KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:19
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 19.760.304 26.891.652 5.573.924 12.678.474
Satışların Maliyeti
17 -9.029.683 -14.135.576 -2.193.366 -8.360.215
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.730.621 12.756.076 3.380.558 4.318.259
BRÜT KAR (ZARAR)
10.730.621 12.756.076 3.380.558 4.318.259
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.863.822 -7.277.521 -2.242.042 -2.982.038
Pazarlama Giderleri
18 -3.021.456 -3.968.417 -959.297 -1.327.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.335.017 3.283.583 942.281 1.118.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -358.811 -585.627 -60.102 -134.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.821.549 4.208.094 1.061.398 992.339
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.821.549 4.206.508 1.061.398 992.339
Finansman Gelirleri
21 2.165.904 1.787.061 673.619 695.308
Finansman Giderleri
21 -698.823 -614.718 -54.821 -125.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.288.630 5.378.851 1.680.196 1.561.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.083.122 -1.369.941 -318.417 -434.427
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.105.036 -1.409.568 -300.000 -435.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 21.914 39.627 -18.417 783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.205.508 4.008.910 1.361.779 1.127.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.205.508 4.008.910 1.361.779 1.127.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.205.508 4.008.910 1.361.779 1.127.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.053.581 4.533.046
Dönem Karı (Zararı)
4.205.508 4.008.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.205.508 4.008.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.211.317 2.140.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 203.929 199.632
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
291.829 497.218
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 276.644 488.058
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.185 9.160
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
410.250 73.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 410.250 38.851
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
34.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.095.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.095.411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -21.914 1.369.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.835.617 -576.525
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 27.212 1.227.901
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.454.073 -10.558.437
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 7.763 7.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -42.461.836 -10.566.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.578.760 -2.139.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.578.760 -2.139.175
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -250.056 -85.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.973.984 -1.075.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 39.973.984 -1.075.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -401.885 148.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.963 393.399
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -57.963 393.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.076 11.512.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14,9 -893.066 11.874.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 798.990 -361.414
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.841.426 5.572.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -212.155 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.039.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-395.240 -127.730
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-395.240 -127.730
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -306.993 -118.344
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -88.247 -9.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.325.411 -2.708.182
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.230.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.708.182
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 0 -2.708.182
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
Alınan Faiz
21 2.095.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.876.590 1.697.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.876.590 1.697.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.383.138 3.940.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.259.728 5.637.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.259.728 23.383.138
Finansal Yatırımlar
197.919 225.131
Diğer Finansal Yatırımlar
6 197.919 225.131
Ticari Alacaklar
68.313.127 26.150.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 15.981 23.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.297.146 26.127.139
Diğer Alacaklar
59.933 35.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 59.933 35.324
Peşin Ödenmiş Giderler
258.503 8.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 258.503 8.447
ARA TOPLAM
94.089.210 49.802.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.089.210 49.802.923
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Ticari Alacaklar
7.152.783 4.598.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.152.783 4.598.632
Maddi Duran Varlıklar
624.203 509.842
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 624.203 509.842
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 780.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.208 19.258
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 96.208 19.258
Peşin Ödenmiş Giderler
8.445
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.445
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
22 229.118 124.540
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.050.515 5.411.987
TOPLAM VARLIKLAR
103.139.725 55.214.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
332.433
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
332.433
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 332.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Ticari Borçlar
69.489.594 29.515.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 69.489.594 29.515.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 139.375 326.205
Diğer Borçlar
209.764 267.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 209.764 267.727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 271.964 351.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
457.068 450.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 55.649 72.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 401.419 378.120
ARA TOPLAM
70.900.198 30.911.606
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.900.198 30.911.606
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
469.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
469.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 469.370
Ticari Borçlar
163 158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 163 158
Uzun Vadeli Karşılıklar
785.637 483.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 785.637 483.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 29.727 24.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.284.897 508.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.185.095 31.420.323
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.954.630 23.794.587
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-390.228 -114.763
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -390.228 -114.763
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.446.821 1.161.676
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 1.446.821 1.161.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 692.529 6.847.736
Net Dönem Karı veya Zararı
4.205.508 5.899.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.954.630 23.794.587
TOPLAM KAYNAKLAR
103.139.725 55.214.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -56.825 934.992 2.524.772 4.549.648 17.952.587 17.952.587
Transferler
226.684 4.322.964 -4.549.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.355 4.008.910 3.985.555 3.985.555
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -80.180 1.161.676 6.847.736 4.008.910 21.938.142 21.938.142
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587
Transferler
11.770.000 285.145 -6.155.207 -5.899.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.465 4.205.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.930.043 3.930.043
Sermaye Arttırımı
3.230.000 3.230.000 3.230.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -390.228 1.446.821 692.529 4.205.508 30.954.630 30.954.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 4.205.508 4.008.910 1.361.779 1.127.547
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -353.160 -29.942 -147.201 -31.828
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
16 -353.160 -29.942 -147.201 -31.828
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
77.695 6.587 32.384 7.002
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
77.695 6.587 32.384 7.002
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 77.695 6.587 32.384 7.002
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-275.465 -23.355 -114.817 -24.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.930.043 3.985.555 1.246.962 1.102.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.930.043 3.985.555 1.246.962 1.102.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794600


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.