KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 17:22
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.985.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.985.905
BRÜT KAR (ZARAR)
1.985.905
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.949.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 69.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-900.155
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.507.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
607.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
607.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-81.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -81.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
525.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
525.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
525.636
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.037
Dönem Karı (Zararı)
525.636
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
525.636
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
775.856
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 42.516
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
317.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
317.684
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
334.039
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
81.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-803.455
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -706.698
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -96.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -81.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
114.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
498.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-488.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-154.373
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -116.021
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -38.352
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-334.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.616
Finansal Yatırımlar
9.125.298
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 9.125.298
Ticari Alacaklar
5 281.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
270.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.085
Diğer Dönen Varlıklar
6 80.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
80.862
ARA TOPLAM
9.513.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.513.152
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 104.419
Taşıtlar
104.419
Kullanım Hakkı Varlıkları
357.318
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 40.491
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.491
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 308.184
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
810.412
TOPLAM VARLIKLAR
10.323.564
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 3.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 199.227
Kısa Vadeli Karşılıklar
433.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 345.108
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
88.656
ARA TOPLAM
636.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
636.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
362.516
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
362.516
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
362.516
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 78.565
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
441.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.077.416
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.246.148
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.279.488
Net Dönem Karı veya Zararı
525.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.246.148
TOPLAM KAYNAKLAR
10.323.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -240.631 -710.908 9.048.461 9.048.461
Transferler
-710.908 710.908 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-498.903 -498.903 -498.903
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -951.539 -498.903 8.549.558 8.549.558
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512
Transferler
-327.949 327.949 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 525.636 525.636 525.636
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 525.636 9.246.148 9.246.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
525.636
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
525.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
525.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795402


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5056 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2821 Değişim: 0,12%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,95 Değişim: -0,07%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.