KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:17
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 26.891.652 16.019.706 12.678.474 7.869.119
Satışların Maliyeti
31 -14.135.576 -4.129.778 -8.360.215 -3.597.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.756.076 11.889.928 4.318.259 4.272.088
BRÜT KAR (ZARAR)
12.756.076 11.889.928 4.318.259 4.272.088
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -7.277.521 -5.694.456 -2.982.038 -2.062.047
Pazarlama Giderleri
28,33 -3.968.417 -2.584.535 -1.327.884 -990.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.283.583 292.064 1.118.198 129.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -585.627 -11.170 -134.196 -3.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.208.094 3.891.831 992.339 1.346.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 86.052 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.586 -229.993 0 -134.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.206.508 3.747.890 992.339 1.211.821
Finansman Gelirleri
37 1.787.061 797.016 695.308 365.271
Finansman Giderleri
37 -614.718 -705.272 -125.673 -330.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.378.851 3.839.634 1.561.974 1.246.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.369.941 -796.742 -434.427 -264.158
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.409.568 -821.564 -435.210 -281.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 39.627 24.822 783 17.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.008.910 3.042.892 1.127.547 982.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.008.910 3.042.892 1.127.547 982.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 4.008.910 3.042.892 1.127.547 982.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -50.217 821.801 2.266.357 2.371.606 15.409.547 15.409.547
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 113.190 2.258.416 -2.371.606 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -16.451 3.042.892 3.026.441 3.026.441
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
-66.668 934.991 2.524.773 2.060.471 16.435.988 16.435.988
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -56.825 934.992 2.524.772 4.549.648 17.952.587 17.952.587
Transferler
30 226.684 4.322.964 -4.549.648 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -23.355 4.008.910 3.985.555 3.985.555
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -80.180 1.161.676 6.847.736 4.008.910 21.938.142 21.938.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.533.046 -13.115.561
Dönem Karı (Zararı)
41 4.008.910 3.042.892
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.140.510 484.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 199.632 215.279
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
497.218 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 488.058
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.160
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.719 269.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 38.851 106.414
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 34.868 163.504
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -797.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -797.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.369.941 796.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-576.525 -15.873.520
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 1.227.901 -115.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.558.437 -20.349.216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 7.992 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.566.429 -20.349.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.139.175 -1.477.388
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.139.175 -1.477.388
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -85.940 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.075.575 6.104.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.075.575 6.104.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 148.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.399 -36.513
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 393.399 -36.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.512.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 11.874.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -361.414
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.572.895 -12.345.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 -101.640
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -1.039.849 -668.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.730 -86.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127.730 -86.606
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -118.344 -60.585
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -9.386 -26.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.708.182 6.796.523
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.008.531
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 8.008.531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.708.182
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -2.708.182
Ödenen Temettüler
54 -2.000.000
Alınan Faiz
35 787.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.697.134 -6.405.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.697.134 -6.405.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.940.255 7.949.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.637.389 1.543.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40 4.008.910 3.042.892 1.127.547 982.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.942 -20.564 -31.828
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -29.942 -20.564 -31.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.587 4.113 7.002
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 6.587 4.113 7.002
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.355 -16.451 -24.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.985.555 3.026.441 1.102.721 982.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.985.555 3.026.441 1.102.721 982.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 13.139.164 23.312.841
Finansal Yatırımlar
47 866.421 2.094.322
Ticari Alacaklar
50.081.353 40.010.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.690 42.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.046.663 39.968.292
Diğer Alacaklar
35.324 37.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.324 37.230
Peşin Ödenmiş Giderler
117.143 31.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 117.143 31.203
Diğer Dönen Varlıklar
3.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 3.351
ARA TOPLAM
64.239.405 65.489.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.239.405 65.489.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.715 159.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.715 159.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
47 159.715 159.715
Diğer Alacaklar
4.350.771 2.218.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.350.771 2.218.850
Maddi Duran Varlıklar
14 544.745 607.634
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 434.332 469.240
Mobilya ve Demirbaşlar
14 61.256 73.958
Özel Maliyetler
14 49.157 64.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 24.141 33.154
Diğer Haklar
17 24.141 33.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 117.610 80.950
Diğer Duran Varlıklar
11.249 11.097
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 11.249 11.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.208.231 3.111.400
TOPLAM VARLIKLAR
69.447.636 68.601.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.000.000 7.708.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.000.000 7.708.182
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 5.000.000 7.708.182
Ticari Borçlar
40.105.245 41.180.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 40.105.245 41.180.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 240.049 135.040
Diğer Borçlar
708.965 315.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 708.965 315.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 369.720 257.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
610.293 649.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 74.937 40.069
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 535.356 609.508
ARA TOPLAM
47.034.272 50.246.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.034.272 50.246.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
157 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 157 153
Uzun Vadeli Karşılıklar
450.494 367.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 450.494 367.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 24.571 34.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
475.222 402.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.509.494 50.648.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.938.142 17.952.587
Ödenmiş Sermaye
30 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.180 -56.825
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -80.180 -56.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.161.676 934.992
Yasal Yedekler
30 1.161.676 934.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 6.847.736 2.524.772
Net Dönem Karı veya Zararı
41 4.008.910 4.549.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.938.142 17.952.587
TOPLAM KAYNAKLAR
69.447.636 68.601.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716373


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,8942 Değişim: -0,04%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7728 Değişim: 0,25%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,8405
Açılış: 31,6939
1.897,21 Değişim: 1,41%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.898,43
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.