KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2023 - 23:13
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 15.959.131 5.766.794
Satışların Maliyeti
Not:28 -1.284.010 -55.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.675.121 5.710.853
BRÜT KAR (ZARAR)
14.675.121 5.710.853
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -5.623.278 -4.232.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 607.815 817.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -2.594.770 -912.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.064.888 1.383.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 1.994.812 4.092.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.059.700 5.476.259
Finansman Gelirleri
Not:32 2.473.813 8.623.384
Finansman Giderleri
Not:33 -4.429.461 -16.802.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.104.052 -2.702.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.104.052 -2.702.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.104.052 -2.702.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.104.052 -2.702.493
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.522.084 -5.188.773
Dönem Karı (Zararı)
7.104.052 -2.702.493
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.104.052 -2.702.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.585.810 -44.368.328
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18-19 233.270 -1.474.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not:10-11-13 -1.006.083 -6
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10-11 -1.006.083 -6
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Not:22-24 71.592 -100.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 -13.771 -184.472
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 37.755 83.888
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 47.608
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Not:10-11-33 474.350 -3.156.246
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -3.656.347 -4.092.396
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 4.130.697 936.150
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.358.939 -39.636.894
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.003.842 41.882.048
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 11.361.744 37.913.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 11.361.744 37.913.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 14.654.073 6.430.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 14.654.073 6.430.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -168.136 -391.549
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 3.245.706 -169.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 3.245.706 -169.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 392.551 -252.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.987.022 51.798
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.987.022 51.798
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.067 -50.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.511.993 -1.649.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.511.993 -1.649.755
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.522.084 -5.188.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.666.678 3.090.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -1.623.680 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17 -18.699.345 -1.001.400
Alınan Faiz
Not:33 3.656.347 4.092.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.014.568 54.364.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 55.300.429
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -2.883.871
Ödenen Faiz
Not:33 -4.130.697 -936.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.159.162 52.266.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.159.162 52.266.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 55.210.993 30.809.527
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 39.051.831 83.076.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.03.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 39.051.831 55.210.993
Ticari Alacaklar
Not:10 46.987.027 42.456.075
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 46.987.027 42.456.075
Diğer Alacaklar
Not:11 19.870.812 20.620.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 19.702.282 19.951.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 168.530 668.520
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 7.458.445 13.000.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 7.458.445 13.000.985
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 2.455.732 2.476.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 2.455.732 2.476.136
ARA TOPLAM
115.823.847 133.764.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
115.823.847 133.764.272
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 19.035.933 19.035.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.035.933 19.035.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 5.259.840.076 3.877.078.006
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 10.945.167 6.838.949
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 10.945.167 6.838.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 6.005 4.907
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 6.005 4.907
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 10.269.284 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 10.269.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.300.096.465 3.902.957.787
TOPLAM VARLIKLAR
5.415.920.312 4.036.722.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
678.877 5.500.099
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 139.023.968 100.403.522
Ticari Borçlar
Not:10 8.757.572 4.080.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 80.295 146.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 8.677.277 3.934.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 1.156.116 565.337
Diğer Borçlar
Not:11 18.815.797 22.539.343
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 975.480 862.399
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 17.840.317 21.676.944
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 20.101 20.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 20.101 20.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 1.438.075 1.001.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 745.184 442.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 692.891 558.834
ARA TOPLAM
169.890.506 134.110.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.890.506 134.110.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 602.426.820 446.035.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 602.426.820 446.035.765
Banka Kredileri
Not:8 602.426.820 446.035.765
Diğer Borçlar
Not:11 9.583.622 9.583.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 9.583.622 9.583.635
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:22-24 189.836 153.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:22-24 189.836 153.267
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 5.883.060 165.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 5.883.060 165.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
618.083.338 455.938.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
787.973.844 590.049.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 4.627.946.468 3.446.672.915
Ödenmiş Sermaye
330.000.000 330.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-11.733.494 -11.733.494
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-609.530 -586.050
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.530 -586.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.530 -586.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.722.983.306 1.548.790.325
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.722.983.306 1.548.790.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.557.800.256 148.106.804
Net Dönem Karı veya Zararı
7.104.052 1.409.693.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.627.946.468 3.446.672.915
TOPLAM KAYNAKLAR
5.415.920.312 4.036.722.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 330.000.000 -1.519.741 18.716.606 -490.520 963.625.372 3.685.272 -68.875.559 216.982.363 1.462.123.793 1.462.123.793
Transferler
27 216.982.363 -216.982.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -312.591 76.587.750 -2.702.493 73.572.666 73.572.666
Dönem Karı (Zararı)
27 -2.702.493 -2.702.493 -2.702.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-312.591 76.587.750 76.275.159 76.275.159
Sermaye Arttırımı
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 330.000.000 -1.519.741 18.716.606 -803.111 1.040.213.122 3.685.272 148.106.804 -2.702.493 1.535.696.459 1.535.696.459
Cari Dönem 01.04.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 330.000.000 -11.733.494 18.716.606 -586.050 1.548.790.325 3.685.272 148.106.804 1.409.693.452 3.446.672.915 3.446.672.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 1.409.693.452 -1.409.693.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -23.480 1.174.192.981 7.104.052 1.181.273.553 1.181.273.553
Dönem Karı (Zararı)
7.104.082 7.104.052 7.104.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.480 1.174.192.981 1.174.169.501 1.174.169.501
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 330.000.000 -11.733.494 18.716.606 -609.530 2.722.983.306 3.685.272 1.557.800.256 7.104.052 4.627.946.468 4.627.946.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 7.104.052 -2.702.493
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.480 -312.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.480 -312.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 1.174.192.981 76.587.750
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
27 1.174.192.981 76.587.750
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.174.169.501 76.275.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.181.273.553 73.572.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.181.273.553 73.572.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178592


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2492 Değişim: 0,07%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,8952 Değişim: -0,34%
Düşük 34,8595 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.429,47 Değişim: -0,71%
Düşük 2.416,78 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.