" />

KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:31
KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 393.566.354 385.717.340
Satışların Maliyeti
17 -239.832.341 -285.836.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.734.013 99.880.808
BRÜT KAR (ZARAR)
153.734.013 99.880.808
Genel Yönetim Giderleri
18 -12.885.491 -11.157.213
Pazarlama Giderleri
18 -85.733.752 -78.243.513
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -3.968.930 -2.515.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 42.679.395 32.273.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -45.848.444 -53.433.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.976.791 -13.196.099
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.021.029 970.146
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -159.728 -159.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.838.092 -12.385.679
Finansman Gelirleri
22 2.558.144 282.263
Finansman Giderleri
22 -35.347.598 -25.536.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.048.638 -37.639.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.702.583 1.809.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.702.583 1.809.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.751.221 -35.830.357
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.751.221 -35.830.357
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.751.221 -35.830.357
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot başına düşen Kazanç / Kayıp 23 1,87510000 -3,58300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.937.482 -12.847.063
Dönem Karı (Zararı)
18.751.221 -35.830.357
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.130.499 47.925.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.266.383 14.724.788
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.393.622 1.018.468
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.149.144 326.511
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
244.478 691.957
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.173.249 4.956.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.662.680 115.513
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
363.358 1.338.454
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.147.211 3.502.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.464.050 25.253.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-883.548 -282.263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35.347.598 25.536.088
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.637.860 2.420.912
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.674.596 1.375.017
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.674.596 1.375.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.702.583 -1.823.278
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
157.559
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.585.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.621.686 -18.174.403
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.634.215 -6.851.652
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
653.347 -2.082.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.287.562 -4.768.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.063.762 -16.753.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.558.075 5.901.479
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.076.036 27.782.715
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.517.961 -21.881.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.365.936 -470.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.365.936 -470.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.503.406 -6.079.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-723.983 -2.171.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.158.059 -4.596.795
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.950.246 -17.187.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.548 -2.758.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.548 -2.758.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.190.794 -14.710.838
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.007.212 -14.604.840
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.582 -105.998
Alınan Faiz
282.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.221.201 36.642.780
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
722.262.046 803.422.944
Kredilerden Nakit Girişleri
722.262.046 803.422.944
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-721.140.877 -742.410.425
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-721.140.877 -742.410.425
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 1.072.685 1.166.349
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.080.168
Ödenen Faiz
-35.218.435 -25.536.088
Alınan Faiz
883.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.766.035 6.608.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.766.035 6.608.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.267.896 19.659.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.033.931 26.267.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.033.931 26.267.896
Ticari Alacaklar
105.152.371 95.991.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.603.411 5.256.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 100.548.960 90.734.365
Diğer Alacaklar
325.029 23.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 325.029 23.439
Türev Araçlar
299.579
Stoklar
7 34.423.678 50.731.918
Peşin Ödenmiş Giderler
8 736.168 334.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 9.684.216 10.842.275
Diğer Dönen Varlıklar
14 20.988.269 17.476.885
ARA TOPLAM
220.643.241 201.668.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.643.241 201.668.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.033.705 2.193.433
Maddi Duran Varlıklar
11 61.116.001 52.650.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 9.636.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
175.909 105.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 7.255.058 4.496.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.222.641 59.451.809
TOPLAM VARLIKLAR
300.865.882 261.120.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 90.686.423 86.492.982
Ticari Borçlar
85.843.154 76.193.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 45.841.900 32.765.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 40.001.254 43.428.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.578.339 1.275.166
Diğer Borçlar
16.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.168
Türev Araçlar
1.375.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.758.949 1.008.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.930.076 10.419.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.613.422 2.466.212
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 8.316.654 7.953.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 426.192 2.700.368
ARA TOPLAM
192.239.301 179.465.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.239.301 179.465.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 6.159.580
Diğer Borçlar
8.427.302 7.370.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.427.302 7.370.784
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.145.653 8.918.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.145.653 8.918.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.732.535 16.288.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
216.971.836 195.754.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.894.046 65.366.162
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.486.214 -2.262.877
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.142.823 50.973.180
Net Dönem Karı veya Zararı
18.751.221 -35.830.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.894.046 65.366.162
TOPLAM KAYNAKLAR
300.865.882 261.120.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.774.592 -4.774.592 -4.774.592
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.137 Değişim: -0,02% Hacim : 106.146 Mio.TL Son veri saati : 17:50
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0585 Değişim: -0,06%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0355 Değişim: -0,34%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.551,74 Değişim: -1,89%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.