KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2020 - 18:11
KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781
Transferler
1.481.437 31.164.464 -32.645.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.594 -470.500 -400.906 -3.210.455 -3.611.361
Sermaye Arttırımı
21.000.000 -21.000.000 0 0
Kar Payları
-678.000 -678.000 -678.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 38.769.556 38.769.556
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-55.911 -55.911 -55.911
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.066.492 -470.500 66.359.964 35.559.101 101.919.065
Transferler
16 -470.500 470.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 66.382 -19.176.694 -19.110.312 12.139.316 -6.970.996
Dönem Karı (Zararı)
-19.176.694 -19.176.694 12.146.437 -7.030.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.382 66.382 -7.121 59.261
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.441.392 -7.441.392 3.141.580 -4.299.812
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.228.092 49.271.937
Dönem Karı (Zararı)
-19.176.694 -470.500
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.176.694 -470.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.190.766 8.516.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 275.255 338.642
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.137.185 3.649.402
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.137.185 3.649.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 -133.915 5.219.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 203.891 153.627
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -337.806 5.066.210
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.356.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.393.709 -2.863.136
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.517.297 1.309.957
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.041.699 3.218.356
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.139.316 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.616.609 27.183.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.382.072 3.885.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.202.720 -274.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -17.584.792 4.159.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.969.503 5.402.642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 275.345 -274.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.244.848 5.676.655
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -192.832 -33.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 16.140.841 14.392.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -79.180 72.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.220.021 14.319.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 22.553 1.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.052.382 7.451.608
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.205.976 7.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 153.594 -48.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.816.786 -3.916.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.447.485 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 -630.699 -3.916.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.602.537 35.229.521
Ödenen Faiz
0 -682.609
Alınan Faiz
2.374.445 3.545.745
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 11.179.280
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.004.618 -46.127.821
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 -20.508.405
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-13.566.661 -10.914.985
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
55.720.500 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -13.906.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.221 -798.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -142.118 -510.688
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.103 -287.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.294.027 13.139.055
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.308.548 13.817.055
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -14.521 0
Ödenen Temettüler
0 -678.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.070.553 16.283.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.070.553 16.283.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.044.262 2.761.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.114.815 19.044.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.114.815 19.044.262
Finansal Yatırımlar
6 34.732.981 85.258.470
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.732.981 85.258.470
Ticari Alacaklar
7 41.345.712 24.963.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 293.836 1.496.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
41.051.876 23.467.084
Diğer Alacaklar
8 1.524 279.946
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.516 276.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.085
Peşin Ödenmiş Giderler
9 257.692 64.860
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
257.692 64.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 790.318 3.237.275
Diğer Dönen Varlıklar
767 1.295
ARA TOPLAM
130.243.809 132.849.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.243.809 132.849.748
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 1.217.537
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 1.057.826
Diğer Alacaklar
8 6.721.534 2.473.609
Maddi Duran Varlıklar
11 388.381 397.421
Tesis, Makine ve Cihazlar
26.379 14.088
Taşıtlar
8.000 16.000
Mobilya ve Demirbaşlar
343.756 352.675
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10.246 14.658
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 104.430 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 185.717 285.867
Bilgisayar Yazılımları
185.717 285.867
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.551.637 185.021
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.111.410 4.559.455
TOPLAM VARLIKLAR
139.355.219 137.409.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 46.190 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.190 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.190 0
Ticari Borçlar
7 37.245.452 21.123.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
987 80.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.244.465 21.043.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 73.271 50.718
Diğer Borçlar
8 5.658.412 7.710.794
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 5.294.024 7.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
364.388 210.794
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 630.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.201.874 5.491.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
166.631 118.193
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.035.243 5.373.049
ARA TOPLAM
48.225.199 35.007.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.225.199 35.007.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 60.563 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.563 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
60.563 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
367.838 278.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 367.838 278.767
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 53.362 148.132
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.763 426.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.706.962 35.434.227
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.808.260 66.415.875
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 90.117 23.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.117 23.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 90.117 23.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.547.895 2.547.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 6.154.600 14.122.403
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.176.694 -470.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.839.997 35.559.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.648.257 101.974.976
TOPLAM KAYNAKLAR
139.355.219 137.409.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.115.081.558 1.245.902.725
Satışların Maliyeti
18 -1.124.774.659 -1.231.155.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-9.693.101 14.746.795
BRÜT KAR (ZARAR)
-9.693.101 14.746.795
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.521.869 -9.391.940
Pazarlama Giderleri
19 -592.519 -528.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 630.738 223.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -234.523 -85.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.411.274 4.964.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.594.236 12.534.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.558.588 -18.506.645
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.375.626 -1.007.946
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -27.716 -745.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.403.342 -1.753.496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
373.085 -1.922.879
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -630.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 373.085 -1.292.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.030.257 -3.676.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.030.257 -3.676.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.146.437 -3.205.875
Ana Ortaklık Payları
-19.176.694 -470.500
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -383,53000000 -9,41000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59.261 65.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.731 82.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.470 -17.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-14.470 -17.777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.261 65.014
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.970.996 -3.611.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.139.316 -3.210.455
Ana Ortaklık Payları
-19.110.312 -400.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840402


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7361 Değişim: 0,53%
Düşük 13,5682 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5417 Değişim: 0,21%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
780,20 Değişim: 0,14%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 782,35
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.