KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:11
KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 385.717.340 330.165.622
Satışların Maliyeti
17 -285.836.532 -221.223.867
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.880.808 108.941.755
BRÜT KAR (ZARAR)
99.880.808 108.941.755
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.157.213 -10.658.820
Pazarlama Giderleri
18 -78.243.513 -84.881.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.515.650 -2.633.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 32.273.278 6.065.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -53.433.809 -11.378.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.196.099 5.456.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 970.146 727.481
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -159.726 -159.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.385.679 6.023.889
Finansman Gelirleri
22 282.263 158.748
Finansman Giderleri
22 -25.536.088 -9.507.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.639.504 -3.324.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.809.147 909.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -631.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.809.147 1.540.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.830.357 -2.415.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.830.357 -2.415.319
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-35.830.357 -2.415.319
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına düşen kayıp ( TL olarak) 23 -3,58300000 -0,24150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Transferler
3.663.584 -3.663.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.906 51.906 51.906
Dönem Karı (Zararı)
-2.415.319 -2.415.319 -2.415.319
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-271.480 52.667 52.667
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.774.592 -4.774.592 -4.774.592
Transferler
-2.415.319 2.415.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.521 -56.521 -56.521
Dönem Karı (Zararı)
-35.830.357 -35.830.357 -35.830.357
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.847.063 2.847.626
Dönem Karı (Zararı)
-35.830.357 -2.415.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.925.737 24.493.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.724.788 10.714.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.018.468 -31.316
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
326.511 -769.817
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
691.957 738.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.956.005 5.660.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
115.513 3.051.504
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.338.454 1.613.573
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.502.038 995.119
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.253.825 9.391.663
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-282.263 -158.748
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.536.088 9.507.085
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 43.326
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.420.912 -361.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.375.017
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.375.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.823.278 -880.647
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.174.403 -14.665.441
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.851.652 -23.489.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.082.772 2.340.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.768.880 -25.830.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.753.365 -14.739.958
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.901.479 29.969.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.782.715 3.917.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.881.236 26.051.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-470.865 -6.405.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-470.865 -6.405.578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.079.023 7.412.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.171.245 -1.390.244
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -2.451.075
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.596.795 -723.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.187.295 -18.315.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.758.720 8.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.710.838 -18.482.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.604.840 -18.482.985
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.998
Alınan Faiz
282.263 158.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.642.780 14.315.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
803.422.944 275.785.269
Kredilerden Nakit Girişleri
803.422.944 275.785.269
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-742.410.425 -252.565.991
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-742.410.425 -252.565.991
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 1.166.349 603.268
Ödenen Faiz
-25.536.088 -9.507.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.608.422 -1.152.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.608.422 -1.152.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.659.474 20.812.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.267.896 19.659.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.830.357 -2.415.319
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.521 51.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -70.653 64.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.132 -12.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 14.132 -12.976
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.521 51.906
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.886.878 -2.363.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-35.886.878 -2.363.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.267.896 19.659.474
Ticari Alacaklar
95.991.123 89.610.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.256.758 3.173.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 90.734.365 86.436.193
Diğer Alacaklar
23.439 13.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.439 13.500
Stoklar
7 50.731.918 34.670.510
Peşin Ödenmiş Giderler
8 334.963 576.262
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 10.842.275 6.245.480
Diğer Dönen Varlıklar
14 17.476.885 11.103.687
ARA TOPLAM
201.668.499 161.879.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.668.499 161.879.092
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.193.433 2.353.159
Maddi Duran Varlıklar
11 52.650.737 57.973.387
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
105.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 4.496.641 2.673.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.451.809 63.065.585
TOPLAM VARLIKLAR
261.120.308 224.944.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 86.492.982 23.219.278
Ticari Borçlar
76.193.947 70.292.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 32.765.864 4.983.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 43.428.083 65.309.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.275.166 1.909.717
Türev Araçlar
1.375.017
Ertelenmiş Gelirler
1.008.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.419.509 6.571.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.466.212 3.458.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.953.297 3.112.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.700.368 794.753
ARA TOPLAM
179.465.196 102.787.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.465.196 102.787.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.918.166 9.925.131
Diğer Borçlar
7.370.784 6.204.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.370.784 6.204.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.288.950 16.129.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.754.146 118.917.045
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.366.162 106.027.632
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.262.877 -2.206.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.973.180 58.163.091
Net Dönem Karı veya Zararı
-35.830.357 -2.415.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.366.162 106.027.632
TOPLAM KAYNAKLAR
261.120.308 224.944.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744052


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5759 Değişim: 0,19%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,9097 Değişim: 0,71%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,9229
Açılış: 34,6636
2.440,40 Değişim: 0,31%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.