KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 19:17
KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 39.366.697 132.815.808 15.897.488 52.349.567
Satışların Maliyeti
18 -5.965.018 -106.376.645 0 -37.037.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.401.679 26.439.163 15.897.488 15.312.218
BRÜT KAR (ZARAR)
33.401.679 26.439.163 15.897.488 15.312.218
Genel Yönetim Giderleri
19 -21.047.409 -16.470.950 -11.771.397 -8.895.772
Pazarlama Giderleri
19 -6.176.816 -3.401.994 -3.169.197 -1.468.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 25.613.530 19.913.013 14.085.980 8.354.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -21.723.530 -17.432.250 -12.534.302 -7.859.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.067.454 9.046.982 2.508.572 5.443.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.067.454 9.046.982 2.508.572 5.443.532
Finansman Gelirleri
21 626.577 1.237.979 367.357 708.229
Finansman Giderleri
22 -569.950 -630.769 -329.051 -389.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.124.081 9.654.192 2.546.878 5.762.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.328.693 -2.138.640 -566.828 -1.268.812
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.351.708 -2.256.997 -559.222 -1.354.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 23.015 118.357 -7.606 86.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.795.388 7.515.552 1.980.050 4.493.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.795.388 7.515.552 1.980.050 4.493.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.795.388 7.515.552 1.980.050 4.493.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.407.039 13.403.231
Dönem Karı (Zararı)
7.795.388 7.515.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.232.620 2.934.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 610.270 398.779
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
380.973 582.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 380.973 582.723
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-87.316 -185.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -87.316 -185.554
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.328.693 2.138.656
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.474.496 3.987.632
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -41.226 -398.783
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.159.325 -17.475.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -4.977.412 11.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -202.181.913 -17.487.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-419.223 -1.141.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -419.223 -1.141.505
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -39.578 -154.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
210.961.443 23.873.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.985.919 781.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 203.975.524 23.092.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 795.608 -1.917
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.286.361 -398.483
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.576 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.278.785 -398.483
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 -56.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.436 -258.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
90.436 -258.602
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.502.504 14.437.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -358.701 -94.392
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.736.764 -940.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.290.895 -105.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.405.903 -181.369
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.405.903 -181.369
Alınan Temettüler
22 115.008 76.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.437.232 642.194
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.047.968 948.686
Kredilerden Nakit Girişleri
4 13.047.968 948.686
Ödenen Temettüler
16 -473.710 -722.060
Ödenen Faiz
22 -569.950 -566.819
Alınan Faiz
21 432.924 982.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.553.376 13.940.184
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-16.159 -129.981
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.537.217 13.810.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.296.140 75.717.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.833.357 89.527.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 116.833.357 91.296.140
Finansal Yatırımlar
2.647.242 2.565.097
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.633.765 2.551.620
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
380.107.429 172.948.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 5.004.770 27.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 375.102.659 172.920.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5.641.191 5.525.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.641.191 5.525.029
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 651.839 533.963
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
651.839 533.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 15.070 118.268
Diğer Dönen Varlıklar
40.453 7.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 40.453 7.749
ARA TOPLAM
505.936.581 272.994.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
505.936.581 272.994.350
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Diğer Alacaklar
873.329 570.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 873.329 570.268
Maddi Duran Varlıklar
1.939.504 1.194.870
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.052.142 834.729
Taşıtlar
11 699.541 142.991
Mobilya ve Demirbaşlar
11 120.213 108.285
Özel Maliyetler
11 57.872 99.129
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.333.180 1.248.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
823.272 856.482
Lisanslar
12 806.286 836.508
Bilgisayar Yazılımları
12 16.986 19.974
Peşin Ödenmiş Giderler
69.123 147.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 69.123 147.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 919.215 822.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.593.677 6.476.066
TOPLAM VARLIKLAR
513.530.258 279.470.416
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.704.788 6.652.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.704.788 6.652.032
Banka Kredileri
4 19.704.788 6.652.032
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
498.893 497.222
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
130.098 245.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 130.098 245.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
368.795 252.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 368.795 252.005
Ticari Borçlar
423.408.758 212.447.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 18.798.356 11.812.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 404.610.402 200.634.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.313.345 517.737
Diğer Borçlar
2.009.926 841.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 7.576 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.002.350 841.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 545.522 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.869.230 1.938.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.745.952 1.815.174
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
449.350.462 222.894.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
449.350.462 222.894.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
946.942 830.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
626.325 610.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 626.325 610.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
320.617 220.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 320.617 220.546
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.676.525 2.214.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.676.525 2.214.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 281.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.904.602 3.325.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
453.255.064 226.220.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.275.194 53.250.308
Ödenmiş Sermaye
16 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.356.630 -1.059.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.356.630 -1.059.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.356.630 -1.059.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.124.541
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 1.124.541 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.145.738 1.647.095
Yasal Yedekler
16 2.145.738 1.647.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 23.566.157 14.524.567
Net Dönem Karı veya Zararı
24 7.795.388 10.013.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.275.194 53.250.308
TOPLAM KAYNAKLAR
513.530.258 279.470.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
760.063 16.203.916 -16.963.979 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-263.901 17.280 7.515.552 7.268.931 7.268.931
Dönem Karı (Zararı)
7.515.552 7.515.552 7.515.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-263.901 17.280 -246.621 -246.621
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-722.060 -722.060 -722.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -913.338 1.124.541 1.247.095 18.924.567 7.515.552 54.898.417 54.898.417
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-296.792 0 7.795.388 7.498.596 7.498.596
Dönem Karı (Zararı)
7.795.388 7.795.388 7.795.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-296.792 -296.792 -296.792
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-473.710 -473.710 -473.710
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.356.630 1.124.541 2.145.738 23.566.157 7.795.388 60.275.194 60.275.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.795.388 7.515.552 1.980.050 4.493.657
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -296.792 -263.901 -54.447 -73.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-370.990 -329.876 -68.059 -92.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 74.198 65.975 13.612 18.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
74.198 65.975 13.612 18.490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 17.280 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 0 21.600 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
21.600 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.320 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16-17 -4.320 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-296.792 -246.621 -54.447 -73.960
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.498.596 7.268.931 1.925.603 4.419.697
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.498.596 7.268.931 1.925.603 4.419.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869539


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.464 Değişim: 0,67% Hacim : 9.735 Mio.TL Son veri saati : 14:04
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3362 Değişim: 0,29%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1771 Değişim: 0,67%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
500,77 Değişim: 0,36%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.