KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 12:36
KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 107.612.112 295.121.515 46.040.978 59.404.850
Satışların Maliyeti
18 -78.272.432 -281.198.600 -30.579.231 -49.677.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.339.680 13.922.915 15.461.747 9.727.394
BRÜT KAR (ZARAR)
29.339.680 13.922.915 15.461.747 9.727.394
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.389.474 -12.194.274 -9.637.990 -6.090.581
Pazarlama Giderleri
19 -3.731.143 -2.397.883 -1.865.099 -1.158.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 19.704.968 11.566.631 13.110.759 4.094.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -16.419.828 -11.181.649 -10.599.736 -4.463.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.504.203 -284.260 6.469.681 2.109.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.504.203 -284.260 6.469.681 2.109.747
Finansman Gelirleri
21 632.273 358.132 364.094 216.685
Finansman Giderleri
22 -504.145 -819.695 -201.961 -404.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.632.331 -745.823 6.631.814 1.921.994
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.443.211 15.577 -1.513.823 29.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.518.512 0 -1.547.277 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 75.301 15.577 33.454 29.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.189.120 -730.246 5.117.991 1.951.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.189.120 -730.246 5.117.991 1.951.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.189.120 -730.246 5.117.991 1.951.127
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,30300000 -0,02700000 0,18900000 0,07220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -416.717 316.627 782.162 2.118.762 29.800.834 29.800.834
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
117.627 2.001.135 -2.118.762 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-730.246 -730.246 -730.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.861 21.861 21.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -394.856 434.254 2.783.297 -730.246 29.092.449 29.092.449
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -506.397 434.254 2.783.297 712.192 30.423.346 30.423.346
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.778 659.414 -712.192 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.189.120 8.189.120 8.189.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.436 1.107.261 1.100.825 1.100.825
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -512.833 1.107.261 487.032 3.442.711 8.189.120 39.713.291 39.713.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.537.927 10.439.355
Dönem Karı (Zararı)
8.189.120 -730.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.189.120 -730.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.192.683 619.959
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 389.921 445.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
445.828 257.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 445.828 247.099
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 10.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.336 -67.276
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -43.336 -67.276
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.443.211 -15.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -42.941 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-42.941
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.579.922 11.571.287
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -546.189 -1.084.754
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -42.472.786 -20.326.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -21.260 -10.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -42.451.526 -20.315.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 213.958 1.505.888
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
213.958 1.505.888
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-181.672 -124.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 46.111.912 31.137.183
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.947.174 -9.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.164.738 31.146.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 106.378 37.434
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
443.147 -26.771
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
443.147 -26.771
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -56.497 112.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.329 339.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.329 339.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.961.725 11.461.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -115.173 -225.270
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.308.625 -796.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-512.890 -166.873
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.200 500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.200 500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-558.090 -174.123
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-551.449 -171.811
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -6.641 -2.312
Alınan Temettüler
0 6.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.883.491 -5.482.421
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.055.997 -5.159.498
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.055.997 -5.159.498
Ödenen Faiz
22 -434.339 -593.818
Alınan Faiz
21 606.845 270.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.141.546 4.790.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-93.649 11.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.047.897 4.801.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.352.697 44.346.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.400.594 49.147.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.189.120 -730.246 5.117.991 1.951.127
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.436 21.861 61.966 19.670
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-8.045 27.326 77.457 24.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.609 -5.465 -15.491 -4.917
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.609 -5.465 -15.491 -4.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.107.261 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.107.261 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16-17 -276.815 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 1.384.076 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.100.825 21.861 61.966 19.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.289.945 -708.385 5.179.957 1.970.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.289.945 -708.385 5.179.957 1.970.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 62.400.594 54.352.697
Finansal Yatırımlar
4 1.686.555 1.126.695
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 1.673.078 1.113.218
Ticari Alacaklar
5-6 130.918.988 88.446.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 40.955 19.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 130.878.033 88.426.507
Diğer Alacaklar
7 5.157.477 5.449.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.157.477 5.449.051
Peşin Ödenmiş Giderler
8 572.033 371.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 16.674 27.149
Diğer Dönen Varlıklar
10 11.081 11.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 11.081 11.947
ARA TOPLAM
200.763.402 149.784.823
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.763.402 149.784.823
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.614.454 230.377
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.614.454 230.377
Diğer Alacaklar
7 892.531 814.914
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 892.531 814.914
Maddi Duran Varlıklar
11 1.666.911 1.461.939
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.029.063 838.395
Taşıtlar
11 254.253 131.812
Mobilya ve Demirbaşlar
11 134.822 164.855
Özel Maliyetler
11 239.037 317.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 864.094 902.677
Lisanslar
12 859.644 894.874
Bilgisayar Yazılımları
12 4.450 7.803
Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.473 67.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.473 67.754
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 550.728 473.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.637.191 3.951.479
TOPLAM VARLIKLAR
206.400.593 153.736.302
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.055.997
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.055.997
Banka Kredileri
4 0 5.055.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5-6 160.081.511 113.969.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.872.451 927.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 153.209.060 113.042.307
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 653.541 547.162
Diğer Borçlar
7 1.155.057 724.791
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 3.191 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.151.866 724.791
Ertelenmiş Gelirler
8 56.497 56.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
56.497 56.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.531.352 321.466
Kısa Vadeli Karşılıklar
13-14 1.470.667 1.264.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.347.389 1.140.849
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
164.948.625 121.939.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.948.625 121.939.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
8 0 56.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.461.862 1.316.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.461.862 1.316.820
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 276.815 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.738.677 1.373.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.687.302 123.312.956
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.713.291 30.423.346
Ödenmiş Sermaye
16 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -512.833 -506.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-512.833 -506.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -512.833 -506.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.107.261 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.107.261 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 1.107.261 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
487.032 434.254
Yasal Yedekler
16 487.032 434.254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.442.711 2.783.297
Net Dönem Karı veya Zararı
8.189.120 712.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.713.291 30.423.346
TOPLAM KAYNAKLAR
206.400.593 153.736.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: -1,61% Hacim : 22.102 Mio.TL Son veri saati : 16:40
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4364 Değişim: 0,93%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0473 Değişim: 0,80%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
440,12 Değişim: -0,69%
Düşük 438,56 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.