KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:15
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 212.656.952 130.658.479 53.417.776 27.494.695
Satışların Maliyeti
8 -205.315.266 -120.325.624 -49.303.902 -19.855.011
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.341.686 10.332.855 4.113.874 7.639.684
BRÜT KAR (ZARAR)
7.341.686 10.332.855 4.113.874 7.639.684
Genel Yönetim Giderleri
-1.576.256 -1.095.306 -520.753 -405.663
Pazarlama Giderleri
-305.103 -152.112 -100.734 -47.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 12.314 9.679 3.856 3.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11 5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13000000 0,43000000 0,08000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.631.703 1.333.198
Dönem Karı (Zararı)
5.472.641 9.095.116
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.472.641 9.095.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.273.972 -7.847.418
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.289 22.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.190.941 -7.421.969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.190.941 -7.421.969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.974 8.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.527 8.793
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.553 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-114.294 -457.176
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.433.034 85.500
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 353.056 -287.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
353.056 -287.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.784 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.784 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.227 -6.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.430.068 377.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.202 4.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.470.270 372.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.866 -3.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.669.568 6.663
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.671.995 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.427 6.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.781 -1.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.781 -1.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.631.703 1.333.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.519.928 12.061.152
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -15.519.928 12.061.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.631.247 442.913
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.205.929 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.205.929 0
Ödenen Temettüler
-2.671.979 0
Alınan Faiz
97.297 442.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.743.022 13.837.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.743.022 13.837.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.361.607 18.572.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.104.629 32.409.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 52.121.626 41.361.607
Finansal Yatırımlar
5 32.317.909 13.607.040
Ticari Alacaklar
6 1.708.723 2.061.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.708.723 2.061.779
Diğer Alacaklar
2.794 10
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.784 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10
Peşin Ödenmiş Giderler
14.711 4.484
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.711 4.484
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.548 767
ARA TOPLAM
86.169.311 57.035.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.169.311 57.035.687
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
48.553 60.093
Mobilya ve Demirbaşlar
48.553 60.093
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.467 37.216
Bilgisayar Yazılımları
33.467 37.216
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.020 97.309
TOPLAM VARLIKLAR
86.251.331 57.132.996
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 2.716.872 286.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 70.889 111.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.645.983 175.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.579 15.445
Diğer Borçlar
2.681.524 11.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.671.995 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.529 11.956
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.883 7.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.883 2.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 5.553
ARA TOPLAM
5.421.858 321.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.421.858 321.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
35.802 19.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.802 19.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.802 19.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.457.660 341.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.793.671 56.791.778
Ödenmiş Sermaye
7 42.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
340.383 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.138 3.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.138 3.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.138 3.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 3.180.913 2.508.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 28.427.928 18.203.512
Net Dönem Karı veya Zararı
5.472.641 13.568.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.793.671 56.791.778
TOPLAM KAYNAKLAR
86.251.331 57.132.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417
Transferler
-3.158.996 3.158.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.472 9.095.116 9.099.588 9.099.588
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 77 2.508.902 18.203.512 9.095.116 52.315.005 52.315.005
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778
Transferler
672.011 12.896.395 -13.568.406 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.698 5.472.641 5.467.943 5.467.943
Sermaye Arttırımı
21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929
Kar Payları
-2.671.979 -2.671.979 -2.671.979
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -1.138 3.180.913 28.427.928 5.472.641 80.793.671 80.793.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.698 4.472 4.459 -124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.698 4.472 4.459 -124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.698 4.472 4.459 -124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.467.943 9.099.588 3.500.702 7.190.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.467.943 9.099.588 3.500.702 7.190.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884414


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.