KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.07.2019 - 18:10
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 103.163.784 112.316.360 34.836.429 85.283.555
Satışların Maliyeti
8 -100.470.613 -112.679.046 -32.103.334 -87.027.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.693.171 -362.686 2.733.095 -1.743.490
BRÜT KAR (ZARAR)
2.693.171 -362.686 2.733.095 -1.743.490
Genel Yönetim Giderleri
-689.643 -1.151.704 -325.745 -562.368
Pazarlama Giderleri
-105.107 -53.309 -42.055 -6.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 6.496 637.440 3.042 564.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0 0 3.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.904.917 -930.259 2.368.337 -1.743.999
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.904.917 -930.259 2.368.337 -1.743.999
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.904.917 -930.259 2.368.337 -1.743.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 1.904.917 -930.259 2.368.337 -1.743.999
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.904.917 -930.259 2.368.337 -1.743.999
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.904.917 -930.259 2.368.337 -1.743.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09000000 -0,04000000 0,11000000 -0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.954.366 -3.030.401
Dönem Karı (Zararı)
1.904.917 -930.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.904.917 -930.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.996.388 -2.999.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.289 5.457
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.638.641 -1.094.643
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.638.641 -1.094.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.345 -129.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.345 -114.596
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-382.381 -1.781.062
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
137.105 899.499
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 253.654 98.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
253.654 98.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 425
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.484 11.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -93.682 -32.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.497 43.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-91.185 -76.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.186 -18.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-568 841.056
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 840.017
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-568 1.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.629 -880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.629 -880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.954.366 -3.030.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.394.177 2.061.703
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 4.394.177 2.084.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -22.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -22.737
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
343.751 918.017
Ödenen Temettüler
0 -840.000
Alınan Faiz
343.751 1.758.017
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.562 -50.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.562 -50.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.572.553 15.660.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.356.115 15.610.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.394.745 18.572.553
Finansal Yatırımlar
5 23.823.818 24.579.354
Ticari Alacaklar
6 0 253.654
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 253.654
Diğer Alacaklar
10 10
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10
Peşin Ödenmiş Giderler
23.992 7.508
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.992 7.508
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.924 1.295
ARA TOPLAM
45.245.489 43.414.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.245.489 43.414.374
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
71.632 83.172
Mobilya ve Demirbaşlar
71.632 83.172
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.966 44.715
Bilgisayar Yazılımları
40.966 44.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.598 127.887
TOPLAM VARLIKLAR
45.358.087 43.542.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 201.127 294.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38.429 40.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
162.698 253.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.133 14.319
Diğer Borçlar
840 1.408
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
840 1.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.589 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.589 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
214.689 310.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.689 310.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.468 16.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.468 16.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.468 16.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.157 326.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.124.930 43.215.417
Ödenmiş Sermaye
7 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
201 -4.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
201 -4.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
201 -4.395
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 2.508.902 2.508.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 18.203.512 21.362.508
Net Dönem Karı veya Zararı
1.904.917 -3.158.996
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.124.930 43.215.417
TOPLAM KAYNAKLAR
45.358.087 43.542.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Transferler
225.808 3.679.056 -3.904.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.335 -930.259 -932.594 -932.594
Kar Payları
-840.000 0 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -1.054 2.508.902 21.362.508 -930.259 45.447.495 45.447.495
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417
Transferler
-3.158.996 3.158.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.596 1.904.917 1.909.513 1.909.513
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 201 2.508.902 18.203.512 1.904.917 45.124.930 45.124.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.904.917 -930.259 2.368.337 -1.743.999
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.596 -2.335 4.785 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.596 -2.335 4.785 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.596 -2.335 4.785 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.909.513 -932.594 2.373.122 -1.743.999
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.909.513 -932.594 2.373.122 -1.743.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776480


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.