" />

KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:29
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 486.900.226 66.532.809 294.717.363 35.261.935
Satışların Maliyeti
17 -454.256.559 -52.217.043 -285.432.032 -28.845.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.643.667 14.315.766 9.285.331 6.415.963
BRÜT KAR (ZARAR)
32.643.667 14.315.766 9.285.331 6.415.963
Genel Yönetim Giderleri
18 -18.975.450 -8.010.548 -6.710.763 -2.877.250
Pazarlama Giderleri
18 -9.170.542 -4.055.440 -2.707.116 -1.548.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.967.956 3.685.744 2.700.011 1.799.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -553.871 -980.081 119.913 242.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.911.760 4.955.441 2.687.376 4.031.967
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.911.760 4.955.441 2.687.376 4.031.967
Finansman Gelirleri
21 3.936.680 1.371.763 2.504.768 336.061
Finansman Giderleri
21 -5.982.718 -757.879 -2.629.596 -454.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.865.722 5.569.325 2.562.548 3.913.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.192.139 -1.432.148 -465.504 -786.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.234.079 -1.354.152 -460.197 -748.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 41.940 -77.996 -5.307 -37.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.673.583 4.137.177 2.097.044 3.126.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.673.583 4.137.177 2.097.044 3.126.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.673.583 4.137.177 2.097.044 3.126.979
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.160.856 -3.686.309
Dönem Karı (Zararı)
7.673.583 4.137.177
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.333.941 1.117.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.659.106 732.284
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
416.806
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 416.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
371.623 108.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 359.875 111.315
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.748 -3.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.305.733 -1.154.790
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.305.733 -1.154.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.192.139 1.432.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.980.684 -7.645.254
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -248.668 -46.456
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.652.965 -110.739.212
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 9.942 76.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -51.662.907 -110.815.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.664.557 -3.425.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.664.557 -3.425.698
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -631.891 -84.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 30.112.447 106.278.025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.289.447 106.278.025
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-177.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -253.411 -154.827
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-249.126 147.999
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -249.126 147.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.513 379.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 -392.513 379.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.973.160 -2.390.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -285.513 -323.824
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.902.183 -972.341
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.394.964 -928.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.394.964 -928.994
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -1.125.730 -744.706
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -269.234 -184.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.521.032 20.220.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12.000.000 19.400.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 12.000.000 19.400.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.206.797 -462.100
Alınan Faiz
21 3.727.829 1.282.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.034.788 15.605.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.034.788 15.605.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.654.447 40.515.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.619.659 56.120.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 65.619.659 77.654.447
Finansal Yatırımlar
265.931 17.263
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 265.931 17.263
Ticari Alacaklar
235.014.314 183.778.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.284 11.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 235.013.030 183.766.929
Diğer Alacaklar
19.629.167 11.964.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.629.167 11.964.610
Peşin Ödenmiş Giderler
651.810 19.919
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 651.810 19.919
ARA TOPLAM
321.180.881 273.434.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
321.180.881 273.434.394
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Maddi Duran Varlıklar
2.998.086 2.542.447
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.998.086 2.542.447
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.360.014 3.287.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
395.427 213.288
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 395.427 213.288
Peşin Ödenmiş Giderler
347.459 261.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 347.459 261.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.260.701 6.465.226
TOPLAM VARLIKLAR
327.441.582 279.899.620
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.173.727 27.148.221
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.173.727 27.148.221
Banka Kredileri
7 38.050.000 26.050.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 1.123.727 1.098.221
Ticari Borçlar
236.764.116 206.651.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 236.764.116 206.474.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
177.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 406.408 659.819
Diğer Borçlar
225.731 474.857
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 225.731 474.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 266.027 925.384
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.679.251 3.968.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 180.781 88.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.498.470 3.879.235
ARA TOPLAM
280.515.260 239.828.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
280.515.260 239.828.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.972.027 2.780.627
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.971.983 2.780.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 44
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
692.423 537.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 692.423 537.849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 90.876 88.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.755.326 3.407.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.270.586 243.235.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.170.996 36.664.169
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-429.681 -262.925
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -429.681 -262.925
Diğer Yedekler
16 1.969.824 1.576.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.957.270 3.349.102
Net Dönem Karı veya Zararı
7.673.583 7.001.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.170.996 36.664.169
TOPLAM KAYNAKLAR
327.441.582 279.899.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Transferler
130.087 2.656.573 -2.786.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
89.002 4.137.177 4.226.179 4.226.179
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -397.514 1.576.908 3.349.102 4.137.177 33.665.673 33.665.673
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169
Transferler
392.916 6.608.168 -7.001.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-166.756 7.673.583 7.506.827 7.506.827
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -429.681 1.969.824 9.957.270 44.170.996 44.170.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.673.583 4.137.177 2.097.044 3.126.979
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-208.445 114.105 -190.342 -110.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -208.445 114.105 -190.342 -110.424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.689 -25.103 38.068 24.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.689 -25.103 38.068 24.293
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-166.756 89.002 -152.274 -86.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.506.827 4.226.179 1.944.770 3.040.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.506.827 4.226.179 1.944.770 3.040.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972975


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.