KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 20:42
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 192.182.863 31.270.874 170.196.262 7.818.126
Satışların Maliyeti
17 -168.824.527 -23.371.071 -159.861.671 -4.925.932
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.358.336 7.899.803 10.334.591 2.892.194
BRÜT KAR (ZARAR)
23.358.336 7.899.803 10.334.591 2.892.194
Genel Yönetim Giderleri
18 -12.264.687 -5.133.298 -6.737.867 -2.347.664
Pazarlama Giderleri
18 -6.463.426 -2.507.103 -2.618.559 -1.041.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.267.945 1.886.324 2.819.806 6 -1.187.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.224.384 923.474 3.309.394 -1.044.790
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.224.384 923.474 3.309.394 -1.044.790
Finansman Gelirleri
21 1.431.912 1.035.702 844.811 677.052
Finansman Giderleri
21 -3.353.122 -303.285 -1.734.148 -176.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.303.174 1.655.891 2.420.057 -544.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.726.635 -645.693 -617.758 -131.568
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.773.882 -605.368 -643.181 -104.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 47.247 -40.325 25.423 -27.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.576.539 1.010.198 1.802.299 -676.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.576.539 1.010.198 1.802.299 -676.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.576.539 1.010.198 1.802.299 -676.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.876.196 -3.856.155
Dönem Karı (Zararı)
5.576.539 1.010.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.576.539 1.010.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.417.981 1.522.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.085.664 511.814
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
128.396
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 128.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
404.466 1.235.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 236.832 80.595
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
167.634 1.155.399
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -927.180 -870.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.726.635 645.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.969.108 -5.285.391
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -4.176.737 31.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.181.997 -2.010.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -27.070 121.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 18.209.067 -2.132.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.105.995 589.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.105.995 589.171
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -699.914 -104.332
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.032.609 -3.084.948
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.855.609 -3.084.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-177.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -282.202 -266.701
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -241.583 -52.106
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -241.583 -52.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-673.849 -387.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 -673.849 -387.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.963.628 -2.752.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -108.141 -226.653
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.979.291 -876.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.065.323 -151.103
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.065.323 -151.103
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.026.315 -151.103
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -39.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.418.554 640.094
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 12.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-804.531 -306.250
Alınan Faiz
21 1.223.085 946.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.229.427 -3.367.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.229.427 -3.367.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.654.447 40.515.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 99.883.874 37.148.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 99.883.874 77.654.447
Finansal Yatırımlar
4.194.000 17.263
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 4.194.000 17.263
Ticari Alacaklar
165.467.762 183.778.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 38.296 11.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 165.429.466 183.766.929
Diğer Alacaklar
16.070.605 11.964.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16.070.605 11.964.610
Peşin Ödenmiş Giderler
719.833 19.919
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 719.833 19.919
ARA TOPLAM
286.336.074 273.434.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
286.336.074 273.434.394
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Maddi Duran Varlıklar
3.123.595 2.542.447
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.123.595 2.542.447
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.669.850 3.287.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 203.883 213.288
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 203.883 213.288
Peşin Ödenmiş Giderler
313.504 261.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 313.504 261.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.470.547 6.465.226
TOPLAM VARLIKLAR
292.806.621 279.899.620
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.214.558 27.148.221
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.214.558 27.148.221
Banka Kredileri
7 38.050.000 26.050.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.164.558 1.098.221
Ticari Borçlar
203.619.060 206.651.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 177.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 203.619.060 206.474.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 377.617 659.819
Diğer Borçlar
233.274 474.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 233.274 474.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 728.723 925.384
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.511.550 3.968.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 138.530 88.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.373.020 3.879.235
ARA TOPLAM
247.684.782 239.828.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.684.782 239.828.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.207.271 2.780.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.207.271 2.780.627
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.207.227 2.780.583
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
598.660 537.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 598.660 537.849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 89.682 88.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.895.613 3.407.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.580.395 243.235.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.226.226 36.664.169
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-277.407 -262.925
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -277.407 -262.925
Diğer Yedekler
16 1.969.824 1.576.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.957.270 3.349.102
Net Dönem Karı veya Zararı
23 5.576.539 7.001.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.226.226 36.664.169
TOPLAM KAYNAKLAR
292.806.621 279.899.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Transferler
16 130.087 2.656.573 -2.786.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 175.133 1.010.198 1.185.331 1.185.331
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -311.383 1.576.908 3.349.102 1.010.198 30.624.825 30.624.825
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169
Transferler
23 392.916 6.608.168 -7.001.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -14.482 5.576.539 5.562.057 5.562.057
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -277.407 1.969.824 9.957.270 5.576.539 42.226.226 42.226.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.576.539 1.010.198 1.802.299 -676.297
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.103 224.529 -77.595 191.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -18.103 224.529 -77.595 191.219
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.621 -49.396 15.519 -42.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 3.621 -49.396 15.519 -42.068
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.482 175.133 -62.076 149.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.562.057 1.185.331 1.740.223 -527.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.562.057 1.185.331 1.740.223 -527.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953632


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.