KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:55
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.000.000 -109.693 1.890.307 1.890.307
Transferler
-109.693 109.693 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-804.838 -804.838 -804.838
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
727 727 727 727
Dönem Sonu Bakiyeler
14 2.000.000 727 727 -109.693 -804.838 1.086.196 1.086.196
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.000.000 727 727 -109.693 -804.838 1.086.196 1.086.196
Transferler
-804.838 804.838 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-543.224 -543.224 -543.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.237 4.237 4.237 4.237
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.011.261 -1.139.446
Dönem Karı (Zararı)
-543.224 -804.838
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-543.224 -804.838
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.165 4.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 16.743 11.566
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.908 12.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.908 12.592
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.912 -14.563
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.912 -14.563
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.096 -4.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-433.168 -339.565
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -249.146 -263.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.196 -37.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 17.196 -37.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-505 7.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -505 7.547
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.562 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.802 16.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 9.428 12.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 374 3.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -2.026 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.944 45.280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -12.944 45.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.983 -108.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -191.983 -108.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-993.557 -1.139.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -17.704 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -62.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -62.086
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -62.086
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.689.933 106.866
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.500.000 0
Alınan Faiz
189.933 106.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 678.672 -1.094.666
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 678.672 -1.094.666
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 723.230 1.817.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.401.902 723.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.401.902 723.230
Finansal Yatırımlar
4 553.071 263.143
Ticari Alacaklar
20.687 37.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.695 7.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 992 30.342
Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10.537 6.974
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.537 6.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 27.149 15.970
ARA TOPLAM
2.013.346 1.047.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.013.346 1.047.201
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.053 7.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.053 7.547
Maddi Duran Varlıklar
42.425 54.842
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 42.425 54.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.450 58.776
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 54.450 58.776
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 0 4.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.928 125.713
TOPLAM VARLIKLAR
2.118.274 1.172.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
26.694 16.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 22.372 12.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.322 3.949
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.239 12.265
Diğer Borçlar
7 28.725 27.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 28.725 27.118
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.041 15.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.041 15.591
ARA TOPLAM
66.699 71.867
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.699 71.867
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.818 14.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.818 14.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 548 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.366 14.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.065 86.718
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.047.209 1.086.196
Ödenmiş Sermaye
14 3.500.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.964 727
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 4.964 727
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-914.531 -109.693
Net Dönem Karı veya Zararı
-543.224 -804.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.047.209 1.086.196
TOPLAM KAYNAKLAR
2.118.274 1.172.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 999.240 529.279
Satışların Maliyeti
16 -660.270 -252.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
338.970 276.503
BRÜT KAR (ZARAR)
338.970 276.503
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.016.436 -1.147.749
Pazarlama Giderleri
17 -11.712 -26.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.302 1.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -82.027 -34.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-769.903 -930.508
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-769.903 -930.508
Finansman Gelirleri
20 230.716 121.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-539.187 -809.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.037 4.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.037 4.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-543.224 -804.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
-543.224 -804.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-543.224 -804.838
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 4.237 727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.296 909
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -1.059 -182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.237 727
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-538.987 -804.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-538.987 -804.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667868


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.345 Değişim: 0,00% Hacim : 132.323 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.200 20.02.2024 Yüksek 9.351
Açılış: 9.239
30,9178 Değişim: 0,02%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 30,9590
Açılış: 30,9102
33,4622 Değişim: 0,04%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.018,88 Değişim: 0,34%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.019,60
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.