" />

KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 17:38
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570 3.740.570
Transferler
-362.334 362.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.814 -340.298 349.112 349.112
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -19.894 -498.350 -340.298 3.391.458 3.391.458
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 3.035.133
Transferler
-702.103 702.103 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.813 0 -401.324 -407.137 -407.137
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.750.000 -20.227 -1.200.453 -401.324 4.127.996 4.127.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.549 -653.137
Dönem Karı (Zararı)
-401.324 -340.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.216 40.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 37.293 31.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.15 26.177 64.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3 -74.721 -41.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.965 -14.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
173.013 -422.709
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 140.802 -185.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 76.566 -83.446
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -74.798 -61.401
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 1.417 5.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.325 4.254
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 226.056 -5.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.355 -96.753
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-246.527 -722.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -5.734 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 8.712 69.422
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-270.396 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -270.396 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.703.656 97.096
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 1.500.000 0
Ödenen Faiz
21 -9.698 -2.815
Alınan Faiz
21 213.354 99.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.189.711 -556.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 1.189.711 -556.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.342.922 2.288.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.532.633 1.732.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.532.633 1.342.916
Finansal Yatırımlar
4 1.399.331 1.325.912
Ticari Alacaklar
160.169 300.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 50.125 60.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 110.044 240.119
Diğer Alacaklar
7.920 84.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.920 84.486
Peşin Ödenmiş Giderler
8 94.293 18.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 14.680 23.393
ARA TOPLAM
4.209.026 3.095.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.209.026 3.095.938
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.343 11.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.343 11.343
Maddi Duran Varlıklar
11 5.567 5.174
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 246.533 11.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 44.191 46.551
Peşin Ödenmiş Giderler
8 944 2.181
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 24.186 15.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
332.764 92.481
TOPLAM VARLIKLAR
4.541.790 3.188.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 104.594 13.885
Ticari Borçlar
7.209 5.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.209 3.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 2.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 26.777 21.452
Diğer Borçlar
24.423 32.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 24.423 32.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.923 46.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 58.923 46.768
ARA TOPLAM
221.926 120.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.926 120.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
48.592 33.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 48.592 33.038
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 143.276 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.868 33.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
413.794 153.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.127.996 3.035.133
Ödenmiş Sermaye
14 5.750.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.227 -14.414
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-20.227 -14.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.200.453 5.696 -2.296 -2.391 -642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 30 30 741 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -14.014 -9.862 -11.271 -5.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-685.364 -349.428 -492.325 -207.938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-685.364 -349.428 -492.325 -207.938
Finansman Gelirleri
21 286.773 171.784 140.830 56.790
Finansman Giderleri
21 -9.698 -9.430 -2.815 -1.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-408.289 -187.074 -354.310 -152.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.965 7.455 14.012 16.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.965 7.455 14.012 16.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.324 -179.619 -340.298 -136.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.324 -179.619 -340.298 -136.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-401.324 -179.619 -340.298 -136.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.813 -342 -8.814 28.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.266 -427 2.203 -7.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 1.453 85 -11.017 35.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.813 -342 -8.814 28.746
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-407.137 -179.961 -349.112 -107.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-407.137 -179.961 -349.112 -107.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958009


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.982 Değişim: -0,09% Hacim : 44.380 Mio.TL Son veri saati : 13:26
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0737 Değişim: 0,81%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9895 Değişim: 1,09%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0217
Açılış: 35,6018
2.522,87 Değişim: -0,25%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.