KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:36
KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861
Diğer Düzeltmeler
1.467.687 2.586.804 4.054.491 4.054.491
Transferler
8.690.131 -8.690.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.552 4.561.631 4.565.183 4.565.183
Dönem Karı (Zararı)
4.561.631 4.561.631 4.561.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.552 3.552 3.552
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-63.014 -63.014
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 2.657 7.342.495 72.141.276 4.561.631 218.267.521 218.267.521
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933
Transferler
34.893.382 -34.893.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.253 4.700.088 4.724.341 4.724.341
Dönem Karı (Zararı)
4.700.088 4.700.088 4.700.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.253 24.253 24.253
Kar Payları
230.474 -4.609.471 -4.378.997 -4.378.997
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 11.571 7.572.969 102.425.187 4.700.088 248.929.277 248.929.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.543.004 10.942.003
Dönem Karı (Zararı)
4.700.088 4.561.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-169.551 -2.648.574
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.784 17.020
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
87.300 2.310.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.300 83.433
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.227.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-289.635 1.391.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-194.893 -137.355
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-94.742 1.528.886
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.350.836
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.350.836
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.815.005 8.891.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.865.632 7.617.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.417.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.829 163.160
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.319 573.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.033 1.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.027.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.488 124.163
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-96.847 358.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.345.542 10.804.648
Alınan Faiz
194.895 137.355
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.135 -120.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.135 -4.803
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.354
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.155.938 -11.373.429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.258.006
Kredilerden Nakit Girişleri
26.258.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.150.000 -35.442.851
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.150.000 -35.442.851
Ödenen Faiz
-5.938 -2.188.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.375.931 -551.538
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.375.931 -551.538
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 220.291 1.361.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.596.222 809.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.596.221 220.291
Ticari Alacaklar
1.052.530 2.166.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 36.981 36.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.015.549 2.129.130
Diğer Alacaklar
161.523 159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
161.523 159.906
Stoklar
6 61.369.973 62.787.506
Peşin Ödenmiş Giderler
20.373 1.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.373 1.545
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25.091 27.658
Diğer Dönen Varlıklar
1.467 1.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.467 1.467
ARA TOPLAM
70.227.178 65.364.484
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.477.178 66.614.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.648.229 2.299.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.648.229 2.299.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 187.597.698 187.597.698
Maddi Duran Varlıklar
752.740 773.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.284 4.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.001.951 190.674.971
TOPLAM VARLIKLAR
261.479.129 257.289.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.150.000
Ticari Borçlar
5-13 436.472 645.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 349.891 327.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 86.581 318.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.614 21.581
Diğer Borçlar
4.608.315 506.212
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 4.378.997
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
229.318 506.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.294.400 3.267.110
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.294.400 3.267.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
124.097 370.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
124.097 370.944
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.466.253 2.422.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
72.028 28.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.394.225 2.394.225
ARA TOPLAM
11.953.151 8.384.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.953.151 8.384.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
331.277 225.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
331.277 225.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.424 96.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
115.424 96.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
596.701 321.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.549.852 8.705.522
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.929.277 248.583.933
Ödenmiş Sermaye
9 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.571 -12.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.571 -12.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.571 -12.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 7.572.969 7.342.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
102.425.187 72.141.276
Net Dönem Karı veya Zararı
4.700.088 34.893.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.929.277 248.583.933
TOPLAM KAYNAKLAR
261.479.129 257.289.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 10.020.281 5.216.876 3.751.009 1.799.582
Satışların Maliyeti
10 -1.592.076 -437.980 -662.019 -192.701
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.428.205 4.778.896 3.088.990 1.606.881
BRÜT KAR (ZARAR)
8.428.205 4.778.896 3.088.990 1.606.881
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.278.056 -3.513.086 -1.006.903 -1.079.571
Pazarlama Giderleri
-102.434 -121.708 -14.406 -70.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
622.254 13.188.077 120.635 10.375.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.338.301 -7.097.384 -622.860 -6.065.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.331.668 7.234.795 1.565.456 4.766.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.331.668 7.234.795 1.565.456 4.766.126
Finansman Gelirleri
413.867 81.338 251.207 2.626
Finansman Giderleri
12 -45.447 -2.754.502 -1.363 -722.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.700.088 4.561.631 1.815.300 4.045.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.700.088 4.561.631 1.815.300 4.045.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.700.088 4.561.631 1.815.300 4.045.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.700.088 4.561.631 1.815.300 4.045.992
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,03500000 0,03400000 0,01350000 0,03010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.253 3.552 4.633 -6.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.253 3.552 4.633 -6.270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.253 3.552 4.633 -6.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.724.341 4.565.183 1.819.933 4.039.722
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.724.341 4.565.183 1.819.933 4.039.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885209


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.