" />

KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 21:30
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri /miş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405
Transferler
36.251 -36.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.288 23.230 14.942 28.605 43.547
Dönem Karı (Zararı)
23.230 23.230 28.605 51.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.288 -8.288 -8.288
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -31.594 10.260 -558.898 23.230 244.944 37.008 281.952
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857
Transferler
64.930 -64.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.736 164.995 162.259 50.299 212.558
Dönem Karı (Zararı)
164.995 164.995 50.299 215.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.736 -2.736 -2.736
Kar Payları
-8.579 -8.579 -695 -9.274
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -38.587 10.260 -502.547 164.995 436.067 116.074 552.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.096.229 687.957
Dönem Karı (Zararı)
215.294 51.835
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
807.830 667.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 237.976 187.677
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.406 4.022
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.406 2.466
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 1.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.145 7.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.025 8.249
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.120 -769
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -81.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
404.122 313.101
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -24.711 -18.394
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 428.833 331.495
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 0 -35.787
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -35.787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 119.866 37.097
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
14.005 270.843
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.690 -34.808
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.690 -34.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
133.929 -13.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.997 -161.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239.997 -161.936
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.371 -21.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
335.087 82.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
335.087 82.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.503 170.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.707 -83.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
37.707 -83.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.157.053 706.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.517 -7.632
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-9.018 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -42.878 -11.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 589 1.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-264.550 -78.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.400 37.075
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 7.400 37.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-244.749 -108.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -235.075 -93.327
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.674 -15.079
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-51.912 -25.953
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -51.912 -25.953
Alınan Faiz
19 24.711 18.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-530.348 -422.356
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
470.000 434.918
Kredilerden Nakit Girişleri
0 215.127
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
470.000 219.791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-491.991 -399.739
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.201 -211.338
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-246.790 -188.401
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.497 -231.588
Ödenen Temettüler
-9.274 0
Ödenen Faiz
-255.586 -225.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.331 186.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.331 186.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 374.997 305.663
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 676.328 492.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 676.328 374.997
Ticari Alacaklar
6 1.358.616 1.155.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 8.526 23.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.350.090 1.131.462
Diğer Alacaklar
7 117.196 84.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 51.815 41.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.381 43.308
Stoklar
8 121.853 113.482
Peşin Ödenmiş Giderler
9 370.846 414.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 370.846 414.263
Diğer Dönen Varlıklar
13 48.748 43.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 48.748 4 2.693.587 2.185.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.693.587 2.185.278
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 3.413 2.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.413 2.740
Maddi Duran Varlıklar
10 859.290 764.245
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 382.984 257.440
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
679.299 676.849
Şerefiye
38.661 38.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 640.638 638.188
Peşin Ödenmiş Giderler
9 336.686 282.714
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 336.686 282.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 351.240 401.531
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.613.965 2.386.572
TOPLAM VARLIKLAR
5.307.552 4.571.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 475.728 363.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 475.728 363.743
Banka Kredileri
5 0 41.223
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 475.728 322.520
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 712.000 614.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 712.000 614.102
Banka Kredileri
5 384.272 348.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 234.205 221.617
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 93.523 43.819
Ticari Borçlar
6 1.315.360 987.130
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 26.337 18.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.289.023 968.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 100.353 91.379
Diğer Borçlar
7 62.947 51.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 799 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.148 50.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 206.471 221.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 206.471 221.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 40.035 17.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.427 39.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 22.594 19.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 28.833 20.367
ARA TOPLAM
2.964.321 2.386.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.964.321 2.386.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.455.511 1.513.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.455.511 1.513.752
Banka Kredileri
5 699.646 944.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 685.865 569.549
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 70.000 0
Diğer Borçlar
7 96.656 106.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 96.656 106.471
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 18.954 2.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 18.954 2.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 32.631 30.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 32.631 30.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 187.338 183.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.791.090 1.836.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.755.411 4.222.993
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
436.067 282.387
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-840 1.896
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-840 1.896
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.747 37.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.587 -35.851
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-502.547 -558.898
Net Dönem Karı veya Zararı
164.995 64.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116.074 66.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
552.141 348.857
TOPLAM KAYNAKLAR
5.307.552 4.571.850


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.039.795 2.813.670 1.497.521 1.075.374
Satışların Maliyeti
17 -2.969.168 -2.149.545 -1.062.262 -798.872
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.070.627 664.125 435.259 276.502
BRÜT KAR (ZARAR)
1.070.627 664.125 435.259 276.502
Genel Yönetim Giderleri
18 -314.364 -180.898 -120.777 -68.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 277.318 366.084 50.463 205.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -249.371 -301.619 -57.688 -175.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
784.210 547.692 307.257 237.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.779 118.506 216 33.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -89 -1.718 -47 -1.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
786.900 664.480 307.426 269.787
Finansman Giderleri
21 -451.740 -575.548 -160.466 -245.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
335.160 88.932 146.960 24.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-119.866 -37.097 -106.094 -12.018
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -65.205 -20.345 -37.056 -11.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -54.661 -16.752 -69.038 -270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
215.294 51.835 40.866 12.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
215.294 51.835 40.866 12.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.299 28.605 23.176 16.858
Ana Ortaklık Payları
164.995 23.230 17.690 -4.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayac
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8679 Değişim: 0,19%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8965
Açılış: 32,8069
35,7457 Değişim: 0,40%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 35,7500
Açılış: 35,6018
2.532,36 Değişim: 0,13%
Düşük 2.525,04 25.07.2024 Yüksek 2.537,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.