KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 18:20
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 592.140 6.821.172
Satışların Maliyeti
Not:28 -352.109 -800.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
240.031 6.021.132
BRÜT KAR (ZARAR)
240.031 6.021.132
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -1.079.915 -2.640.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 209.100 305.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -712.973 -196.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.343.757 3.489.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 3.718.250 3.230.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.374.493 6.719.626
Finansman Gelirleri
Not:32 23.921.557 8.107.088
Finansman Giderleri
Not:33 -38.074.187 -9.411.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.778.137 5.415.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.778.137 5.415.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.778.137 5.415.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.778.137 5.415.025
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.147.186 5.239.809
Dönem Karı (Zararı)
-11.778.137 5.415.025
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.778.137 5.415.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.710.094 1.496.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 7.065 34.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-182.950 510.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-182.950 510.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.823 -13.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 40.823 -13.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.080.159 1.059.784
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -3.718.250 -3.230.204
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 9.798.409 4.343.670
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 -53.682
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.235.003 -93.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.215.229 -1.671.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 558.020 -4.340.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 558.020 -4.340.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 5.255.466 806.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 5.255.466 806.023
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 52.125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 710.072 618.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 2.557.781 -906.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 2.557.781 -906.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 12.973 -9.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.400 1.148.937
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.400 1.148.937
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-38.595 813.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.912 144.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
222.912 144.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.147.186 5.239.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.020.217 -1.503.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 108.109
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 108.109
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 1.301.967 -116.433
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -381.928
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 3.718.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.165.997 -3.783.428
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 2.850.593 -3.783.428
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 2.850.593 -3.783.428
Ödenen Faiz
Not:33 -10.016.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.406 -47.337
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.406 -38.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 112.359 190.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 113.765 151.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.03.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 113.765 112.359
Ticari Alacaklar
Not:10 34.813.330 33.108.156
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 34.813.330 33.108.156
Diğer Alacaklar
Not:11 95.513.910 92.930.203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 93.861.950 91.203.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 1.651.960 1.726.362
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.961.968 2.631.548
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.961.968 2.631.548
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 369.855 159.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 369.855 159.062
ARA TOPLAM
132.772.828 128.941.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.772.828 128.941.328
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 19.012.772 19.012.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.012.772 19.012.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 599.891.014 561.507.708
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 33.531 36.327
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 33.531 36.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.935 7.330
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.935 7.330
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 28.222.842 27.090.709
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 24.793.949 24.254.492
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 3.428.893 2.836.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
647.166.094 607.654.843
TOPLAM VARLIKLAR
779.938.922 736.596.171
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 27.408.031 26.019.231
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 356.534.343 330.688.847
Ticari Borçlar
Not:10 3.631.658 1.809.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 601.849 566.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 3.029.809 1.242.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 728.579 669.819
Diğer Borçlar
Not:11 18.765.828 17.554.418
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 238.384 238.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 18.527.444 17.316.034
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 786.745 772.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 786.745 772.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.664.205 2.025.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 275.691 198.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.388.514 1.827.868
ARA TOPLAM
410.519.389 379.540.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
410.519.389 379.540.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 628.241 608.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 628.241 608.961
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 70.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 70.043
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
628.241 679.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
411.147.630 380.219.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 368.791.292 356.377.057
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181.544 -181.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.544 -181.544
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.544 -181.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
327.397.219 303.204.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
327.397.219 303.204.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-77.528.383 -96.360.702
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.778.137 18.832.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
368.791.292 356.377.057
TOPLAM KAYNAKLAR
779.938.922 736.596.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Transferler
Not:27 -75.407.097 75.407.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 68.605 10.780.158 5.415.025 16.263.788 16.263.788
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -50.367 270.250.922 3.685.272 -96.360.702 5.415.025 310.137.015 310.137.015
Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 -1.519.741 18.716.606
Transferler
Not:27 18.832.319 -18.832.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 22.572.690 -11.778.137 12.414.235 12.414.235
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 325.777.537 3.685.272 -77.528.383 -11.778.137 368.791.292 368.791.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 -11.778.137 5.415.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 68.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 68.605
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 24.192.372 10.780.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.192.372 10.780.158
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.192.372 10.848.763
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.414.235 16.263.788
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.414.235 16.263.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863598


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: -0,27% Hacim : 11.823 Mio.TL Son veri saati : 12:28
Düşük 1.537 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6583 Değişim: 1,68%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,6764
Açılış: 7,532
9,0864 Değişim: 1,18%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1099
Açılış: 8,98
416,34 Değişim: 1,23%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 417,34
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.