KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:24
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 3.933.058 20.245.446 3.340.918 13.424.274
Satışların Maliyeti
Not:28 -639.974 -1.290.829 -287.865 -490.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.293.084 18.954.617 3.053.053 12.933.485
BRÜT KAR (ZARAR)
3.293.084 18.954.617 3.053.053 12.933.485
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -2.001.631 -4.982.618 -921.716 -2.342.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 981.359 1.150.168 772.259 844.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -1.856.561 -2.215.053 -1.143.588 -2.018.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
416.251 12.907.114 1.760.008 9.417.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 7.477.215 8.195.041 3.758.965 4.964.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not:32 -2.123.893 -2.123.893
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.769.573 21.102.155 3.395.080 14.382.529
Finansman Gelirleri
Not:32 453.625 1.474.939 -23.467.932 -6.632.149
Finansman Giderleri
Not:33 -49.108.267 -18.963.536 -11.161.375 -9.551.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.903.031 -50.058.385
Dönem Karı (Zararı)
-42.885.069 3.613.558
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.885.069 3.613.558
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.848.944 -3.450.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 130.086 63.419
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.067.532 431.089
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.067.532 431.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-76.047 203.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 -76.047 203.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.986.114 7.458.586
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -7.477.215 -8.195.041
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 35.463.329 15.743.220
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 -89.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.123.677 -11.606.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
48.939.156 -57.201.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 13.122.739 5.193.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 13.122.739 5.193.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 28.457.482 -74.269.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 28.457.482 -74.269.210
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 -30.176
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 8.207.412 3.294.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -193.881 739.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -193.881 739.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 55.125 1.329
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.140.403 4.082.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.140.403 4.082.320
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-815.103 692.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.245.785 3.094.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.245.785 3.094.706
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.903.031 -57.038.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.800
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.024.558
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.209.650 29.170.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -11.988.832 -48.879
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -48.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.363
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 1.301.967 -1.046.015
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 37.797.651
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 37.797.651
Ödenen Faiz
Not:33 -7.548.180
Alınan Faiz
Not:33 7.477.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.692.041 20.805.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 14.904.718 20.805.576
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 14.904.718 20.805.576
Ödenen Faiz
Not:33 -40.596.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.340 -81.869
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.340 -73.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 112.359 190.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 113.699 117.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.03.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 113.699 112.359
Ticari Alacaklar
Not:10 28.764.241 33.108.156
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 28.764.241 33.108.156
Diğer Alacaklar
Not:11 95.284.119 92.930.203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 95.017.643 91.203.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 266.476 1.726.362
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.248.753 2.631.548
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.248.753 2.631.548
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 159.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 159.062
ARA TOPLAM
126.410.812 128.941.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.410.812 128.941.328
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 19.105.774 19.012.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.105.774 19.012.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 721.687.717 561.507.700
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 166.552 36.327
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 166.552 36.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 6.299 7.330
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 6.299 7.330
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 27.147.125 27.090.709
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 25.339.341 24.254.492
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.807.784 2.836.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
768.113.467 607.654.835
TOPLAM VARLIKLAR
894.524.279 736.596.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 29.177.049 26.019.231
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 437.019.006 330.688.847
Ticari Borçlar
Not:10 2.095.181 1.809.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 405.999 566.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 1.689.182 1.242.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 902.550 669.819
Diğer Borçlar
Not:11 20.157.291 17.554.418
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 238.380 238.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 19.918.911 17.316.034
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 162.270 772.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 162.270 772.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.515.821 2.025.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 280.570 198.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.235.251 1.827.868
ARA TOPLAM
492.029.168 379.540.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
492.029.168 379.540.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 653.399 608.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 653.399 608.953
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 70.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 70.043
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
653.399 678.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
492.682.567 380.219.106
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 401.841.712 356.377.057
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-134.196 -181.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-134.196 -181.544
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-134.196 -181.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
391.507.223 303.204.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
391.507.223 303.204.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-77.528.383 -96.360.702
Net Dönem Karı veya Zararı
-42.885.069 18.832.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
401.841.712 356.377.057
TOPLAM KAYNAKLAR
894.524.279 736.596.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Transferler
Not:27 -75.407.097 75.407.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -7.025 -7.243.769 3.613.558 -3.637.236 -3.637.236
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -125.997 252.226.995 3.685.272 -96.360.702 3.613.558 290.235.991 290.235.991
Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 -1.519.741 18.716.606
Transferler
Not:27 18.832.319 -18.832.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 47.348 88.302.376 -42.885.069 45.464.655 45.464.655
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -134.196 391.507.223 3.685.272 -77.528.383 -42.885.069 401.841.712 401.841.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 -42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.348 68.605 47.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.348 68.605 47.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 88.302.376 10.780.158 64.237.299
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.302.376 10.780.158 64.237.299
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.349.724 10.848.763 64.284.647
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.464.655 14.462.321 33.050.420 -1.801.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.464.655 14.462.321 33.050.420 -1.801.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885205


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,1935 Değişim: 0,05%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9824 Değişim: -0,02%
Düşük 34,9470 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.513,27 Değişim: 0,11%
Düşük 2.508,02 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.