" />

KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:20
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 845.795.046 212.656.952 45.517.854 53.417.776
Satışların Maliyeti
8 -844.846.211 -205.315.266 -44.413.482 -49.303.902
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
948.835 7.341.686 1.104.372 4.113.874
BRÜT KAR (ZARAR)
948.835 7.341.686 1.104.372 4.113.874
Genel Yönetim Giderleri
-1.637.643 -1.576.256 -514.806 -520.753
Pazarlama Giderleri
-684.189 -305.103 -105.358 -100.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 11.616 12.314 3.733 3.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 -1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 -1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,03000000 0,13000000 0,01000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.391.491 7.631.703
Dönem Karı (Zararı)
-1.361.381 5.472.641
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.361.381 5.472.641
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.637.374 -3.273.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.169 15.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.761.033 -3.190.941
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.761.033 -3.190.941
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.093 15.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.496 21.527
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.403 -5.553
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-161.921 -114.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.115.498 5.433.034
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.556.721 353.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.556.721 353.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.239 -2.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.239 -2.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.709 -10.227
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.059.188 2.430.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.052 -40.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.021.136 2.470.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.362 -3.866
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.644.073 2.669.568
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.652.956 2.671.995
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.883 -2.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -2.781
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.391.491 7.631.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.188.644 -15.519.928
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.188.644 -15.519.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.512.691 18.631.247
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 21.205.929
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 21.205.929
Ödenen Temettüler
-1.652.956 -2.671.979
Alınan Faiz
140.265 97.297
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.309.844 10.743.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.309.844 10.743.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.982.049 41.361.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.672.205 52.104.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.693.861 45.982.049
Finansal Yatırımlar
5 41.593.728 38.166.117
Ticari Alacaklar
6 8.731.428 26.288.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 er Alacaklar
555 2.794
Peşin Ödenmiş Giderler
29.322 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.322 0
ARA TOPLAM
94.048.894 110.439.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.048.894 110.439.109
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Maddi Duran Varlıklar
23.149 39.938
Mobilya ve Demirbaşlar
23.149 39.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.482 29.862
Bilgisayar Yazılımları
27.482 29.862
Peşin Ödenmiş Giderler
387 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.018 69.800
TOPLAM VARLIKLAR
94.099.912 110.508.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 11.342.029 26.401.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 75.563 113.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.266.466 26.287.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.313 11.951
Diğer Borçlar
1.654.477 10.404
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.652.956 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.521 10.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.378 13.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.378 11.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.403
ARA TOPLAM
13.021.197 26.436.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.021.197 26.436.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
69.990 45.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.990 45.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.990 45.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
-6.021 -2.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 3.623.050 3.180.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 35.039.750 28.427.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.361.381 8.706.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.008.725 84.026.406
TOPLAM KAYNAKLAR
94.099.91Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778
Transferler
672.011 12.896.395 -13.568.406 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.698 5.472.641 5.467.943 5.467.943
Sermaye Arttırımı
21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929
Kar Payları
-2.671.979 -2.671.979 -2.671.979
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -1.138 3.180.913 28.427.928 5.472.641 80.793.671 80.793.671
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406
Transferler
442.137 8.264.778 -8.706.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.344 -1.361.381 -1.364.725 -1.364.725
Kar Payları
-1.652.956 -1.652.956 Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.344 -4.698 4.602 4.459
Tanım 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.344 -4.698 4.602 4.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.364.725 5.467.943 492.543 3.500.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.364.725 5.467.943 492.543 3.500.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972947


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8379 Değişim: -0,03%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6451 Değişim: -0,11%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.552,08 Değişim: 0,27%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.553,03
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.