" />

KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.08.2021 - 18:10
KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
-19.176.694 19.176.694 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.306 -5.078.851 -5.083.157 1.886.277 -3.196.880
Dönem Karı (Zararı)
0 -5.078.851 -5.078.851 1.877.578 -3.201.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.306 -4.306 8.699 4.393
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.301.183 0 4.301.183 23.240.425 27.541.608
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 85.811 2.547.895 -8.720.911 -5.078.851 39.026.286 75.966.699 114.992.985
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496
Transferler
16 102.984 2.180.272 -2.283.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -26.303 -4.489.267 -4.515.570 -1.764.405 -6.279.975
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.489.267 -4.489.267 -1.756.856 -6.246.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.303 -26.303 -7.549 -33.852
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-195.166 0 -195.166 -10.927 -206.093
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -33.931 2.684.480 -15.571.840 -4.489.267 32.781.784 86.846.644 119.628.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.700.694 3.843.721
Dönem Karı (Zararı)
-4.489.267 -5.078.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.489.267 -5.078.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.486.056 14.631.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 194.885 165.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.711.892 -8.937.133
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.711.892 -8.937.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 216.297 3.152.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 210.542 119.695
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.755 3.032.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-293.671 -1.005.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -304.718 -1.013.487
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 11.871 7.307
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 2.198 3.634
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -3.022 -2.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 627.151 828.665
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -58.624
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -58.624
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-213.642 18.608.180
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.756.856 1.877.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.411.058 -6.715.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 67.275.723 20.215.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -56.938 -123.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 67.332.661 20.338.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.969.062 -3.468.471
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -246.203 -246.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.215.265 -3.222.443
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -193.735 -177.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -66.598.260 -18.483.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.539 57.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -66.602.799 -18.540.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 29.412 897
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -122.868 -5.419.572
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 -5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -122.868 -125.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.724 617.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.704 617.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 53.428 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.407.847 2.837.541
Ödenen Faiz
22 -11.871 -7.307
Alınan Faiz
23 304.718 1.013.487
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.964.541 -9.399.029
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-847.043 -1.346.346
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -12.057.518 -7.770.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.624
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.980 -345.084
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -48.173 -296.333
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.807 -48.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.839 10.270.880
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.288.473
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -43.839 -17.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.307.686 4.715.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.307.686 4.715.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.882.010 53.114.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.574.324 57.830.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.574.324 49.882.010
Finansal Yatırımlar
6 83.132.134 76.939.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
83.132.134 76.939.465
Ticari Alacaklar
7 9.233.270 76.506.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 637.696 578.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.595.574 75.928.235
Diğer Alacaklar
8 403.658 305.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 322.185 75.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.473 229.582
Peşin Ödenmiş Giderler
9 426.955 233.220
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
426.955 233.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 23.284 21.580
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
133.793.625 203.888.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.793.625 203.888.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 3.694.863 5.762.019
Maddi Duran Varlıklar
11 519.437 588.255
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.444 47.148
Taşıtlar
77.506 87.400
Mobilya ve Demirbaşlar
399.345 447.684
Diğer Maddi Duran Varlıklar
4.142 6.023
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 132.060 64.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 112.477 135.027
Bilgisayar Yazılımları
112.477 135.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 597.764 1.265.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.216.312 7.974.040
TOPLAM VARLIKLAR
139.009.937 211.862.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 67.494 46.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
67.494 46.205
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
67.494 46.205
Ticari Borçlar
7 8.004.881 74.603.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 12.653 8.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.992.228 74.595.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 95.381 65.969
Diğer Borçlar
8 121.158 244.026
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
121.158 244.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
135.537 82.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.378.663 8.331.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
303.853 262.268
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.074.810 8.069.055
ARA TOPLAM
16.803.114 83.373.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.803.114 83.373.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 72.251 24.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.251 24.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
72.251 24.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
871.806 676.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 871.806 676.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.634.338 1.674.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.578.395 2.375.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.381.509 85.748.178
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.781.784 37.492.520
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -33.931 -7.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.931 -7.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -33.931 -7.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.684.480 2.581.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -15.571.840 -17.556.946
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.489.267 2.283.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.846.644 88.621.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.628.428 126.114.496
TOPLAM KAYNAKLAR
139.009.937 211.862.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.017.368.200 482.159.449 151.539.505 78.410.691
Satışların Maliyeti
18 -1.014.984.136 -489.303.679 -148.523.281 -72.053.995
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.384.064 -7.144.230 3.016.224 6.356.696
BRÜT KAR (ZARAR)
2.384.064 -7.144.230 3.016.224 6.356.696
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.331.360 -4.259.984 -2.288.254 -1.843.251
Pazarlama Giderleri
19 -420.359 -402.431 -221.139 -189.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 95.850 99.804 56.501 75.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -36.542 -3.225.260 -7.875 -3.090.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.308.347 -14.932.101 555.457 1.308.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 10.346.080 12.912.470 -12.883.333 10.066.969
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -12.413.952 -349.492 346.829 3.968.060
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.376.219 -2.369.123 -11.981.047 15.343.659
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -11.871 -7.307 -9.456 -3.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.388.090 -2.376.430 -11.990.503 15.340.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-858.033 -824.843 2.828.846 -2.150.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -224.405 0 -137.754 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -633.628 -824.843 2.966.600 -2.150.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.246.123 -3.201.273 -9.161.657 13.190.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.246.123 -3.201.273 -9.161.657 13.190.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.756.856 1.877.578 155.531 7.146.941
Ana Ortaklık Payları
-4.489.267 -5.078.851 -9.317.188 6.043.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -89,79000000 -101,58000000 -186,34000000 120,86000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.852 4.393 -3.089 40.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.329 8.215 -5.913 50.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.477 -3.822 2.824 -10.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.477 -3.822 2.824 -10.300
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.852 4.393 -3.089 40.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.279.975 -3.196.880 -9.164.746 13.230.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.764.405 1.886.277 149.823 7.144.271
Ana Ortaklık Payları
-4.515.570 -5.083.157 -9.314.569 6.085.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.