KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:57
KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -4.880.000 -1.284.408 6.946.595 5.296.777 6.429.671 20.008.635 -116.002 19.892.633
Transferler
583.257 5.846.414 -6.429.671
Dönem Karı (Zararı)
1.779.809 1.779.809 46.125 1.825.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-300.010 -300.010 -1.690 -301.700
Kar Payları
-2.941.176 -2.941.176 -2.941.176
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8 4.880.000 -4.880.000 2.097.182 2.097.182 2.097.182
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -1.584.418 2.649.852 10.299.197 1.779.809 20.644.440 -71.567 20.572.873
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584
Transferler
16.267.298 -16.267.298
Dönem Karı (Zararı)
8.989.646 8.989.646 29.443 9.019.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-815.254 -815.254 -3.338 -818.592
Dönem Sonu Bakiyeler
19.500.000 -2.512.427 2.649.852 14.566.495 8.989.646 43.193.566 -206.485 42.987.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.777.032 3.756.692
Dönem Karı (Zararı)
9.019.089 1.825.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.230.159 2.054.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.707.230 2.510.160
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.498 -464.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
108.498 -464.720
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
2.151 181.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
402.370 241.251
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.910 600
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-415.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.472.216 -124.104
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.512.882 -1.806.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.512.882 -1.806.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.872 512.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-340.872 512.111
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.522.265 -375.746
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.866.302 1.149.037
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.866.302 1.149.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.378 522.153
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
186.378 522.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.877 -124.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.365 -6.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-118.512 -118.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.777.032 3.756.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.749.516 -3.482.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
417.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.349.363 -3.957.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-229.285 -303.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -5.120.078 -3.653.337
Alınan Faiz
599.847 56.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-657.628 -2.064.039
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.097.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-203.728 -1.576.224
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-442.243 -434.731
Ödenen Temettüler
-2.941.176
Ödenen Faiz
-11.657 -89.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.369.888 -1.789.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.369.888 -1.789.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.401.339 6.144.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.771.227 4.354.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.578.227 18.208.339
Ticari Alacaklar
14.390.330 6.877.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.390.330 6.877.448
Diğer Alacaklar
750.593 607.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 100.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
650.021 607.371
Peşin Ödenmiş Giderler
3.212.679 1.687.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
124.571 94.206
Diğer Dönen Varlıklar
1.323.390 1.125.740
ARA TOPLAM
40.379.790 28.600.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.379.790 28.600.980
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.219 4.370
Maddi Duran Varlıklar
2.688.336 2.661.988
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.339.649 1.578.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 31.122.954 28.268.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı
79.620 86.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.232.778 32.600.167
TOPLAM VARLIKLAR
75.612.568 61.201.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.683.265 868.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.683.265 868.353
Banka Kredileri
814.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
868.353 868.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
775.452 775.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
775.452 775.452
Banka Kredileri
775.452 775.452
Ticari Borçlar
19.988.052 15.121.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.988.052 15.121.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.311.948 1.034.524
Diğer Borçlar
110.478 70.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.478 70.422
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.424.958 1.453.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.424.958 1.453.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.511.245 1.640.847
ARA TOPLAM
26.805.398 20.964.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.805.398 20.964.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.264.440 1.734.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.264.440 1.734.763
Banka Kredileri
183.202
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.264.440 1.551.561
Diğer Borçlar
55.182 56.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.182 56.682
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.500.467 3.658.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.500.467 3.658.503
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.820.089 5.449.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.625.487 26.414.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.193.566 35.019.174
Ödenmiş Sermaye
8 19.500.000 19.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.512.427 -1.697.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.512.427 -1.697.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -2.512.427 -1.697.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 2.649.852 2.649.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 14.566.495 -1.700.803
Net Dönem Karı veya Zararı
8 8.989.646 16.267.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-206.485 -232.590
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.987.081 34.786.584
TOPLAM KAYNAKLAR
75.612.568 61.201.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 43.585.916 20.892.440
Satışların Maliyeti
9 -32.469.831 -17.321.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.116.085 3.570.442
BRÜT KAR (ZARAR)
11.116.085 3.570.442
Genel Yönetim Giderleri
-1.514.739 -1.606.838
Pazarlama Giderleri
-255.496 -141.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.535 371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.625 -56.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.350.760 1.766.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
415.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.151 -1.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.348.609 2.180.718
Finansman Gelirleri
705.248 207.894
Finansman Giderleri
-1.024.858 -396.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.028.999 1.991.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.910 -600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.910 -600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.019.089 1.991.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.019.089 1.991.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.443 46.125
Ana Ortaklık Payları
8.989.646 1.945.264
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç(kuruş) 1,75000000 0,38000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-818.592 -301.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-818.592 -301.700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-818.592 -301.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.200.497 1.689.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.105 44.435
Ana Ortaklık Payları
8.174.392 1.645.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936282


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.