KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 19:09
KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 107.084.697 88.037.789
Satışların Maliyeti
13 -65.819.999 -70.347.465
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.264.698 17.690.324
BRÜT KAR (ZARAR)
41.264.698 17.690.324
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.493.152 -3.061.865
Pazarlama Giderleri
14 -21.125.269 -21.500.055
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -583.448 -602.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.731.859 1.975.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -11.446.965 -5.742.634
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.347.723 -11.241.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
241.458 196.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.589.181 -11.045.068
Finansman Gelirleri
80.297 11.281
Finansman Giderleri
-7.232.724 -2.294.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.436.754 -13.328.611
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
838.785 1.288.816
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.061.434 -611.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.900.219 1.900.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.275.539 -12.039.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.275.539 -12.039.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.275.539 -12.039.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına düşen kazanç / (kayıp) 17 0,42760000 -1,20400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.028.230 -42.311.230
Dönem Karı (Zararı)
4.275.539 -12.039.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.202.948 42.799.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.315.608 2.353.320
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.463.232 -693.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.463.232 -693.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.530.306 36.990.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.017.717 646.971
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.707.268 31.139.469
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.805.321 5.204.043
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.152.427 5.437.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-80.297
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.232.724 2.294.824
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.143.089
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.094.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-328.004
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-328.004
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.025.159 -1.288.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.739.086 -68.339.502
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.900.978 -80.832.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.869.892 -293.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.031.086 -80.538.269
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.835.024 -9.146.846
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.575.174 14.316.942
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.244.809 6.653.857
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32.819.983 7.663.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.421.742 7.322.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.421.742 7.322.536
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.260.599 -37.579.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-387.360 -625.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.380.271 -4.105.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.464.229 -1.093.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
745.231
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
745.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.209.460 -1.093.384
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.209.460 -1.093.384
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.129.899 34.066.649
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.762.262 112.609.239
Kredilerden Nakit Girişleri
200.762.262 112.609.239
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.794.214 -76.431.972
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.794.214 -76.431.972
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 2.314.278 184.206
Ödenen Faiz
-7.232.724 -2.294.824
Alınan Faiz
80.297
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.637.440 -9.337.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.637.440 -9.337.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.267.896 19.659.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.905.336 10.321.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.905.336 26.267.896
Ticari Alacaklar
186.428.869 95.991.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 7.126.650 5.256.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 179.302.219 90.734.365
Diğer Alacaklar
79.555 23.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 79.555 23.439
Stoklar
59.566.942 50.731.918
Peşin Ödenmiş Giderler
7 891.560 334.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 13.222.546 10.842.275
Diğer Dönen Varlıklar
11 6.996.968 17.476.885
ARA TOPLAM
357.091.776 201.668.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357.091.776 201.668.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.268.385 2.193.433
Maddi Duran Varlıklar
52.217.725 52.650.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.222.154
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
92.750 105.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 6.521.800 4.496.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.327.814 59.451.809
TOPLAM VARLIKLAR
421.419.590 261.120.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.161.718 86.492.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.161.718 86.492.982
Banka Kredileri
184.047.171 86.492.982
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.114.547
Ticari Borçlar
94.769.121 76.193.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 18.521.055 32.765.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 76.248.066 43.428.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.321.410 1.275.166
Diğer Borçlar
2.045.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.045.503
Türev Araçlar
1.047.013 1.375.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.515.747 1.008.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.628.297 10.419.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.162.411 2.466.212
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
41.465.886 7.953.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
171.545 2.700.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
171.545 2.700.368
ARA TOPLAM
334.660.354 179.465.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.660.354 179.465.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
468.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 9.508.938 8.918.166
Diğer Borçlar
7.639.559 7.370.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.639.559 7.370.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.617.299 16.288.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
352.277.653 195.754.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.141.937 65.366.162
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.762.641 -2.262.877
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.142.823 50.973.180
Net Dönem Karı veya Zararı
4.275.539 -35.830.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.141.937 65.366.162
TOPLAM KAYNAKLAR
421.419.590 261.120.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.415.319 2.415.319 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.171.704 -12.039.795 -10.868.091 -10.868.091
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -1.034.652 7.864.929 55.747.772 -12.039.795 95.159.541 95.159.541
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.830.357 35.830.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.764 -499.764 -499.764
Dönem Karı (Zararı)
4.275.539 4.275.539 4.275.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.762.641 7.864.929 15.142.823 4.275.539 69.141.937 69.141.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.275.539 -12.039.795
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-421.283 1.171.704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -526.604 1.464.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.321 -292.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 105.321 -292.926
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-421.283 1.171.704
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.854.256 -10.868.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.854.256 -10.868.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759905


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.