KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 17:35
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 207.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
207.826
BRÜT KAR (ZARAR)
207.826
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.017.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -11.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.790.798
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 989.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-801.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-801.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
302.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 302.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-498.903
DÖNEM KARI (ZARARI)
-498.903
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-498.903
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -240.631 9.759.369 9.759.369
Transferler
-240.631 240.631 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-706.737 -706.737 -706.737
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -951.539 -498.903 9.052.632 9.052.632
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -240.631 -710.908 9.048.461 9.048.461
Transferler
-710.908 710.908 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-498.903 -498.903 -498.903
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.000.000 -951.539 -498.903 8.549.558 8.549.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.091.419
Dönem Karı (Zararı)
-498.903
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-498.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-940.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 17.360
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
192.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
192.871
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-847.693
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -302.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
347.597
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 559.725
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -14.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.624
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-214.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.091.419
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
843.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.130
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.130
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
847.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-247.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-247.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
270.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-498.903
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-498.903
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-498.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.258
Finansal Yatırımlar
4 8.270.331
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8.270.331
Ticari Alacaklar
5 28.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.905
Diğer Dönen Varlıklar
6 82.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
82.641
ARA TOPLAM
8.403.807
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.403.807
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 26.632
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.632
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 528.064
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
554.696
TOPLAM VARLIKLAR
8.958.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 1.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 168.877
Kısa Vadeli Karşılıklar
163.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 136.938
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.276
ARA TOPLAM
333.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8 75.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
75.729
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
408.945
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.549.558
Ödenmiş Sermaye
10 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-951.539
Net Dönem Karı veya Zararı
-498.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.549.558
TOPLAM KAYNAKLAR
8.958.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716281


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.