KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2018 - 16:29
KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -67.421 945.489 500.339 9.944.083 2.625.574 48.319.497 0 48.319.497
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
177.279 -398.667 -19.716 -241.104 0 -241.104
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
34.371.433 -67.421 1.122.768 500.339 9.545.416 2.605.858 48.078.393 0 48.078.393
Transferler
154.060 2.451.798 -2.605.858 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.165.652 4.165.652 0 4.165.652
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 34.371.433 -67.421 1.122.768 654.399 11.997.214 4.165.652 52.244.045 0 52.244.045
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -114.503 654.399 13.119.982 3.675.636 51.706.947 0 51.706.947
Transferler
189.771 3.485.865 -3.675.636 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.721.211 9.721.211 0 9.721.211
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -114.503 844.170 16.605.847 9.721.211 61.428.158 0 61.428.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.155.779 4.097.429
Dönem Karı (Zararı)
9.721.211 4.165.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-552.240 -61.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
220.276 226.002
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
301.272 -234.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-521.156 121.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 822.428 -355.258
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-912.087 317.390
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-912.087 317.390
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-161.701 -370.947
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.013.192 -6.664
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.922.991 1.057.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.922.991 1.057.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.661.584 -338.915
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.661.584 -338.915
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.571.383 -725.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-189.245 -824.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.760.628 98.986
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.155.779 4.097.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.222.623 -2.535.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.522.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.522.792
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.222.623 -1.012.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.378.402 1.561.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.378.402 1.561.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.945.345 2.892.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.323.747 4.454.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.323.747 5.945.345
Finansal Yatırımlar
38.063.521 43.549.739
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 38.063.521 43.549.739
Ticari Alacaklar
5 6.250.785 3.327.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.947.477 3.181.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.303.308 146.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.685.795 903.181
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.685.795 903.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 351.555
Diğer Dönen Varlıklar
71.087 191.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
71.087 191.229
ARA TOPLAM
61.394.935 54.268.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.394.935 54.268.843
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.341.572
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.341.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.341.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5 8.434.833 84.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.434.833 84.166
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 1.716.021 1.878.156
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.522.246 1.676.399
Mobilya ve Demirbaşlar
136.157 157.054
Özel Maliyetler
57.618 44.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 209.848 267.989
Lisanslar
209.848 267.989
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 221.567 59.866
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.099.523 3.631.749
TOPLAM VARLIKLAR
73.494.458 57.900.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
3.196.863 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.196.863 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 64.020
Diğer Borçlar
5 4.239.892 1.676.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.239.892 1.398.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 277.493
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.903.490 3.081.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.903.490 3.081.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
507.282 696.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
507.282 696.527
ARA TOPLAM
11.847.527 5.517.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.847.527 5.517.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 218.773 675.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
218.773 675.909
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.773 675.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.066.300 6.193.645
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.428.158 51.706.947
Ödenmiş Sermaye
10 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-114.503 -114.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-114.503 -114.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 844.170 654.399
Yasal Yedekler
844.170 654.399
Diğer Yedekler
0 1.122.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 16.605.847 11.997.214
Net Dönem Karı veya Zararı
9.721.211 3.675.636
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.428.158 51.706.947
TOPLAM KAYNAKLAR
73.494.458 57.900.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.072.803 13.001.388
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.072.803 13.001.388
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
26.072.803 13.001.388
Genel Yönetim Giderleri
-18.863.116 -11.133.794
Pazarlama Giderleri
-14.470 -14.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
975.432 723.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-415.350 -94.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.755.299 2.481.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.237.839 2.599.810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.993.138 5.081.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 11.993.138 5.081.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.271.927 -916.076
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.433.628 -1.287.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
161.701 370.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.721.211 4.165.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.721.211 4.165.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.721.211 4.165.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.721.211 4.165.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.721.211 4.165.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716716


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.547 Değişim: 0,17% Hacim : 48.166 Mio.TL Son veri saati : 14:37
Düşük 9.508 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,4962 Değişim: 0,15%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,8042 Değişim: 0,24%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.489,77 Değişim: 1,12%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.492,44
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.