KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:21
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 66.532.809 19.760.304 35.261.935 5.573.924
Satışların Maliyeti
17 -52.217.043 -9.029.683 -28.845.972 -2.193.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.315.766 10.730.621 6.415.963 3.380.558
BRÜT KAR (ZARAR)
14.315.766 10.730.621 6.415.963 3.380.558
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.010.548 -6.863.822 -2.877.250 -2.242.042
Pazarlama Giderleri
18 -4.055.440 -3.021.456 -1.548.337 -959.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.685.744 3.335.017 1.799.420 942.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -980.081 -358.811 242.171 -60.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.955.441 3.821.549 4.031.967 1.061.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.955.441 3.821.549 4.031.967 1.061.398
Finansman Gelirleri
21 1.371.763 2.165.904 336.061 673.619
Finansman Giderleri
21 -757.879 -698.823 -454.594 -54.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.569.325 5.288.630 3.913.434 1.680.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.432.148 -1.083.122 -786.455 -318.417
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.354.152 -1.105.036 -748.784 -300.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -77.996 21.914 -37.671 -18.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.137.177 4.205.508 3.126.979 1.361.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.137.177 4.205.508 3.126.979 1.361.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.137.177 4.205.508 3.126.979 1.361.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.686.309 -3.053.581
Dönem Karı (Zararı)
4.137.177 4.205.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.117.933 -1.211.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 732.284 203.929
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 291.829
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 276.644
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.185
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.291 410.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 111.315 410.250
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -3.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.154.790 -2.095.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.154.790 -2.095.411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.432.148 -21.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.645.254 -5.835.617
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -46.456 27.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.739.212 -42.454.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
73 76.534 7.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
74 -110.815.746 -42.461.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.425.698 -2.578.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.425.698 -2.578.760
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -84.321 -250.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.278.025 39.973.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 106.278.025 39.973.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -154.827 -401.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.999 -57.963
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 147.999 -57.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
379.236 -94.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14,9 -893.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 379.236 798.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.390.144 -2.841.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -323.824 -212.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-972.341
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-928.994 -395.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-928.994 -395.240
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -744.706 -306.993
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -184.288 -88.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.220.305 5.325.411
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.400.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 19.400.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,12 -462.100
Alınan Faiz
21 1.282.405 2.095.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.230.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.605.002 1.876.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.605.002 1.876.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.515.871 23.383.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.120.873 25.259.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.120.873 40.515.871
Finansal Yatırımlar
77.758 31.302
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 77.758 31.302
Ticari Alacaklar
168.527.420 57.788.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 62.834 139.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 168.464.586 57.648.840
Diğer Alacaklar
76.830 75.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 76.830 75.735
Peşin Ödenmiş Giderler
93.779 9.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 93.779 9.458
ARA TOPLAM
224.896.660 98.420.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.896.660 98.420.574
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Diğer Alacaklar
10.879.507 7.454.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80 10.879.507 7.454.904
Maddi Duran Varlıklar
1.178.637 624.765
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.178.637 624.765
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.494.584 1.024.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
237.494 93.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 237.494 93.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 163.572 245.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.113.509 9.603.916
TOPLAM VARLIKLAR
239.010.169 108.024.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.887.801 399.927
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.887.801 399.927
Banka Kredileri
7 19.400.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 487.801 399.927
Ticari Borçlar
178.779.442 72.501.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 178.779.442 72.501.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 226.998 381.825
Diğer Borçlar
368.041 220.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 368.041 220.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 710.100 328.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.523.984 3.127.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 87.642 67.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.436.342 3.060.130
ARA TOPLAM
203.496.366 76.959.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.496.366 76.959.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.243.951 695.887
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.243.951 695.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.243.951 695.887
Diğer Borçlar
44 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
552.882 899.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 552.882 899.622
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 51.253 30.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.848.130 1.625.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.344.496 78.584.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.665.673 29.439.494
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-397.514 -486.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-397.514 -486.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-397.514 -486.516
Diğer Yedekler
16 1.576.908 1.446.821
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.349.102 692.529
Net Dönem Karı veya Zararı
16 4.137.177 2.786.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.665.673 29.439.494
TOPLAM KAYNAKLAR
239.010.169 108.024.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587
Transferler
11.700.000 285.145 -6.155.207 -5.899.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.465 4.205.508 3.930.043 3.930.043
Sermaye Arttırımı
3.230.000 3.230.000 3.230.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -390.228 1.446.821 692.529 4.205.208 30.954.630 30.954.630
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Transferler
130.087 2.656.573 -2.786.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
89.002 4.137.177 4.226.179 4.226.179
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -397.514 1.576.908 3.349.102 4.137.177 33.665.673 33.665.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.137.177 4.205.508 3.126.979 1.361.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
89.002 -275.465 -86.131 -114.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 114.105 -353.160 -110.424 -147.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -25.103 77.695 24.293 32.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -25.103 77.695 24.293 32.384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.002 -275.465 -86.131 -114.817
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.226.179 3.930.043 3.040.848 1.246.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.226.179 3.930.043 3.040.848 1.246.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884452


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.