KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 22:14
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670
Transferler
-122.772 122.772
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.696 -158.056 -161.752 15.145 -146.607
Dönem Karı (Zararı)
-158.056 -158.056 15.145 -142.911
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.696 -3.696 -3.696
Sermaye Arttırımı
16 31.579 31.579 31.579
Kar Payları
-11.073 -11.073
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 556.162 556.162 556.162
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -12.934 10.260 -200.934 -158.056 442.287 92.444 534.731
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.4 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800
Transferler
-127.651 127.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.487 -47.075 -52.562 26.946 -25.616
Dönem Karı (Zararı)
-47.075 -47.075 26.946 -20.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.487 -5.487 -5.487
Kar Payları
-1.501 -1.501
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -16.693 10.260 -593.433 -47.075 157.010 49.673 206.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.375 214.998
Dönem Karı (Zararı)
-20.129 -142.911
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-20.129 -142.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
591.980 515.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 197.785 140.967
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.092 3.109
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.092 3.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.235 4.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.381 4.570
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
854 -261
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
343.820 153.378
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -23.451 -16.547
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 367.271 169.925
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24 6.375 -43.198
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 6.375 -43.198
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -5.267 -65.821
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
42.134 323.520
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.194 -1.164
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.194 -1.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-157.618 -143.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.704 -192.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.704 -192.315
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.947 -31.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.186 74.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.186 74.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.181 69.917
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.181 69.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.962 -65.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.962 -65.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
414.233 228.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.422 -5.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -15.091 -8.393
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 655 671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.448 -242.813
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-5.979 -9.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.654 6.998
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 3.654 6.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.494 -229.583
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -113.043 -222.610
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.451 -6.973
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-70.080 -27.733
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-70.080 -27.733
Alınan Faiz
19 23.451 16.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-211.559 92.479
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 587.741
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 587.741
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
566.966 369.873
Kredilerden Nakit Girişleri
347.461 308.613
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
219.505 61.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-263.513 -633.546
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.556 -593.546
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-122.957 -40.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-261.743 -71.093
Ödenen Temettüler
-1.501 -11.072
Ödenen Faiz
-251.768 -149.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.368 64.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.368 64.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 223.318 217.846
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 230.686 282.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 230.686 223.318
Ticari Alacaklar
6 965.536 898.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.117 3.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
961.419 895.556
Diğer Alacaklar
7 52.366 72.128
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 29.063 50.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.303 22.014
Türev Araçlar
24 0 1.479
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 0 1.479
Stoklar
8 83.148 80.201
Peşin Ödenmiş Giderler
9 224.801 167.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 224.801 167.186
Diğer Dönen Varlıklar
13 35.264 35.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 35.264 35.688
ARA TOPLAM
1.591.801 1.478.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.591.801 1.478.593
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 1.929 1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.929 1.150
Maddi Duran Varlıklar
10 791.938 836.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 214.638 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
474.096 468.131
Şerefiye
40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 433.879 427.914
Peşin Ödenmiş Giderler
9 226.952 170.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 226.952 170.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 395.644 282.404
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.106.250 1.760.284
TOPLAM VARLIKLAR
3.698.051 3.238.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 365.504 125.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 365.504 125.195
Banka Kredileri
5 199.696 95.935
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 165.808 29.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
467.037 330.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 467.037 330.084
Banka Kredileri
5 241.306 169.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 192.003 88.407
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 40.000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 33.728 31.715
Ticari Borçlar
6 735.776 807.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 20.138 33.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
715.638 774.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 80.295 77.578
Diğer Borçlar
7 22.932 22.355
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 799 819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.133 21.536
Türev Araçlar
24 53.749 48.853
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 53.749 48.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 79.337 63.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 79.337 63.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 8.413 4.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.590 28.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.549 11.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.041 17.004
ARA TOPLAM
1.844.633 1.508.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.844.633 1.508.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.456.570 963.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.456.570 963.612
Banka Kredileri
5 820.576 768.774
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 635.994 194.838
Diğer Borçlar
7 32.219 35.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.219 35.698
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.966 4.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.966 4.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.629 14.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.629 14.609
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 138.351 135.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.646.735 1.154.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.491.368 2.663.186
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.010 474.420
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.059 28.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.059 28.546
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 39.752 39.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.693 -11.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-593.433 -200.934
Net Dönem Karı veya Zararı
-47.075 -127.651
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.673 101.271
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.683 575.691
TOPLAM KAYNAKLAR
3.698.051 3.238.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.715.697 893.362 2.251.332 781.618
Satışların Maliyeti
17 -2.098.227 -697.676 -1.901.980 -671.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
617.470 195.686 349.352 110.303
BRÜT KAR (ZARAR)
617.470 195.686 349.352 110.303
Genel Yönetim Giderleri
18 -217.500 -74.293 -189.499 -66.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 241.795 96.788 466.843 310.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -260.472 -117.991 -381.553 -265.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
381.293 100.190 245.143 88.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.194 1.008 1.537 1.184
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 -373 -185
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
383.487 101.198 246.307 89.447
Finansman Giderleri
20 -408.883 -99.204 -455.039 -244.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.396 1.994 -208.732 -154.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.267 2.610 65.821 19.803
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -18.511 -6.150 -9.767 -2.420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 23.778 8.760 75.588 22.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.129 4.604 -142.911 -134.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.129 4.604 -142.911 -134.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.946 8.938 15.145 279
Ana Ortaklık Payları
-47.075 -4.334 -158.056 -135.061
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.487 -2.026 -3.696 -1.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.859 -2.533 -4.620 -2.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.372 507 924 402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 1.372 507 924 402
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.487 -2.026 -3.696 -1.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.616 2.578 -146.607 -136.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.946 8.938 15.145 279
Ana Ortaklık Payları
-52.562 -6.360 -161.752 -136.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797400


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.386 Değişim: -0,38% Hacim : 25.095 Mio.TL Son veri saati : 16:16
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9720 Değişim: 0,44%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,8038 Değişim: 0,28%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8299
Açılış: 16,7572
931,81 Değişim: 0,37%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.