KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:49
KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 404.206.458 158.925.406
Satışların Maliyeti
14 -278.427.053 -109.789.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.779.405 49.136.363
BRÜT KAR (ZARAR)
125.779.405 49.136.363
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.511.796 -7.300.529
Pazarlama Giderleri
15 -60.948.498 -30.134.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -875.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 6.041.922 14.151.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -5.766.372 -6.916.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.719.344 18.936.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
475.832 531.847
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-39.932 -39.932
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.155.244 19.428.711
Finansman Gelirleri
507.959 270.196
Finansman Giderleri
-47.143.552 -6.981.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.519.651 12.716.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
650.324 15.790.958
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 650.324 15.790.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.169.975 28.507.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.169.975 28.507.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.169.975 28.507.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına düşen Kazanç Kayıp 18 1,01700000 2,85080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.019.474 -26.772.320
Dönem Karı (Zararı)
10.169.975 28.507.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.580.805 37.806.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 6.307.305 4.165.753
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.087.752 -108.777
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.350.000 -108.777
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.262.248 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
107.262.240 38.668.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.879.289 -2.793.095
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.944.986 40.996.605
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.196.543 464.666
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.556.226 10.895.011
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-507.959 -270.196
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.064.185 11.165.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.638.563 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.638.563 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-268.833 -15.813.329
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-317.163.013 -93.024.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-399.713.601 -120.616.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.660.859 4.125.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-403.374.460 -124.741.950
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.612.705 -19.993.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.265.123 50.861.863
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.319.511 17.095.611
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
60.945.612 33.766.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.101.830 -3.276.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.150.523 -5.011.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-951.307 1.735.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-153.412.233 -26.709.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -604.588 -19.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.653 -42.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.271.657 -8.016.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.160 149.744
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.160 149.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.276.817 -8.165.845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.276.817 -8.165.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.048.369 29.065.011
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.904.790 90.616.798
Kredilerden Nakit Girişleri
194.904.790 90.616.798
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.229.863 -53.948.166
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.229.863 -53.948.166
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 304.346
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.283.136 -1.196.219
Ödenen Faiz
-33.851.381 -6.981.944
Alınan Faiz
507.959 270.196
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.242.762 -5.723.410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.242.762 -5.723.410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.357.988 141.899.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.115.226 136.175.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.115.226 102.357.988
Ticari Alacaklar
552.139.461 155.775.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.504.815 14.165.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 541.634.646 141.610.186
Diğer Alacaklar
26.740.250 18.059.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.740.250 18.059.667
Türev Araçlar
5 6.638.563
Stoklar
273.740.673 268.865.720
Peşin Ödenmiş Giderler
8 53.492.245 24.096.086
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 146.722 144.069
Diğer Dönen Varlıklar
12 41.094.795 73.021.014
ARA TOPLAM
1.019.469.372 648.958.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.019.469.372 648.958.967
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.674.319 1.714.251
Maddi Duran Varlıklar
9 158.254.044 147.136.675
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.479.351 4.585.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.446 5.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 15.351.917 14.001.112
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.766.077 167.448.472
TOPLAM VARLIKLAR
1.198.235.449 816.407.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
477.620.836 304.799.323
Ticari Borçlar
553.793.057 461.527.934
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 211.686.855 180.367.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 342.106.202 281.160.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 4.183.111 3.452.920
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.193.630 7.400.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.267.183 15.978.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.401.757 6.254.577
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 118.865.426 9.723.897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
312.849 787.788
ARA TOPLAM
1.164.370.666 793.946.628
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.164.370.666 793.946.628
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.339 394.257
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.202.282 14.949.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 19.202.282 14.949.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.379.621 15.343.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.183.750.287 809.290.329
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.485.162 7.117.110
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.447.546 -4.645.623
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-40.723.483 55.578.475
Net Dönem Karı veya Zararı
10.169.975 -96.301.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.485.162 7.117.110
TOPLAM KAYNAKLAR
1.198.235.449 816.407.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21.684.431 -21.684.431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.777 28.507.921 27.729.144 27.729.144
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.081.769 7.864.929 55.578.475 28.507.921 132.490.843 132.490.843
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.645.623 7.864.929 55.578.475 -96.301.958 7.117.110 7.117.110
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler

0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-96.301.958 96.301.958 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.801.923 10.169.975 7.368.052 7.368.052
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -7.447.546 7.864.929 -40.723.483 10.169.975 14.485.162 14.485.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.169.975 28.507.921
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.801.923 -778.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -3.502.404 -973.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
700.481 194.694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 700.481 194.694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.801.923 -778.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.368.052 27.729.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.368.052 27.729.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026857


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5879 Değişim: -0,63%
Düşük 32,5704 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,0185 Değişim: -0,64%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.436,49 Değişim: -0,36%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.