KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:04
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 109.994.163 68.327.355
Satışların Maliyeti
8 -115.309.581 -68.367.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.315.418 -39.924
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.315.418 -39.924
Genel Yönetim Giderleri
-445.060 -363.898
Pazarlama Giderleri
-114.221 -63.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 4.973 3.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.869.726 -463.420
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.869.726 -463.420
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.869.726 -463.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 -5.869.726 -463.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.869.726 -463.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.869.726 -463.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,28000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-567.753 1.404.461
Dönem Karı (Zararı)
-5.869.726 -463.420
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.869.726 -463.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.513.226 -260.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.645 7.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.549.426 -53.175
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.549.426 -53.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.633 3.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.186 3.515
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.553 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-46.478 -218.317
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.788.747 2.128.213
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.061.779 -82.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.061.779 -82.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.890 -16.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.917 2.229.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.773 777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-175.144 2.229.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.867 -3.437
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.025 -570
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.025 -570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.333 1.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.333 1.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-567.753 1.404.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.226.803 -8.397.592
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4.226.803 -8.397.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.880 193.647
Alınan Faiz
34.880 193.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.693.930 -6.799.484
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.693.930 -6.799.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.361.607 18.572.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.055.537 11.773.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.067.135 41.361.607
Finansal Yatırımlar
5 5.830.811 13.607.040
Ticari Alacaklar
6 0 2.061.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 2.061.779
Diğer Alacaklar
10 10
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10
Peşin Ödenmiş Giderler
27.374 4.484
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.374 4.484
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.100 767
ARA TOPLAM
50.927.430 57.035.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.927.430 57.035.687
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
54.323 60.093
Mobilya ve Demirbaşlar
54.323 60.093
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.341 37.216
Bilgisayar Yazılımları
35.341 37.216
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.664 97.309
TOPLAM VARLIKLAR
51.017.094 57.132.996
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 49.887 286.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 49.318 111.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 569 175.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.578 15.445
Diğer Borçlar
5.931 11.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.931 11.956
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.138 7.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.138 2.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 5.553
ARA TOPLAM
71.534 321.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.534 321.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
36.172 19.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.172 19.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.172 19.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.706 341.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.909.388 56.791.778
Ödenmiş Sermaye
7 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.104 3.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.104 3.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.104 3.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 2.508.902 2.508.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 31.771.918 18.203.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.869.726 13.568.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.909.388 56.791.778
TOPLAM KAYNAKLAR
51.017.094 57.132.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417
Transferler
-3.158.996 3.158.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189 -463.420 -463.609 -463.609
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.584 2.508.902 18.203.512 -463.420 42.751.808 42.751.808
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778
Transferler
13.568.406 -13.568.406 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.664 -5.869.726 -5.882.390 -5.882.390
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -9.104 2.508.902 31.771.918 -5.869.726 50.909.388 50.909.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.869.726 -463.420
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.664 -189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.664 -189
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.664 -189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.882.390 -463.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.882.390 -463.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848277


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: -0,06% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5551 Değişim: 0,25%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 32,5727
Açılış: 32,4917
34,7656 Değişim: 0,10%
Düşük 34,6430 19.04.2024 Yüksek 34,9703
Açılış: 34,7321
2.488,29 Değişim: 0,15%
Düşük 2.485,75 19.04.2024 Yüksek 2.491,88
Açılış: 2.485,75
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.