" />

KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:11
KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.782 90.307.745 17.283.190 38.016.840 252.370.280 252.370.280
Transferler
2.952.380 35.064.460 -38.016.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
354.762 10.251.354 10.606.116 10.606.116
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.668.544 93.260.125 17.447.650 10.251.354 227.976.396 227.976.396
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015
Transferler
4.294.806 48.424.265 -52.719.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
523.591 10.939.774 11.463.365 11.463.365
Kar Payları
-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.665.538 96.612.871 18.389.710 10.939.774 234.812.115 234.812.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.840.873 15.420.280
Dönem Karı (Zararı)
10.939.774 10.251.354
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.939.774 10.251.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
510.848 -4.790.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.534.283 2.285.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.473.251 -574.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
669.503 261.530
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-38.000
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
803.748 -798.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.474.517 -1.426.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.122.987 -90.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.957.922 -2.855.579
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.957.922 -2.855.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.058.740 -2.129.254
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 257
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.393.716 12.542.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.404 49.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.404 49.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.185.252 -1.165.648
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.199.446 6.210.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-411.583 881.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.731.611 637.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-462.225 2.520.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.050.231 1.399.873
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-513.368 435.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
234.404 1.572.892
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.056.906 18.002.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-488.739 -161.905
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.409.040 -2.420.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-870.774 -4.649.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.680.404 -6.652.001
Alınan Faiz
2.809.630 2.002.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.583.135 5.981.382
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.099.091 14.375.724
Kredilerden Nakit Girişleri
18.099.091 14.375.724
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.682.226 -8.394.342
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.682.226 -8.394.342
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.294.782 16.751.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.294.782 16.751.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.697.562 8.070.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.402.780 24.822.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.381.331 27.577.512
Finansal Yatırımlar
9 8.984.327 7.861.340
Ticari Alacaklar
6 71.165.006 71.090.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 71.165.006 71.090.602
Diğer Alacaklar
1.510.346 325.094
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 983.987 426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
526.359 324.668
Stoklar
7 35.640.819 34.441.373
Peşin Ödenmiş Giderler
855.795 444.212
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
855.795 444.212
Diğer Dönen Varlıklar
1.205 46.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.205 46.677
ARA TOPLAM
136.538.829 141.786.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.538.829 141.786.810
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
360.462 259.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
360.462 259.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 87.467.922 85.159.816
Maddi Duran Varlıklar
8 104.496.090 104.159.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 757.177 674.518
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
757.177 674.518
Peşin Ödenmiş Giderler
278.086 7.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 2.310.282 2.657.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.670.019 192.917.537
TOPLAM VARLIKLAR
332.208.848 334.704.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.601.456 8.184.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 2.601.456 8.184.591
Banka Kredileri
2.601.456 8.184.591
Ticari Borçlar
24.952.150 29.683.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.283.846 7.353.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.668.304 22.330.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.490.081 2.952.306
Diğer Borçlar
49.633.641 3.259.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 48.474.916 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.158.725 3.208.956
Ertelenmiş Gelirler
617.186 1.130.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
617.186 1.130.553
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 1.613.850 3.311.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.509.788 1.981.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
473.609 390.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.036.179 1.590.331
ARA TOPLAM
84.418.152 50.503.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.418.152 50.503.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
109.110 145.480
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.869.471 12.282.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.676.641 12.089.941
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
192.830 192.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.978.581 12.428.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.396.733 62.931.332
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
234.812.115 271.773.015
Ödenmiş Sermaye
11 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.343.208 -4.343.208
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.499.492 -2.499.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.499.492 -2.499.492
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.843.716 -1.843.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.665.538 3.141.947
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.665.538 3.141.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 96.612.871 92.318.065
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.389.710 18.389.710
Net Dönem Karı veya Zararı
10.939.774 52.719.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.812.115 271.773.015
TOPLAM KAYNAKLAR
332.208.848 334.704.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 48.053.976 34.323.522
Satışların Maliyeti
14 -34.615.368 -27.168.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.438.608 7.154.695
BRÜT KAR (ZARAR)
13.438.608 7.154.695
Genel Yönetim Giderleri
-3.965.938 -2.390.203
Pazarlama Giderleri
-2.985.833 -2.068.494
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-24.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.333.974 2.772.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-266.649 -1.004.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.554.162 4.439.320
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 2.105.640 1.163.434
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.957.922 2.855.579
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.617.724 8.458.333
Finansman Gelirleri
715.903 239.355
Finansman Giderleri
-335.113 -575.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.998.514 8.122.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.058.740 2.129.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.711.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -346.974 2.129.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.939.774 10.251.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.939.774 10.251.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.939.774 10.251.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,10000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
523.591 354.762
Yabancı Para Çevrim Farkları
523.591 354.762
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
523.591 354.762
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
523.591 354.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.463.365 10.606.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.463.365 10.606.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679875


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.