KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:40
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.000.000 727 727 -109.693 -804.838 1.086.196 1.086.196
Transferler
-804.838 804.838 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-404.907 -404.907 -404.907
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.543 3.543 3.543 3.543
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 4.270 4.270 -914.531 -404.908 2.184.932 2.184.932
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209
Transferler
-543.224 543.224 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-341.216 -341.216 -341.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
676 676 676 676
Sermaye Arttırımı
750.000 750.000 750.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 5.640 5.640 -1.457.755 -341.216 2.456.669 2.456.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-742.853 -546.694
Dönem Karı (Zararı)
-341.216 -404.907
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-341.216 -404.907
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.951 -22.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 12.557 12.557
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.038 7.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.038 7.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.990 -46.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.990 -46.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.654 4.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-411.588 -101.974
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -195.519 -11.719
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.355 21.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.347 -7.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 992 28.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -16.031 -13.284
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.345 21.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -12.366 13.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.021 8.359
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-188.235 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.677 -1.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.218 -17.626
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 17.218 -17.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.998 -100.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.500 -100.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.498 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-742.853 -528.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -17.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.148.317 1.637.578
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
750.000 1.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
188.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
188.000
Alınan Faiz
210.317 137.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 405.464 1.090.884
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 405.464 1.090.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.401.902 723.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.807.366 1.814.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.807.366 1.401.902
Finansal Yatırımlar
4 743.898 553.071
Ticari Alacaklar
25.042 20.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.042 19.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 992
Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
26.567 10.537
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.567 10.537
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 29.484 27.149
ARA TOPLAM
2.632.357 2.013.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.632.357 2.013.346
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.553 8.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.553 8.053
Maddi Duran Varlıklar
33.112 42.425
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 33.112 42.425
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.205 54.450
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 51.205 54.450
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.936 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.806 104.928
TOPLAM VARLIKLAR
2.732.163 2.118.274
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.235
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.235
Ticari Borçlar
17.349 26.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 10.006 22.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.343 4.322
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.916 10.239
Diğer Borçlar
7 31.188 28.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.188 28.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.796 1.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.796 1.041
ARA TOPLAM
265.484 66.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.484 66.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10.010 3.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.010 3.818
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.010 4.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
275.494 71.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.456.669 2.047.209
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.640 4.964
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 5.640 4.964
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.457.755 -914.531
Net Dönem Karı veya Zararı
-341.216 -543.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.456.669 2.047.209
TOPLAM KAYNAKLAR
2.732.163 2.118.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 496.797 816.694 216.153 317.554
Satışların Maliyeti
16 -162.531 -549.717 -115.029 -260.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
334.266 266.977 101.124 57.315
BRÜT KAR (ZARAR)
334.266 266.977 101.124 57.315
Genel Yönetim Giderleri
17 -826.920 -775.110 -294.140 -224.738
Pazarlama Giderleri
17 -4.384 -9.974 -724 -1.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.716 284 3.043 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -59.172 -59.167 -11.222 -26.420
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-551.494 -576.990 -201.919 -194.973
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-551.494 -576.990 -201.919 -194.973
Finansman Gelirleri
20 231.346 176.819 100.123 66.711
Finansman Giderleri
-25.722 -25.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-345.870 -400.171 -127.518 -128.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.654 -4.736 1.070 -575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 4.654 -4.736 1.070 -575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-341.216 -404.907 -126.448 -128.837
DÖNEM KARI (ZARARI)
-341.216 -404.907 -126.448 -128.837
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-341.216 -404.907 -126.448 -128.837
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 676 3.543 829 1.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
845 4.429 1.036 1.977
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -169 -886 -207 -396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
676 3.543 829 1.581
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-340.540 -401.364 -125.619 -127.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-340.540 -401.364 -125.619 -127.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715594


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.698 Değişim: -1,18% Hacim : 98.787 Mio.TL Son veri saati : 17:24
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4081 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,4864 Değişim: 0,17%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.429,47 Değişim: -0,38%
Düşük 2.422,20 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.