KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2021 - 18:16
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 21.986.601 23.452.748
Satışların Maliyeti
17 -8.962.856 -18.445.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.023.745 5.007.609
BRÜT KAR (ZARAR)
13.023.745 5.007.609
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.526.820 -2.785.634
Pazarlama Giderleri
18 -3.844.867 -1.465.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.448.139 1.246.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -185.207 -35.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.914.990 1.968.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.914.990 1.968.264
Finansman Gelirleri
21 587.101 358.650
Finansman Giderleri
21 -1.618.974 -126.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.883.117 2.200.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.108.877 -514.125
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.130.701 -500.842
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 21.824 -13.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.774.240 1.686.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.774.240 1.686.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.774.240 1.686.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.032.533 4.391.999
Dönem Karı (Zararı)
3.774.240 1.686.495
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.412.313 426.246
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 539.698 167.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
44.738 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 44.738 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
153.521 69.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 153.521 69.381
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -434.521 -324.796
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.108.877 514.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.841.175 2.653.997
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -3.427.657 -1.230
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.149.484 9.542.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -46.702 -98.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 13.196.186 9.640.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.515.661 -7.297.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.515.661 -7.297.553
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -317.126 -140.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.061.244 1.013.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -176.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 9.238.008 1.013.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 67.255 -220.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.668 17.399
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -34.668 17.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.696 -259.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 -141.696 -259.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.027.728 4.766.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -71.000 -29.906
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -924.195 -344.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-802.881 -56.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-802.881 -56.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -763.873 -56.636
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -39.008 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.675.512 258.775
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.500.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 9.500.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-411.516 -99.875
Alınan Faiz
21 587.028 358.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.905.164 4.594.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.905.164 4.594.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.654.447 40.515.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.559.611 45.110.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 105.559.611 77.654.447
Finansal Yatırımlar
3.444.920 17.263
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 3.444.920 17.263
Ticari Alacaklar
170.583.933 183.778.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 57.928 11.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 170.526.005 183.766.929
Diğer Alacaklar
15.480.271 11.964.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.480.271 11.964.610
Peşin Ödenmiş Giderler
337.045 19.919
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 337.045 19.919
ARA TOPLAM
295.405.780 273.434.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.405.780 273.434.394
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Maddi Duran Varlıklar
3.108.962 2.542.447
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.108.962 2.542.447
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.969.781 3.287.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
228.090 213.288
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 228.090 213.288
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 269.224 261.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.735.772 6.465.226
TOPLAM VARLIKLAR
302.141.552 279.899.620
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.671.167 27.148.221
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.671.167 27.148.221
Banka Kredileri
7 35.550.000 26.050.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.121.167 1.098.221
Ticari Borçlar
215.712.913 206.651.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 236 177.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 215.712.677 206.474.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 727.074 659.819
Diğer Borçlar
348.636 474.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 348.636 474.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.130.283 925.384
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.910.893 3.968.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 173.354 88.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.737.539 3.879.235
ARA TOPLAM
258.500.966 239.828.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.500.966 239.828.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.500.235 2.780.583
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.500.235 2.780.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.500.235 2.780.583
Diğer Borçlar
91.597 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 91.597 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
476.407 537.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 476.407 537.849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 86.344 88.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.154.583 3.407.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
261.655.549 243.235.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.486.003 36.664.169
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.331 -262.925
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.331 -262.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -215.331 -262.925
Diğer Yedekler
16 1.969.824 1.576.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.957.270 3.349.102
Net Dönem Karı veya Zararı
23 3.774.240 7.001.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.486.003 36.664.169
TOPLAM KAYNAKLAR
302.141.552 279.899.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Transferler
130.087 2.656.573 -2.786.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.982 1.686.495 1.712.477 1.712.477
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -460.534 1.576.908 3.349.102 1.686.495 31.151.971 31.151.971
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169
Transferler
392.916 6.608.168 -7.001.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.594 3.774.240 3.821.834 3.821.834
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -215.331 1.969.824 9.957.270 40.486.003 40.486.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.774.240 1.686.495
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59.492 33.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 59.492 33.310
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.898 -7.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -11.898 -7.328
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.594 25.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.821.834 1.712.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.821.834 1.712.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929290


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,27% Hacim : 5.845 Mio.TL Son veri saati : 12:18
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,3319 Değişim: 0,63%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3379
Açılış: 8,2798
10,1099 Değişim: 0,22%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1306
Açılış: 10,0874
490,62 Değişim: 0,30%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 491,72
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.