KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 - 19:40
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 6.821.172 3.685.522
Satışların Maliyeti
Not:28 -800.040 -868.740
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.021.132 2.816.782
BRÜT KAR (ZARAR)
6.021.132 2.816.782
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -2.640.031 -1.220.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 305.254 535.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -196.933 -207.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.489.422 1.924.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 3.230.204 3.292.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.719.626 5.217.654
Finansman Gelirleri
Not:32 8.107.088
Finansman Giderleri
Not:33 -9.411.689 -17.021.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.415.025 -11.803.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.415.025 -11.803.868
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.415.025 -11.803.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.415.025 -11.803.868
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.239.809 -21.372.723
Dönem Karı (Zararı)
5.415.025 -11.803.868
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.415.025 -11.803.868
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.496.520 6.485.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 34.251 13.761
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
510.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
510.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.904 186.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 -13.904 186.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.059.784 5.848.243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -3.230.204 -3.292.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 4.343.670 9.106.819
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 -53.682 13.869
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 20.377
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-93.634 436.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.671.736 -16.054.082
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -4.340.096 -6.344.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 -4.340.096 -6.344.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 806.023 986.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 806.023 986.056
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 52.125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 618.548 -7.242.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -906.158 54.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -906.158 54.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -9.518 -205.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.148.937 -1.024.792
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.148.937 -1.024.792
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
813.951 -82.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.452 -2.194.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
144.452 -2.194.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.239.809 -21.372.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.503.718 9.510.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 108.109
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 108.109
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -116.433 -574.206
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -381.928 15.899.058
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -381.928 15.899.058
Ödenen Faiz
Not:33 -1.113.466 -5.813.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.783.428 12.205.484
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -3.783.428 12.205.484
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 -3.783.428 12.205.484
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.337 343.616
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.358 9.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.979 353.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 190.746 108.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 151.767 461.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 151.767 190.746
Ticari Alacaklar
Not:10 26.109.832 21.027.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 26.109.832 21.027.608
Diğer Alacaklar
Not:11 84.301.633 82.259.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 83.088.489 80.512.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 1.213.144 1.746.308
Stoklar
Not:13 825.592 846.302
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.099.089 1.748.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.099.089 1.748.147
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 9.616 248.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 9.616 248.954
ARA TOPLAM
112.497.529 106.321.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.497.529 106.321.052
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 120.487 69.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 120.487 69.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 480.263.216 463.149.969
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 211.019 130.458
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 211.019 130.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 11.588 12.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 11.588 12.764
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 23.230.774 22.313.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 22.075.073 21.666.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.155.701 646.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
503.837.084 485.675.315
TOPLAM VARLIKLAR
616.334.613 591.996.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 8.819.365 9.179.144
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:7 61.574.969 57.662.127
Ticari Borçlar
Not:10 2.380.380 3.215.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 1.495.282 1.475.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 885.098 1.740.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 859.052 837.759
Diğer Borçlar
Not:11 12.335.856 10.540.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 49.392 49.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 12.286.464 10.490.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 908.569 96.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 908.569 96.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.213.121 2.222.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 195.237 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.017.884 2.025.517
ARA TOPLAM
89.091.312 83.754.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.091.312 83.754.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 215.620.869 212.673.381
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 491.407 478.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 491.407 478.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 994.010 1.217.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 994.010 1.217.140
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.106.286 214.368.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
306.197.598 298.123.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 310.137.015 293.873.227
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.367 -118.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.367 -118.972
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.367 -118.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
270.250.922 259.470.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
270.250.922 259.470.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-96.360.702 -20.953.605
Net Dönem Karı veya Zararı
5.415.025 -75.407.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
310.137.015 293.873.227
TOPLAM KAYNAKLAR
616.334.613 591.996.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.736.652 287.736.652
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
36.648.470 -57.206.398 287.736.652 287.736.652
Transferler
Not:27 -57.206.398 57.206.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 1.237 24.259.021 -11.803.868 12.456.390 12.456.390
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -25.772 201.698.473 3.685.272 -20.557.928 -11.803.868 300.193.042 300.193.042
Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Transferler
Not:27 -75.407.097 75.407.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 68.605 10.780.158 5.415.025 12.263.788 12.263.788
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -50.367 270.250.922 3.685.272 -96.360.702 5.415.025 310.137.015 310.137.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 5.415.025 -11.803.868
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
68.605 1.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.605 1.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 10.780.158 24.259.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.780.158 24.259.021
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.848.763 24.260.258
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.263.788 12.456.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.263.788 12.456.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778101


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,1965 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9820 Değişim: -0,02%
Düşük 34,9315 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.499,83 Değişim: -0,42%
Düşük 2.496,71 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.