KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2020 - 19:25
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 32.014.418 39.323.592
Satışların Maliyeti
17 -16.521.092 -23.258.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.493.326 16.065.199
BRÜT KAR (ZARAR)
15.493.326 16.065.199
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.288.364 -5.177.083
Pazarlama Giderleri
18 -10.257.520 -10.029.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
947.442 859.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 4.274.817 5.635.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.558.449 -637.975
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.663.810 5.856.931
Finansman Gelirleri
21 2.515.456 2.622.506
Finansman Giderleri
21 -957.733 -818.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.221.533 7.661.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.434.873 -1.761.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.445.655 -1.798.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 10.782 36.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.786.660 5.899.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.786.660 5.899.938
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.786.660 5.899.938
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.177.420 27.304.141
Dönem Karı (Zararı)
2.786.660 5.899.938
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.786.660 5.899.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.331.086 2.771.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 512.665 264.764
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
78.916 547.529
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 78.916 537.848
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 9.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.661.278 197.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 184.977 159.774
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.476.301 37.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.356.646
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.356.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.434.873 1.761.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.779.231 20.079.794
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 193.829 1.869.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.716.241 13.322.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -115.624 18.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -31.600.617 13.303.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.896.683 -2.387.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.896.683 -2.387.557
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.011 22.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.985.807 -11.665.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 42.985.807 -11.665.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 55.620 142.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.799 -47.838
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -47.799 -47.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.709 18.824.047
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.387.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 205.709 -562.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.896.977 28.750.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -250.856 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.468.701 -1.446.689
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-473.799 -153.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-473.799 -153.076
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -376.966 -143.690
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -96.833 -9.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.429.112 -7.708.182
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
16 3.230.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.708.182
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -7.708.182
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.850
Alınan Faiz
21 2.444.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.132.733 19.442.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.132.733 19.442.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.383.138 3.940.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.515.871 23.383.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.515.871 23.383.138
Finansal Yatırımlar
31.302 225.131
Diğer Finansal Yatırımlar
6 31.302 225.131
Ticari Alacaklar
57.788.208 26.150.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 139.368 23.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 57.648.840 26.127.139
Diğer Alacaklar
75.735 35.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 75.735 35.324
Peşin Ödenmiş Giderler
9.458 8.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.458 8.447
ARA TOPLAM
98.420.574 49.802.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.420.574 49.802.923
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Ticari Alacaklar
7.454.904 4.598.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.454.904 4.598.632
Maddi Duran Varlıklar
624.765 509.842
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 624.765 509.842
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.024.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 93.828 19.258
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
22 245.715 124.540
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.603.916 5.411.987
TOPLAM VARLIKLAR
108.024.490 55.214.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
399.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
399.927
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 399.927
Ticari Borçlar
72.501.417 29.515.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 72.501.417 29.515.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 381.825 326.205
Diğer Borçlar
220.042 267.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 220.042 267.727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 328.289 351.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.127.646 450.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 67.516 72.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.060.130 378.120
ARA TOPLAM
76.959.146 30.911.606
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.959.146 30.911.606
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
695.887
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
695.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 695.887
Ticari Borçlar
44 158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 44 158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 899.622 483.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 30.297 24.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.625.850 508.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.584.996 31.420.323
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.439.494 23.794.587
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-486.516 -114.763
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -486.516 -114.763
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.446.821 1.161.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 692.529 6.847.736
Net Dönem Karı veya Zararı
2.786.660 5.899.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.439.494 23.794.587
TOPLAM KAYNAKLAR
108.024.490 55.214.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 934.992 2.524.772 4.549.648 17.952.587 17.952.587
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-56.825
Transferler
226.684 4.322.964 -4.549.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.938 5.899.938 5.842.000 5.842.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587
Transferler
11.770.000 285.145 -6.155.207 -5.899.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-371.753 2.786.660 2.414.907 2.414.907
Sermaye Arttırımı
3.230.000 3.230.000 3.230.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.786.660 5.899.938
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-476.607 -74.279
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
16 -476.607 -74.279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
104.854 16.341
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
104.854 16.341
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
22 104.854 16.341
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-371.753 -57.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.414.907 5.842.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.414.907 5.842.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818691


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.422 Değişim: 0,71% Hacim : 5.252 Mio.TL Son veri saati : 10:42
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.409
16,7217 Değişim: 0,14%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7248
Açılış: 16,6984
17,4771 Değişim: -0,29%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5231
Açılış: 17,5231
965,25 Değişim: -0,48%
Düşük 963,11 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.