KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 15:42
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -85.966 40.530 2.454.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.530 -40.530 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.377 -51.377 -51.377
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 2.500.000 -45.436 -6.549 2.448.105 2.448.105
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105 2.448.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-6.459 6.459 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 578.683 0 578.683 578.683
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 2.500.000 -51.895 578.683 3.026.788 3.026.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
533.847 -96.976
Dönem Karı (Zararı)
578.683 -51.377
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
578.683 -51.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-457.104 -66.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.693 7.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.351 1.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-157.414 -155.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-157.414 -155.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-316.734 79.336
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-316.734 79.336
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
254.854 -133.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.019 -16.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.019 -16.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -49.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -49.275
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.578 -21.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.010 450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.010 450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.836 -19.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.010 1.580
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
57.010 1.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.267 -29.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
260.267 -29.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
376.433 -252.152
Alınan Faiz
157.414 155.176
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-281.992 -342.445
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-276.150 -342.445
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.842 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
251.855 -439.421
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
251.855 -439.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.144.535 1.505.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.396.390 1.066.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.396.390 1.144.535
Finansal Yatırımlar
1.565.917 1.289.767
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.565.917 1.289.767
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
1.565.917 1.289.767
Ticari Alacaklar
5 102.005 80.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
102.005 80.986
Diğer Alacaklar
6 3.139 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.139 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 39.201 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.201 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 24.523 26.822
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.545 7.613
ARA TOPLAM
3.132.720 2.549.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.132.720 2.549.723
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 357 17.825
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 17.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357 357
Maddi Duran Varlıklar
7 16.193 17.044
Mobilya ve Demirbaşlar
16.193 17.044
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.000 10.324
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.000 10.324
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.550 45.193
TOPLAM VARLIKLAR
3.155.270 2.594.916
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 31.669 97.505
Diğer Borçlar
6 62.499 6.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
54.476 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.023 6.520
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 13.276 16.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.276 16.889
ARA TOPLAM
107.444 120.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.444 120.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.619 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.619 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 19.419 25.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.419 25.897
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.038 25.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.482 146.811
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.026.788 2.448.105
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-51.895 -45.436
Net Dönem Karı veya Zararı
578.683 -6.459
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.026.788 2.448.105
TOPLAM KAYNAKLAR
3.155.270 2.594.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 858.464 329.652 590.663 224.468
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
858.464 329.652 590.663 224.468
BRÜT KAR (ZARAR)
858.464 329.652 590.663 224.468
Genel Yönetim Giderleri
15 -752.246 -260.852 -738.602 -265.225
Pazarlama Giderleri
15 -3.918 0 -21.998 -13.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 476.383 377.277 169.539 29.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0 -50.979 -18.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
578.683 446.077 -51.377 -43.083
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
578.683 446.077 -51.377 -43.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
578.683 446.077 -51.377 -43.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
578.683 446.077 -51.377 -43.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
578.683 446.077 -51.377 -43.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
578.683 446.077 -51.377 -43.083
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,23000000 0,18000000 -0,02000000 -0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
578.683 446.077 -51.377 -43.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
578.683 446.077 -51.377 -43.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794519


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.