KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:13
KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-148.535 -148.535 -148.535
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.294.806 48.424.265 -52.719.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.109 86.968 227.077 1.206.453 19.901.727 21.335.257 21.335.257
Kar Payları
-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265
Dönem Sonu Bakiyeler
13 109.524.000 23.430 -2.359.383 -1.756.748 -4.116.131 4.348.000 96.612.871 18.241.175 19.901.727 244.535.472 244.535.472
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 48.863.718 257.381.606 257.381.606
Transferler
1.470.253 1.470.253 1.245.989 -2.716.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-405.999 -405.999 -5.380.816 14.084.180 8.297.365 8.297.365
Kar Payları
-33.178.068 -21.180.297 -54.358.365 -54.358.365
Dönem Sonu Bakiyeler
13 109.524.000 23.430 -1.958.975 -1.958.975 64.680.792 24.967.180 14.084.180 211.320.607 211.320.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.845.987 13.666.856
Dönem Karı (Zararı)
14.084.180 26.462.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.084.180 26.462.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.695.336 6.943.483
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.387.423 8.586.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.903.374 2.773.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
295.687 895.908
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 570.107 -45.742
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.167.283 1.249.611
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 870.297 673.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.479.645 -79.103
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
679.318 -982.653
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 679.318 -982.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.266.650
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.266.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.945.629 4.911.636
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -156.834
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -14.543.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.042.558 -11.770.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.208.012 -1.568.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.208.012 -1.568.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.297.745 -465.788
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 27.119.703 -16.773.019
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
722.889 -3.895.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.053.666 4.940.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
926.542 -825.065
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.240.408 -1.086.027
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-184.708 -700.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.361.123 8.603.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.822.074 21.635.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.352.085 100.409
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -1.003.035 -987.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -1.620.967 -7.081.078
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
104.718.155 -2.523.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.259.020 -6.363.268
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.740.000
Alınan Faiz
5.035.298 3.839.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.001.471 -34.803.843
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.293.746 120.377.839
Kredilerden Nakit Girişleri
77.293.746 120.377.839
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.871.778 -107.508.686
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.871.778 -107.508.686
Ödenen Temettüler
-54.358.365 -45.228.348
Ödenen Faiz
-6.065.074 -2.444.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.562.671 -23.660.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.562.671 -23.660.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.507.470 26.697.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.070.141 3.037.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.733.222 3.077.870
Finansal Yatırımlar
9 6.790.919 7.470.237
Ticari Alacaklar
6 59.265.033 64.473.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 129.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 59.265.033 64.343.510
Diğer Alacaklar
8.858.576 6.560.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 8.159.117 5.933.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
699.459 627.791
Stoklar
7 51.202.826 78.322.529
Peşin Ödenmiş Giderler
78.751 801.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.751 801.640
Diğer Dönen Varlıklar
63.532 4.424.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63.532 4.424.655
ARA TOPLAM
159.992.859 165.130.807
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 98.577.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
159.992.859 263.708.405
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
360.462 360.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
360.462 360.462
Maddi Duran Varlıklar
8 98.498.041 100.500.836
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 838.674 452.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 838.674 452.257
Peşin Ödenmiş Giderler
0 7.293
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 3.022.018 2.218.903
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.719.195 103.539.751
TOPLAM VARLIKLAR
262.712.054 367.248.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 1.137.253 64.715.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.137.253 64.715.285
Banka Kredileri
1.137.253 64.715.285
Ticari Borçlar
24.585.251 26.638.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.186.715 5.662.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.398.536 20.976.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.694.810 1.768.268
Diğer Borçlar
2.829.353 1.588.945
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 50.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.778.701 1.538.293
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
431.232 615.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
431.232 615.940
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.455.215 428.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.363.159 1.954.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
420.292 541.253
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.942.867 1.413.127
ARA TOPLAM
37.496.273 97.710.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.496.273 97.710.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13.895.174 12.155.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.807.136 12.067.840
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 88.038 88.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.895.174 12.155.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.391.447 109.866.550
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.320.607 257.381.606
Ödenmiş Sermaye
13 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.958.975 -3.023.229
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.958.975 -1.552.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.958.975 -1.552.976
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.470.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.380.816
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.380.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 64.680.792 96.612.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.967.180 18.452.651
Net Dönem Karı veya Zararı
14.084.180 30.411.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
211.320.607 257.381.606
TOPLAM KAYNAKLAR
262.712.054 367.248.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 127.694.746 155.365.739 56.932.717 58.725.316
Satışların Maliyeti
16 -107.607.425 -115.509.065 -41.594.041 -47.299.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.087.321 39.856.674 15.338.676 11.426.295
BRÜT KAR (ZARAR)
20.087.321 39.856.674 15.338.676 11.426.295
Genel Yönetim Giderleri
-12.908.079 -12.190.306 -3.838.892 -3.172.858
Pazarlama Giderleri
-8.047.169 -8.721.125 -3.536.781 -3.192.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.767.473 6.427.837 1.932.710 2.876.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-763.066 -1.086.371 -126.344 -765.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.136.480 24.286.709 9.769.369 7.171.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 15.372.974 740.893 -576.362 -1.317.253
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 8.266.650 0 4.246.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.509.454 33.294.252 9.193.007 10.100.755
Finansman Gelirleri
5.035.298 3.818.881 1.380.618 2.214.636
Finansman Giderleri
-7.514.943 -5.739.171 -533.019 -4.815.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.029.809 31.373.962 10.040.606 7.499.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.945.629 -4.911.636 -2.241.631 -939.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.647.245 -4.771.514 -2.501.918 -1.027.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 701.616 -140.122 260.287 88.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.084.180 26.462.326 7.798.975 6.560.599
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.084.180 26.462.326 7.798.975 6.560.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.084.180 26.462.326 7.798.975 6.560.599
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,13000000 0,24000000 0,07000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-405.999 227.076 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-507.499 175.136
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
108.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
101.500 -56.769 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
101.500 -35.027
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-21.742
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.380.816 3.617.500 0 2.411.047
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.380.816 3.617.500 0 2.411.047
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.380.816 3.617.500 2.411.047
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.786.815 3.844.576 0 2.411.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.297.365 30.306.902 7.798.975 8.971.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.297.365 30.306.902 7.798.975 8.971.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795467


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.537 Değişim: -0,11% Hacim : 94.299 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4923 Değişim: 0,13%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6186 Değişim: 0,21%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.499,23 Değişim: 0,51%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.504,58
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.