Dönem Karı (Zararı)
987.806 50.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-912.301 251.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 28.484 21.658
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.329 82
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-517.597 436.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-517.597 436.891
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-500.236 -86.640
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.719 -120.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.654.417 -752.600
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 10.270.522 -186.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -221.420 -25.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-262.615 -132.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-370.821 -49.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -176.761 27.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -194.060 -76.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 -500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
238.751 140.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.729.922 -451.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
387.833 87.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.403 845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.403 845
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
500.236 86.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.117.755 -363.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.117.755 -363.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
111.413 514.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.229.168 150.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.229.139 111.398
Finansal Yatırımlar
4 4.249.752 14.522.251
Ticari Alacaklar
5 1.359.501 1.141.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.305.338 1.097.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.163 43.934
Peşin Ödenmiş Giderler
6 379.769 297.013
Diğer Dönen Varlıklar
346.107 166.248
ARA TOPLAM
16.564.268 16.238.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.564.268 16.238.343
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 199.188 101.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 94.444 108.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 124.181 177.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
417.813 387.322
TOPLAM VARLIKLAR
16.982.081 16.625.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 351.055 721.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 176.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
351.055 545.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 633.343 283.452
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 170.011 151.720
Kısa Vadeli Karşılıklar
970.309 1.599.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 366.517 884.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
603.792 714.946
ARA TOPLAM
2.124.718 2.756.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.124.718 2.756.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
112.630 112.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 112.630 112.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.630 112.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.237.348 2.868.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.744.733 13.756.927
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.103 40.103
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.716.824 960.113
Net Dönem Karı veya Zararı
987.806 2.756.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.744.733 13.756.927
TOPLAM KAYNAKLAR
16.982.081 16.625.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.352.133 -1.352.133 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.327 50.327 50.327
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 960.113 50.327 11.041.069 11.041.069
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 40.103 960.113 2.756.711 13.756.927 13.756.927
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.756.711 -2.756.711 0
Transferler
987.806 987.806 987.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 40.103 3.716.824 987.806 14.744.733 14.744.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
987.806 50.327
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
987.806 50.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
987.806 50.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026666


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7765 Değişim: 0,03%
Düşük 32,7119 17.06.2024 Yüksek 32,8219
Açılış: 32,7682
35,0876 Değişim: -0,01%
Düşük 35,0225 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.451,36 Değişim: -0,27%
Düşük 2.447,20 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.