" />

KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 - 18:54
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670
Transferler
-122.772 122.772
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.968 -127.651 -129.619 23.971 -105.648
Dönem Karı (Zararı)
-127.651 -127.651 23.971 -103.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -1.968 -1.968 -1.968
Sermaye Arttırımı
19 31.579 31.579 31.579
Kar Payları
-11.072 -11.072
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 556.162 556.162 556.162
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800
Transferler
-127.651 127.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.100 36.251 24.151 20.003 44.154
Dönem Karı (Zararı)
36.251 36.251 20.003 56.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -12.100 -12.100 -12.100
Sermaye Arttırımı
19 4.000 4.000
Kar Payları
-1.501 -1.501
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 -2.005 -1.716 -3.721 -38.327 -42.048
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
663.285 331.591
Dönem Karı (Zararı)
56.254 -103.680
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.254 -103.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
735.440 588.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 265.853 191.680
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.832 3.790
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.832 3.790
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.973 15.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.416 7.327
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.557 7.717
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
31 -128.695 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
473.825 197.489
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -28.633 -21.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-24 502.458 218.497
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.595 47.374
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -22.595 47.374
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 25.869 -58.718
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
109.536 191.926
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.158 -1.185
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.158 -1.185
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.123 -129.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.989 -201.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.989 -201.274
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.319 -28.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.628 156.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.628 156.088
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.635 22.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.078 -77.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-59.078 -77.311
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
698.571 356.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -13.586 -7.460
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -3.045 -5.011
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -19.738 -12.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 1.083 901
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-222.825 -305.952
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-1.610
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-5.979 -11.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.564 4.914
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.564 4.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.215 -281.816
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -160.450 -273.456
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.765 -8.360
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-82.218 -38.157
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 -82.218 -38.157
Alınan Faiz
22 28.633 21.008
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.000 37
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-358.115 -20.167
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 587.741
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 587.741
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 752.473 474.300
Kredilerden Nakit Girişleri
382.968 405.040
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
369.505 69.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -420.363 -745.710
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.066 -665.710
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-187.297 -80.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -346.734 -107.507
Ödenen Temettüler
-1.501 -11.072
Ödenen Faiz
7 -341.990 -217.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.345 5.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.345 5.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 223.318 217.846
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 305.663 223.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 305.663 223.318
Ticari Alacaklar
8 990.895 898.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.841 3.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
988.054 895.556
Diğer Alacaklar
9 61.001 72.128
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 31.081 50.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.920 22.014
Türev Araçlar
29 0 1.479
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 0 1.479
Stoklar
10 90.465 80.201
Peşin Ödenmiş Giderler
11 234.851 167.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 234.851 167.186
Diğer Dönen Varlıklar
16 39.101 35.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 39.101 35.688
ARA TOPLAM
1.721.976 1.478.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.721.976 1.478.593
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
9 2.538 1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.538 1.150
Maddi Duran Varlıklar
12 775.746 836.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 235.087 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 551.477 468.131
Şerefiye
14 40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 511.260 427.914
Peşin Ödenmiş Giderler
11 228.723 170.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 228.723 170.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 397.886 282.404
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.192.510 1.760.284
TOPLAM VARLIKLAR
3.914.486 3.238.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 391.066 125.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 391.066 125.195
Banka Kredileri
7 139.598 95.935
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 251.468 29.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 469.737 330.084
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 469.737 330.084
Banka Kredileri
7 241.137 169.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 185.683 88.407
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 40.000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 42.917 31.715
Ticari Borçlar
8 821.164 807.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 20.904 33.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
800.260 774.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 78.708 77.578
Diğer Borçlar
9 36.377 22.355
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 799 819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.578 21.536
Türev Araçlar
29 23.450 48.853
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 23.450 48.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 82.116 63.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 82.116 63.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.654 4.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.145 28.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.703 11.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 17.442 17.004
ARA TOPLAM
1.938.417 1.508.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.938.417 1.508.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.487.880 963.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.487.880 963.612
Banka Kredileri
7 859.743 768.774
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 628.137 194.838
Diğer Borçlar
9 72.726 35.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 72.726 35.698
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.157 4.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.157 4.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.153 14.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.153 14.609
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 154.748 135.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.737.664 1.154.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.676.081 2.663.186
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
230.002 474.420
Ödenmiş Sermaye
19 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.441 28.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.441 28.546
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 37.747 39.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.306 -11.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-595.149 -200.934
Net Dönem Karı veya Zararı
36.251 -127.651
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.403 101.271
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.405 575.691
TOPLAM KAYNAKLAR
3.914.486 3.238.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.703.598 3.131.559
Satışların Maliyeti
20 -2.851.756 -2.644.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
851.842 487.511
BRÜT KAR (ZARAR)
851.842 487.511
Genel Yönetim Giderleri
21 -308.581 -271.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 333.469 598.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -353.799 -515.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
522.931 300.270
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 132.383 1.612
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.530 -427
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
653.784 301.455
Finansman Giderleri
24 -571.661 -463.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.123 -162.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.869 58.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -20.052 -14.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.817 72.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.254 -103.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.254 -103.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.003 23.971
Ana Ortaklık Payları
36.251 -127.651
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.100 -1.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 25 -15.125 -2.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.025 492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 3.025 492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.100 -1.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.154 -105.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.003 23.971
Ana Ortaklık Payları
24.151 -129.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824675


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9135 Değişim: 0,05%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8890 Değişim: 0,05%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.542,60 Değişim: 0,30%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.