KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 19:15
KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -4.880.000 -1.284.408 6.946.595 5.296.777 6.429.671 20.008.635 -116.002 19.892.633
Transferler
583.257 5.846.414 -6.429.671
Dönem Karı (Zararı)
9.877.438 9.877.438 -71.539 9.805.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-441.635 -441.635 -4.889 -446.524
Kar Payları
-2.941.176 -2.941.176 -2.941.176
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8 4.880.000 -4.880.000 2.097.182 2.097.182 2.097.182
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -1.726.043 2.649.852 10.299.197 9.877.438 28.600.444 -192.430 28.408.014
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584
Transferler
1.357.327 14.909.971 -16.267.298
Dönem Karı (Zararı)
20.756.992 20.756.992 92.675 20.849.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-329.604 -329.604 -14.068 -343.672
Sermaye Arttırımı
7.300.000 -7.300.000
Kar Payları
-5.882.353 -5.882.355 -5.882.355
Dönem Sonu Bakiyeler
26.800.000 -2.026.777 4.007.179 26.813 20.756.992 49.564.207 -153.983 49.410.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.591.139 23.108.546
Dönem Karı (Zararı)
20.849.667 9.805.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.644.558 8.515.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.994.441 7.261.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.501.603 409.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.501.603 409.960
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.176.043 1.116.860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
46.609
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
46.609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.630 3.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.156 -11.991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-676.917 -313.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.903.086 4.786.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.639.707 -5.743.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.249.652 -772.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.249.652 -772.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-485.737 775.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.912.604 9.746.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.952.888 804.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.952.888 804.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-487.706 -22.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.129 64.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-472.577 -86.585
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.591.139 23.108.546
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.382.884 -11.212.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.465.655 314.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.155.023 -11.842.405
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.088.298 -753.948
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -15.066.725 -11.088.457
Alınan Faiz
2.306.484 315.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.727.477 -4.994.447
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.097.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-405.554 -2.369.748
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.295.577 -1.314.880
Ödenen Temettüler
-2.941.176
Ödenen Faiz
-26.346 -465.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.480.778 6.901.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.480.778 6.901.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.208.339 6.144.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.689.117 13.046.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.689.117 18.208.339
Ticari Alacaklar
10.517.155 6.877.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.517.155 6.877.448
Diğer Alacaklar
681.551 607.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
681.149 607.371
Peşin Ödenmiş Giderler
2.173.613 1.687.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
109.335 94.206
Diğer Dönen Varlıklar
2.301.212 1.125.740
ARA TOPLAM
36.471.983 28.600.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.471.983 28.600.980
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4.370
Maddi Duran Varlıklar
4.152.069 2.661.988
Kullanım Hakkı Varlıkları
673.864 1.578.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 36.350.294 28.268.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı
91.373 86.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.267.600 32.600.167
TOPLAM VARLIKLAR
77.739.583 61.201.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
203.728
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
775.452
Ticari Borçlar
17.034.354 15.121.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.034.354 15.121.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.485.684 1.034.524
Diğer Borçlar
194.748 70.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
194.748 70.422
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.596.934 1.453.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.596.934 1.453.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.493.256 2.509.200
ARA TOPLAM
24.008.704 20.964.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.008.704 20.964.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
203.728 183.202
Diğer Borçlar
55.182 56.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.182 56.682
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.884.543 3.658.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.884.543 3.658.503
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
177.202 1.551.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
177.202 1.551.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.320.655 5.449.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.329.359 26.414.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.564.207 35.019.174
Ödenmiş Sermaye
8 26.800.000 19.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.026.777 -1.697.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.026.777 -1.697.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -2.026.777 -1.697.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 4.007.179 2.649.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 26.813 -1.700.803
Net Dönem Karı veya Zararı
8 20.756.992 16.267.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-153.983 -232.590
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.410.224 34.786.584
TOPLAM KAYNAKLAR
77.739.583 61.201.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 122.431.322 77.716.466 38.383.931 32.630.777
Satışların Maliyeti
9 -100.648.815 -63.063.731 -33.037.285 -23.660.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.782.507 14.652.735 5.346.646 8.969.937
BRÜT KAR (ZARAR)
21.782.507 14.652.735 5.346.646 8.969.937
Genel Yönetim Giderleri
-3.571.719 -3.876.903 -1.748.041 -1.353.999
Pazarlama Giderleri
-427.775 -396.727 -55.032 -156.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
321.005 867 4 -1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-245.330 -243.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.104.018 10.134.642 3.543.577 7.215.548
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
676.917 313.128 207.921 -102.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5.630 -3.909 8.032 -1.258
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.786.565 10.443.861 3.759.530 7.111.620
Finansman Gelirleri
2.710.949 782.912 962.134 446.417
Finansman Giderleri
-643.691 -1.432.865 -74.621 -49.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.853.823 9.793.908 4.647.043 7.508.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.156 11.991 564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.156 11.991 564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.849.667 9.805.899 4.647.043 7.508.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.849.667 9.805.899 4.647.043 7.508.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.675 -71.539 37.812 -39.169
Ana Ortaklık Payları
20.756.992 9.877.438 4.609.231 7.548.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç(kuruş) 0,94000000 0,34000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-343.672 -446.524 1 -240.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-343.672 -446.524 1 -240.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-343.672 -446.524 1 -240.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.505.995 9.359.375 4.647.044 7.268.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.607 -76.428 37.812 -41.998
Ana Ortaklık Payları
20.427.388 9.435.803 4.609.232 7.310.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976012


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.