KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2024 - 19:31
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 31.12.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
79.002.188 31.797.255 13.131.715 4.910.751
Satışların Maliyeti
-4.491.404 0 -1.524.139 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.510.784 31.797.255 11.607.576 4.910.751
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
74.510.784 31.797.255 11.607.576 4.910.751
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -18.423.821 -22.197.131 -6.152.480 -4.519.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 850.771.777 1.149.243.958 50.919.730 1.147.886.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -8.424.095 -3.987.742 -432.363 -1.430.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
898.434.645 1.154.856.340 55.942.463 1.146.846.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 4.424.941 9.364.815 1.276.501 2.369.606
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
902.859.586 1.164.221.155 57.218.964 1.149.216.412
Finansman Gelirleri
Not:32 126.360.464 17.006.927 122.718.312 3.405.708
Finansman Giderleri
Not:33 -72.029.948 -86.108.513 8.791.090 -2.510.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
957.190.102 1.095.119.569 188.728.366 1.150.111.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
957.190.102 1.095.119.569 188.728.366 1.150.111.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
957.190.102 1.095.119.569 188.728.366 1.150.111.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
957.190.102 1.095.119.569 188.728.366 1.150.111.289
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.989.195 -5.322.861
Dönem Karı (Zararı)
957.190.102 1.095.119.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
957.190.102 1.095.119.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-918.989.398 -1.136.103.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.091.708 423.098
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-333.850 -139.285
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-333.850 -139.285
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
786.888 488.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-350.788 387.334
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.137.676 -57.074
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 158.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.791.689 757.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.146.104 -9.373.961
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.937.793 10.131.360
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-88.895.851 3.571.724
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-845.429.982 -1.141.205.752
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-845.429.982 -1.141.205.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.788.491 36.344.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.858.570 52.464.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.858.570 52.464.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.456.376 16.276.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.456.376 16.276.965
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.378.566 3.882.820
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.811.988 -235.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.811.988 -235.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.519.168 196.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.530.860 -34.728.230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.530.860 -34.728.230
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.336 -78.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.306.019 -1.434.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.306.019 -1.434.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.989.195 -4.640.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -682.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.200.698 8.959.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.101.112 -414.048
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.101.112 -414.048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.245.690
Alınan Faiz
7.146.104 9.373.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.820.957 19.568.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.699.672
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 29.699.672
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.883.164 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-55.883.164
Ödenen Faiz
-20.937.793 -10.131.360
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.032.460 23.205.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.032.460 23.205.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.210.993 30.809.527
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.178.533 54.014.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.03.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:3 1.178.533 55.210.993
Ticari Alacaklar
57.820.203 42.456.075
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:3 57.820.203 42.456.075
Diğer Alacaklar
30.542.072 20.620.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:3 30.314.640 19.951.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:3 227.432 668.520
Peşin Ödenmiş Giderler
9.937.711 13.000.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:3 9.937.711 13.000.985
Diğer Dönen Varlıklar
311.146 2.476.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:3 311.146 2.476.136
ARA TOPLAM
99.789.665 133.764.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.789.665 133.764.272
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.035.927 19.035.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:3 19.035.927 19.035.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:4 7.101.515.219 3.877.078.006
Maddi Duran Varlıklar
15.062.613 6.838.949
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:3 15.062.613 6.838.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.415 4.907
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:3 5.415 4.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.135.619.174 3.902.957.787
TOPLAM VARLIKLAR
7.235.408.839 4.036.722.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:3 111.631.961 5.500.099
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:3 17.929.619 100.403.522
Ticari Borçlar
8.189.161 4.080.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:3 265.445 146.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:3 7.923.716 3.934.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:3 3.402.604 565.337
Diğer Borçlar
21.666.822 22.539.343
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:3 0 862.399
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:3 21.666.822 21.676.944
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.097 20.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:3 20.097 20.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.577.435 1.001.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:3 566.497 442.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:3 2.010.938 558.834
ARA TOPLAM
165.417.699 134.110.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.417.699 134.110.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
675.025.640 446.035.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
675.025.640 446.035.765
Banka Kredileri
Not:3 675.025.640 446.035.765
Diğer Borçlar
0 9.583.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:3 9.583.635
Uzun Vadeli Karşılıklar
316.743 153.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:3 316.743 153.267
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.006.511 165.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:3 5.006.511 165.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
680.348.894 455.938.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
845.766.593 590.049.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.389.642.246 3.446.672.915
Ödenmiş Sermaye
330.000.000 330.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-11.733.494 -11.733.494
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-888.759 -586.050
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-888.759 -586.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-888.759 -586.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.067 Değişim: -0,33% Hacim : 49.228 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 9.035 04.03.2024 Yüksek 9.150
Açılış: 9.139
31,5049 Değişim: 0,45%
Düşük 31,3056 04.03.2024 Yüksek 31,8118
Açılış: 31,3634
34,2076 Değişim: 0,49%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,5687
Açılış: 34,0393
2.111,47 Değişim: 0,50%
Düşük 2.096,67 04.03.2024 Yüksek 2.131,24
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.