KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.03.2020 - 13:07
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -85.966 40.530 2.454.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.530 -40.530 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.459 -6.459 -6.459
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -45.436 -6.459 -6.459 2.448.105 2.448.105
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -45.436 -6.459 -6.459 2.448.105 2.448.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-6.459 6.459 -6.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.217.196 1.217.196 1.217.196 1.217.196
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -51.895 1.217.196 1.217.196 3.665.301 3.665.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.975 -42.988
Dönem Karı (Zararı)
20 1.217.196 -6.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.217.196 -6.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.152.458 -349.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,16 13.649 9.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.489 3.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-196.549 -217.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-196.549 -217.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-831.323 -67.257
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-831.323 -67.257
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-141.724 -78.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
72.888 104.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.810 -18.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-148.810 -18.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.186 4.839
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.203 978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
45.881 53.451
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.888 2.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.888 2.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.912 61.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
74.912 61.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.626 -251.726
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
186.349 209.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -788
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.632 -318.215
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
77.372 91.099
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-73.886 -407.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.118 -2.105
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.118 -2.105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.343 -361.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.343 -361.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.144.535 1.505.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.457.878 1.144.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.457.878 1.144.535
Finansal Yatırımlar
2.189.015 1.289.767
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.189.015 1.289.767
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
2.189.015 1.289.767
Ticari Alacaklar
5 148.810 80.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
148.810 80.986
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 34.200 26.822
Diğer Dönen Varlıklar
9 10.200 7.613
ARA TOPLAM
3.840.103 2.549.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.840.103 2.549.723
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 6.905 17.825
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.548 17.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357 357
Maddi Duran Varlıklar
7 19.479 17.044
Mobilya ve Demirbaşlar
19.479 17.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.933 0
Lisanslar
3.933 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.986 10.324
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.986 10.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.303 45.193
TOPLAM VARLIKLAR
3.880.406 2.594.916
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 45.881 97.505
Diğer Borçlar
6 126.203 6.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
116.126 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.077 6.520
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 18.888 16.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.888 16.889
ARA TOPLAM
190.972 120.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.972 120.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 22.514 25.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.514 25.897
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 1.619 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.133 25.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
215.105 146.811
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.665.301 2.448.105
Ödenmiş Sermaye196 -6.459
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.665.301 2.448.105
TOPLAM KAYNAKLAR
3.880.406 2.594.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.217.439 816.267
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.439 816.267
BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.439 816.267
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -1.046.204 -1.130.649
Pazarlama Giderleri
15,16 -3.918 -21.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.049.879 329.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.217.196 -6.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.217.196 -6.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.217.196 -6.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830988


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.